Detta behöver du i din organisation för att kunna arbeta med sociala medier

Sociala medier, ett begrepp som gett de flesta marknadschefer lika mycket huvudbry som det väckt nyfikenhet. Några har anammat det helhjärtat sedan dag ett, utforskat och byggt upp processer för hantering av plattformarna medan någon har slagit det ifrån sig i största möjliga mån. Gemensamt för båda fallen är att arbetet med sociala medier sträcker sig över växande antal individer och funktioner och frågeställningen kring organisering verkar aldrig få en optimal lösning.

Då jag allt mer ofta får jobba med organisering i sociala medier, samt hjälpa till med rekrytering och kompetensutveckling, tänkte jag att det var läge att skriva ner några tankar kring vilka kapabiliteter som behövs i en organisation för att kunna jobba med sociala medier. Detta är mina generella tankar från att ha satt mig in i uppåt 300 organisationers utmaningar med sociala medier.

Låt oss se om du känner igen dig!

En tillbakablick som hjälper oss titta framåt

Jag firar snart 10 års jubileum i att ha jobbat med sociala medier och oj så mitt arbete förändrats genom åren. Från att ha gjort precis allt till att göra punktinsatser. Min resa tycker jag att säger en hel del om hur organisationers arbete med sociala medier växt fram, hur de mognat samt om vilka krav som ställs på dem idag. Därför vill jag dela mina upplevelser med er för att ge er perspektiv på vad som krävs för att klara arbetet med digitala kanaler imorgon.

Ni som inte behöver den här genomgången kan scrolla ner till kapitlet om kapabiliteter nedan.

2009

När jag tänker tillbaka på första gången då jag kom i kontakt med en organisationsnärvaro på Facebook och Twitter såg saker lite annorulunda ut, men var rätt mycket detsamma. Jag var ansvarig för Ekonomihögskolans studentrekrytering och vi skulle genom närvaro på mässor fånga upp studenter till vår ”kampanjsida” på Facebook. Erik, som då var informatör på Växjö Universitet (Linnéuniversitetet numer), var ”tidigt ute” och visade vägen.

2010

När studietiden var över flyttade jag till Stockholm, fick jobb på en reklambyrå som skulle vara den första att på riktigt integrera kampanjer digitalt. ”Gör det du gör för dig själv för våra kunder” sa chefen. Det året lanserades annonsering på Facebook, en kund var tidigt ute och jag minns första mötet på Mediabyrån när jag och Sandra träffades första gången. De yngsta på respektive byrå som skulle ta hand om det här.

2012

Ett år senare, på en ny byrå, springer jag ut på Sveavägen en lunch och ropar till hela världen att Facebook-sidor har kommit! Wow. Så mycket kul det ska gå att göra nu.

2013

Dock är kunderna fortfarande tveksamma och få vill börja använda sociala medier. Jag försöker hitta min plats och känner mig osäker på inkomstformen ”anställning” då företag gärna vill ha en social media manager men inte ser nyttan av en, så jag bestämmer mig för att starta eget.  En fullservice-tjänst i en person som tar hand om allt från strategi, planering, innehållsframtagning, administration, annonsering och analys. Väldigt poppis hos de som saknar kompetens men inte kan ta in en heltidsanställd.

2017

”Social first” vill kunderna beställa. Byråerna sliter sitt hår. ”Hur fungerar egentligen algoritmen?”, ”Måste vi klippa videos för sociala medier annorlunda än de som ska visas på TV och bio?”, ”Varför engagerar folk sig?” och ”Vi kanske ska starta en distributions-enhet som också gör online PR och Facebook- annonsering”. Stressen över att anamma ett arbetsätt som går i synk med digitala kanaler har aldrig varit större. Förutom att hjälpa byråer ”täcka upp” och styra upp kundernas processer och hjälpa dem bli bättre beställare (internt och externt) så utbildar jag mer än någonsin hos företag, på öppna kurser samt på YH-skolor. Att sköta sociala medier operativt och ta fram innehåll till sociala kanaler sköter företagens redaktörer själva (med min input och kick-ass innehållsplaner styrda efter specifika KPI’er integrerade med strategin, såklart).

2019

Vi har just avslutat januari, och aldrig har jag fått så många frågor kring vad kompetens för digitala kanaler, genomgång av rollbeskrivningar och marknadsteam. En annan vanlig fråga är ”behöver vi verkligen en byrå?”. Det är inte längre en fråga OM sociala medier (aktivitet och innehåll i digitala kanaler) utan hur stor ansats (hur många som behövs i ett team) och vem som ska göra det (inhouse eller byrå).

Så jag tänkte att det var läge för ett blogginlägg om vilka kompetenser och vilket ansvar som behövs för att kunna arbeta med sociala medier.

9 kapabiliteter för att jobba med sociala medier

Oavsett om du hittar en person som kan köra en one-man-show, vill sprida ut ansvaret i ett helt team oavsett roll eller lägga ut allt på en byrå så finns det några kapabiliteter och ansvarsområden som behövs för en närvaro i sociala medier.

För mig är dessa kapabiliteter

 • Strategi: Omvärdera mål och övergripande planera aktivering
 • Leda: Projektleda och/eller produktionsleda arbetet med sociala medier
 • Planera: Sätta upp genomför plan för sociala medier, taktisk och praktisk
 • Skapa: Bild, video, text, sajt
 • Administrera: Posta och hantera
 • Community/support: Besvara inkommande kommentarer, generera diskussion och göra outreach
 • (Eventuellt) influencer-management: I bästa fall närbesläktat med community management (kanske även med annonsering) skillnaden är koppling till marknad och varumärke och inte kundsupport.
 • Annonsera: Hantera social annonsering, optimera målgrupper, bygga upp kontostruktur
 • Analysera: Sätta upp mätning, samla in data och följa upp aktivitet

Vi går igenom dem i lite mer detalj.

Strategi

Ett strategiskt angreppssätt på sociala medier är viktigit oavsett om ditt syfte med närvaron är att låta sociala medier leda, supporta eller följa upp er marknadsaktivitet. Utan en strategi och ett taktiskt angreppssätt så vet inte de personer som ska arbeta med sociala medier vad de ska jobba mot. De behöver ramar att verka inom.

Jag tror de flesta marknadsansvariga är kapabla att ta fram en strategi för sociala medier. Om inte research helt på egen hand så med input från en kollega eller en konsult som är insatt i spelplanen som sociala medier innebär.

Min åsikt är att en social media manager ska vara bidragande men inte ska vara ansvarig för sociala media strategin. Social media managern största värde är att kunna bidra med förståelsen för plattformarna. Med risk för att skjuta mig själv och mitt arbete i foten så anser jag att ett mer övergripande perspektiv kring delvis marknad och varumärke samt målgrupp och beteenden är viktiga för en social media strategi, snarare än dyka in i plattformsspecifika detaljfaktorer. Det är främst i de plattformsspecifika frågorna en social media manager kan bidra, det är också viktigt att få med som underlag i en social media strategi. Dock tycker jag att strategin ska integreras ur ett bredare marknads-, varumärke och säljperspektiv.

Roller för strategi

 • Marknadsansvarig
 • Head of Social Media

Projektledning och produktionsledning

Oavsett om du väljer att ha dina kapabiliteter för sociala medier internt eller om du vill lägga ut arbetet på en byrå så kommer du internt behöva någon form av projektledning, i bästa fall även produktionsledning. Du behöver ha förståelse för det arbete som krävs för att ta fram innehåll och du behöver utifrån detta kunna koordinera aktiviteten i sociala medier med dina andra marknadsaktiviteter. Det är ditt jobb att ha

Roller för ledning

 • Marknaskoordinator/-assistent
 • Kommunikationsansvarig
 • Social Media Manager

Planering

Planering och adminsitration är vad jag idag tycker är en social media managers främsta roll. Anledningen att jag vill skilja dessa kapabiliteter åt är för att planering även kan göras av en extern funktion alternativt en strategks projektledningsfunktiont internt. Planeringen för sociala medier idag är extra viktig. Delvis för att kraven på kvantiteten av innehåll är stor vilket medför stora produktionsvolymer att planera för, men även för att vi behöver veta vad vi vill ha ut av varje enskild post för att kunna följa upp och veta vilken effekt vi får av sociala medier.

Roller för planering

 • Marknadskoordinator/-assistent
 • Social media Manager

Produktion av innehåll

När det finns en strategi för sociala medier samt en tydlig plan men specifikationer på innehåll är det enklaste i arbetet med sociala medier att producera innehåll. Yrkeskategorierna för att ta fram innehåll har växt fram till fantastiska hantverkare som vet precis hur innehållet ska produceras om de får en tydlig beställning. Däremot behöver vi komma ihåg att det inte alls är samma sak att ta fram en välskriven och precis text för webben som att skriva copy för sociala medier. Inte heller är det samma typ av kompetenser som arbetar med att ta fram video som är duktiga på grafisk design.

Du behöver alltså se över vem som gör vad. För produktion av innehåll ser jag för de flesta organisationer det största värdet att ta in externa resurser, om din innehållsproduktion inte är så pass stor att den sträcker sig över flera enheter i organisationen eller din affär bygger på innehållsproduktion.

Roller för produktion

 • Content Manager/redaktör
 • Copy/textredaktör
 • Videoproducent
 • Grafisk designer

Externt

 • Frilansare (grafisk designer, videoproducent eller/och skribent)
 • Sociala media byrå
 • Videoproduktionsbyrå

Adminsitration

Administration av sociala medier innebär hantering av konton, förhoppningsvis går det nära i hand med även community management. Detta är också, likt namnet antyder, en klassisk kapabilitet hos en social media manager. Administration kan också innebära uppföljning av redaktionell (organisk) aktivitet i sociala medier och eventuell insamling av statistik till personen som ska analysera sociala medier.

Roller för administration

 • Marknadskoordinator/-assistent
 • Social media manager
 • Content manager
 • Redaktör
 • Community manager

Community Management och kundsupport

50 % av alla aktivitet i sociala medier bör bestå av community management eller kundsupport. Det här tycker i alla fall plattformarna. Din närvaro i sociala medier handlar om att ta hand om dina kunder och bygga relationer i ditt community. Gör du din sociala media närvaro rätt så kommer du ha många frågor att hantera i dina sociala kanaler – Då vill du ha en relationsperson hos dig som tar hand om dem, i nära samspel med marknad.

Roller för community och support

 • Community manager
 • Influencer Manager
 • Kundsupport

(Alltså inte marknadskoordinator, om inte en liten organisation, ellercontent manager)

Influencer Management

En del av dessa 50 % av din närvaro i sociala medier som består av andras aktivitet i sociala medier kan tilldelas influencers. Att jobba med Influencers idag består delvis av att förhandla ersättning och komma på kreativa idéer, som passar in i både influencers kanaler men även i din marknasplan, men även av att hantera relationerna med influencers löpande. Det är ett PR-arbete som pågår 24/7 där du i bästa fall har en relationsperson på plats som både kan bygga och upprätthålla relationer.

Roller för influencer management

 • PR-ansvarig
 • Community Manager
 • Influencer Manager
 • Social media manager (beroende på typ av person)

Social annonsering

Nu kommer vi till en klurig bit. Klurig för att de flesta organisationer idag underskattar kompetensen som krävs för att hantera annonsplattformarna i sociala medier. I takt med att organisationer blir bättre på att förstå att olika personligheter och de anställdas kapabiliteter börjar de bli bra på att se hur arbetsuppgifter kan kategoriseras i olika dicsipliner. Att hantera marknads- och varumärkesfrågor och kreativt ta fram innehåll som ligger nära vad ens målgrupp vill konsumera är inte detsamma som att kunna hantera Facebooks budförarande av annonser och kunna optimera målgrupper och budget därefter. Däremot kan de personerna ansvariga för sociala medier lära sig! De behöver bara få hjälp med uppsättning och förstå vilka KPI’er de ska optimera för. En konsult eller en byrå kan hjälpa till med detta.

Det kan också finnas en risk att lämna allt ifrån sig till en byrå och sätta en ”checkbox” på allt. Många företag som jag träffar är besvikna på samarbetet med de byråer som sköter deras social-annonsering. I 75 % av fallen tycker jag ”felet” ligger hos kundernas beställlning. Social-annonsering är mer dynamiskt än traditionell reklam, vilket gör att alternativen för annonseringen är fler. För att lyckas med annonsering i sociala medier behöver du vara duktig på att ställa frågor kring vad plattformen kan göra och anpassa din beställning därefter.

Roller för annonsering

 • Digital/Onlinemarknadsförare
 • Paid media manager

Externt

 • Digital media-byrå
 • Social media-byrå
 • Frilanskonsulter

Social media-analys

Det fantastiska med sociala medier är att du kan få så många detaljerade svar kring din målgrupp och deras beteenden. Nu tänker jag inte bara på det Mark Zuckerberg får stå till svars för i senaten angående exemplevis Audience Insights, jag tänker istället på att varenda inlägg du gör i sociala medier är en fråga till målgruppen om vad de tycker och tänker. Hanterar du din insiktsprocess rätt kan du få svar som kan spela roll både för din marknadsaktivitet och din affärsutveckling.

Att arbeta med analys är en kapabilitet i sig. Du kanske har ett team som analyserar media, trafik och kunddata. Däremot tror jag det krävs ett ytterligare lager av marknadsmässiga och strategiska frågeställningar för att analysera framång och målgruppensbeteenden i sociala medier. Förmodligen behöver du fler personer som arbetar med att ta fram insikter för din sociala media-analys; Någon som är bra på att ställa frågorna och någon som är bra på att ta fram datan med svaren.

Roller för analys

 • Webbanalytiker
 • Data Manager
 • Social media manager
 • (Marknadskoordinator, marknadsansvarig)

Externt

 • Digital media-byrå
 • Social media-byrå
 • Frilanskonsulter

Fördela kapabiliteterna i organisationen

Jag tror du kan hitta och utveckla många av dessa kapabiliteter i din organisation. Viktigast är att komma ihåg att en person inte kan göra allt. Sociala medier består av plattformar med tydliga funktioner och till större delen användargenererat innehåll. Varumärken har bjudits in att medverka, och de flesta användare vill faktiskt interagera med dem.

Berätta gärna om dina goda erfarenheter i att utveckla din organisation i arbetet med sociala medier.

 

12 tips på hur du lyckas som frilansare

Det är den tiden på året då många av oss funderar på om det är dags för nästa steg mot en ny roll, till ett nytt företag eller kanske ett karriärbyte. Några kanske till och med funderar på att bli sin egen chef genom att starta ett företag, några av dessa kanske vill bli frilanskonsulter.

Med sex års erfarenhet av att vara en egen konsult, och ett väldigt aktiv Instagram och LinkedIn-flöde, så får jag många som ber om tips och råd för hur man lyckas som egen. Därför tänkte jag berätta om några bästa tips som kan hjälpa dig ”lyckas” som frilansande konsult för er som är nyfikna på att prova en ny arbetsform.

1. ”Ha alltid något du kan sälja för 5 000 SEK”

Det bästa rådet jag fick när jag började frilansa var ”ha alltid något du kan sälja för 5 000 SEK ex moms”. Såklart har du säkerligen en större idé om vad du kan hjälpa kunden med, men genom att låta kunden ”prova på” ert samarbete kan ni båda bli trygga med att ni kan arbeta tillsammans.

På samma sätt tar jag extremt sällan uppdrag under 5 000 SEK, den ofakturerbara uppstartstiden blir för omständlig för att ersättningen ska motsvara arbetet.

 

2. Känn dina marknadsföringskanaler

Ska du vara egen, frilans eller driva byrå, så behöver du släppa rädslan för att vara publik och att säga fel. Genom att våga uttala dig i allt från kommentarer i sociala medie-trådar och inlägg till att ställa dig på scen under en branschkonferens kommer du plantera små frön som sedan kan hjälpa dig om ett år.

Nu behöver du inte bli en ”influencer” med ett snyggt flöde på Instagram, starta en blogg eller skaffa 3000 kompisar på LinkedIn – Men kom ihåg att varje chans till kontakt kan leda till en möjlig kund så småningom.

 

3. Fokusera mer på dina relationer än att bygga upp ett snyggt yttre

De mest framgångsrika konsulter och byråer jag känner tillhör inte gruppen med de snyggaste sajterna. Ändå lägger så många så mycket tid på att ta fram ett snyggt yttre. Vad de istället gör är att vårda sina relationer genom att alltid sätta kunden först, sina branschkollegor sedan och efter det alla andra.

Såklart finns det någon slags hygienfaktor i att du behöver se professionell ut, men jag tycker många lägger alldeles för mycket tid på sitt visuella. Våga, optimera senare, och gå ut och hitta nya relationer att vårda.

 

4. 60 % uppbokat, 40 % rörligt (inkomst)

Tidigare brukade jag försöka ha 60 % av min beläggning uppbokade på löpande uppdrag, resterande tid skulle gå till kortare projekt (strategi, föreläsningar, kampanjarbete). Numer utgör utbildningar, föreläsningar och workshops dessa 60 % (inkomstmässigt), vilka jag försöker ha uppbokade på ett 5 månaders perspektiv.

Det är en trygghet att vara uppbokad, det blir lättare att sova på nätterna, men kom ihåg att du inte behöver vara det till 100 %. Lämna utrymme till att kunna ha ett inflöde. Det gör det också lättare om du skulle tappa löpande kunder och inte behöva starta upp nya säljprocesser från början.

 

5. Dela in leads efter säljcyklarna två veckor, en månad eller ett halvår

Ibland tar det längre tid att få ett uppdrag än du beräknat, ibland går det mycket fortare. Det kan vara knepigt i början att uppskatta hur lång tid det tar mellan en förfrågan till att du får ett godkännande på ditt förslag. Det i sin tur kan få konsekvenser på din beläggning (=hur uppbokad du är).

Jag brukar lista mina leads/förfrågningar utifrån olika uppskattade säljcykler. På så vis kan jag hålla koll på hur många typer av uppdrag jag har på ingång och när jag kan tänkas få in dem. Ser jag att det börjar ta slut på leads/förfrågningar i listan på halvårs-säljcykeln vet jag att jag måste göra något för att få in fler. Är det tomt i månads-säljcykeln måste jag springa på två-veckors uppdragen.

 

6. Överboka dig

Den främsta sanningen du behöver leva efter som frilansare är att kunderna styr din tid. Du kan göra mycket för att påverka uppdragen och dess projekt, men du kommer alltid behöva anpassa dig till kundens schema. Ibland dras projekten ut på tid, för att kunden inte är där den hade önskat vara, och då blir projekten och din fakturerbara tid förskjuten. Ditt enda sätt att på något sätt ha kontrollen över att kunna styra dina parallella projekt är att överboka dig.

Och det kan bli ett redigt h-vte ibland när planeringen inte går ihop och uppdragsgivare som bokat upp mycket tid förskjuter projekt, eller lägger på fler timmar, samtidigt som du har hunnit starta upp andra uppdrag att leverera. Som tur är går allt i vågor och du blir bättre på att prognostisera utifrån vad du ser i kundens organisation.

 

7. Kommunicera och var alltid proaktiv

Hela värdet av vad du gör och ditt existensberättigande för din kund ligger i din leverans. Du är produkten som de ska uppskatta och uppleva att tillför något utöver problemet du löser, för du är utbytbar. Din kommunikation och din proaktivitet utgör det främsta upplevda värdet av vad du gör, att nå avtalad leveransresultat är en hygienfaktor.

Jag kan tänka mig att ni är flera i din bransch som kan leverera exakt samma tjänst och lösning. Återkoppling är därför din främsta leveranspunkt. Detta är särskilt viktigt i de fall du överbokat dig och behöver kommunicera projektets aktuella tidplan och vara tydlig med kunden vad du behöver för att kunna leverera till vilken tidpunkt för att ni ska nå utsatt deadline.

Och puuuuh, detta är det svåraste. Antagligen där jag själv oftast misslyckas.

 

8. Läs mellan raderna

Konsultens främsta super-skill är att kunna läsa mellan raderna. Du känner säkert igen dig i att kunden kommer med antingen en specifik fråga, samtidigt som de egentligen vill något helt annat, eller att de inte har någon särskild fråga alls (exemplevis ”Vi vill göra digital marknadsföring”).

Det är upp till dig att problematisera och hitta rätt lösning för det kunden e-g-e-n-t-l-i-g-e-n frågar efter. Ställ frågor och våga ge kunden olika alternativ på lösningar.

 

9. Lista alltid arbetsuppgifter

Missnöjda kunder handlar om att din leverans levt upp till deras förväntan. För mig är det därför väldigt viktigt att utbilda kunden i offertförfarandet och göra kunden medveten om vad den beställer. Förutom att prognostisera resultatet, beskriva arbetssättet brukar jag ha som vana att alltid lista arbetsuppgifterna och beståndsdelarna av leveransen. Även om kunden bryr sig om resultatet tycker jag att det är bra att ha det avtalat på förhand.

Det gör det också lättare att prioritera i projektet. När kunden vet vad leveransen består av kan du ställa kravet på att de ska (hjälpa till) att ta beslut kring vilka arbetsinsatser som ska prioriteras.

 

10. Var en allvetare, men ha dina specialistområden

Snart 6 år av frilansande och nära 200 organisationer – Jag kan inte ens räkna upp hur många olika titlar jag har haft. Det är det jag gillar absolut bäst med att vara frilans! Blir jag extra nyfiken på något kan jag ta ett uppdrag, utvecklas inom det och leverera. Jag får vara fri från titlar och processer som kan behövas hos byråer.

Dock har jag mitt specialistområde, som också är anledningen till de flesta av de förfrågningar jag får in. Ja, sociala medier såklart. Många av er vet säkert inte att jag gillar off-page SEO och länkstrukturer samt att jag älskar att bara sitta och skriva webbcopy eller översätta app-copy. Något jag heller inte berättar är att jag kan det mesta om WordPress (och liknande plattformar) om det krisar, jag tycker bara det är tidskrävande och försöker mest ofta få någon annan att göra det.

Jag tror det är farligt att snöa in sig allt för mycket på bara ett ämne. Jag tror även man kan leverera så mycket mer om man är hyfsat bra på närliggande ämnen till sitt specialistområde. Även om min bransch har sina tydliga avgränsningar så tror jag att du kan känna igen dig även i din bransch.

Detta är några av alla de uppdrag jag fått beställning på (och levererat) genom åren:

 • Digital taktik
 • Varumärkesstrategi
 • Mediabudgetering/planering
 • Digital marketing manager (löpande)
 • Social media strategi (+guidelines och policys)
 • Social media management
 • Social media analys
 • Social ads (Facebook, Twitter, LinkedIn)
 • Community-strategi
 • Community management
 • Innehållsplanering
 • Innehållsanalys
 • Innehållsproduktion
 • Produktionledning av innehåll
 • Influencerstrategi
 • Influenceroutreach
 • Förstuidier e-handel
 • Strategi för e-handel
 • Projektledning för e-handel
 • Webbanalys + Trafikanalys
 • Konverteringsoptimering
 • Webb-copy
 • App-copy
 • Sökordsanalys
 • AdWords-annonsering
 • On-page SEO
 • Off-page SEO
 • WordPress-utveckling
 • E-postmarknadsföring
 • Marketing Automation-strategi
 • Förstudie kompetensbehov
 • Författande av rollbeskrivningar
 • Osv
 • osv

 

11. Vårda din hybris

Det finns ingen annan som kommer tala om för dig vad du behöver göra. Det finns ingen annan du kan förlita dig på att kommer pusha dig att utvecklas. Ingen kommer tala om för dig att du har gjort ett bra jobb. Hybris, övertro på sin prestation, är en överlevnadsegenskap om du ska klara av att motivera dig att presentera varje morgon, timme under dagen och kväll.

När jag tvivlar är mitt bästa trick är att ställa mig själv frågan:
”Känner du till någon annan som skulle kunna göra det här bättre? Nä, just det!”

 

12. Ta hand din hjärna

Din hjärna är ditt främsta verktyg när du ska lösa problem åt dina kunder. Ta hand om den! En stor drivkraft jag ser hos mina frilanskollegor är möjligheten att få jobba med det man älskar precis så mycket som man vill. Det är en extrem lyx, men det kan därför vara ännu svårare att övertala sig om att vara ledig ibland. Även om du vet att hjärnan behöver ha tråkigt för att återhämta sig.

Det kan handla om 20 minuter i en fåtölj/på en bänk utan input då och då. Kanske bara på att fokusera på att vika tvätt eller att handdiska. Våga ha tråkigt, våga framförallt att inte prestera!

 

Hoppas det här var hjälpsamt! Dela gärna dina bästa tips i kommentarsfältet.

 

Mot ett framgångsrikt 2019!

 

Ladda ned – 7 tips för att lyckas med Instagram Stories

Instagram Stories är kanske mitt favoritintresse sedan ett år tillbaka. Jag har labbat med kunder, jag har labbat med kompisars (företags)konton och jag har framförallt labbat med mitt eget konto. Dels för att det är kul, jag älskar samhörigheten som kommer från att dela men även för att se hur vårt beteende kring den typen av format ser ut. Du kommer ju en användare mycket närmre.

Medan Stories-konsumtionen blomstrar och Insta ännu inte stramat åt algon allt för hårt tänkte jag ge er mina bästa tips. Den här bilden kan ni ladda ned och dela med era kollegor/blivande Instagram Stories Stjärnor, om ni vill.

Det här är mina 7 tips på hur du framgångsrikt arbetar med Instagram Stories.

 1. Frekvens – Minst 10 om dagen för att både algon och dina följare ska se dig i flödet. Upp till 25 stories/dag ökar bara tittarantalet.
 2. Öppningsgrad – För att du ska hålla dig långt framme med din avatar och få personer att se att du lagt upp en story är det viktigt att de väljer att öppna din story direkt när de kommer in på Instagram. Därför behöver du se till att bygga en nyfikenhet kring vad du lägger upp.
 3. Story – För att bygga en nyfikenhet behöver du bygga ett narrativ kring dina Stories som gör att de som följer dig vill hänga med i din berättelse. Det gör du enklast genom att alltid bygga vidare och följa upp saker du delat, istället för att dela sporadiska inlägg om vad som är framför dig precis just nu.
 4. Variation – För att du ska bygga en nyfikenhet behöver du även variera ditt innehåll. Inte bara när det kommer till inom vilka ämnen du delar saker (ex träning, jobb, andra intressen) utan även formaten som video, stillbilder eller boomerangs.
 5. Öppenhet – Det allra lättaste sättet är att bygga innehållet på öppenhet i en grad du inte delar på andra ställen. Stories är ett mer ”intimt” medium där du kan bjuda dina följare ”behind the scenes”. För företag innebär det dela med av kontoret/lagret, för individer mer vardagliga tankar som andra kan känna igen sig i.
 6. Andra människor – Någonstans har vi alla en skvallertant i oss, och likt i andra sociala kanaler gillar vi att socialisera. Vi vill också inte bara veta vad andra gör utan även vem de gör det med. Att få med andra i din story är också ett sätt att bygga nyfikenhet kring vad du gör.
 7. Humor – Glimten i ögat, underhållande och med självdistans. Vi tittar för att det är lättsamt och pepp fungerar mycket bättre än emo.

Listan på saker du INTE ska göra i Instagram Stories är desto längre. Det kanske känns läskigt, men glöm inte att våga laborera och ha kul med formatet! Använd funktionerna som erbjuds, skapa omröstningar, tagga kompisar, hashtags och framförallt platser. Rätt städer kan ge dig + 500 views.

Vilka är dina erfarenheter av Instagram Stories?

 

4 faser av företags mognad i sociala medier

Hur många företag kan du komma på som INTE arbetar med sociala medier idag? Antagligen kan du av de företag du känner till identifiera ytterst få företag som varken arbetar med sociala medier i form av närvaro i egna redaktionella kanaler, annonsering i sociala medier eller i form av ambassadörskap. Förmodligen är det ungefär en lika liten andel som saknar närvaro som den andel av dina vänner som saknar närvaro i sociala medier för privat bruk.

Även om de flesta företag på något vis är aktiva i sociala medier idag (nej, jag har ingen källa på detta) så har olika företag kommit olika långt i sin mognad i sin närvaro på sociala medier. Det är väldigt få företag som är nyttjar den fulla potentialen med sociala medier i det digitala ekosystemet.

Ha lite tålamod med mig, det var ett tag sedan jag skrev ett längre stycke än ett LinkedIn-inlägg. Jag har varit nerborrad i mina kunders värld och har halvdålig koll på vad ni andra jobbar med. Här kommer i alla fall en spaning kring vilka faser av mognad ett företag genomgår i arbetet med sociala medier, skrivet på planet ner till Web Summit i Lissabon.

Faser i företags arbete med sociala medier sociala medier

För min spaning har jag identifierat följande fyra faser i mognadsgrad:

 • Fas 1 – Kommunicerar med fokus på storytelling, värdeskapande och relationsbygge
 • Fas 2 – Specifik kommunikation med ett syfte per aktivitet
 • Fas 3 – Arbetar sekventiellt och datdrivet
 • Fas 4 – Agerar i centrum av det digitala ekosystemet

Fundera på var du befinner dig.

Fas 1 – Kommunicera med fokus på storytelling och relationsbyggande

Nivå: Intressebaserad aktivering

Det var 2008 och vi hade precis börjat tillåtas att som företag skapa grupper på Facebook. Tekniken möjliggjorde att vi kunde motta och vara på andra användares kommentarer och här tog företagens närvaro i sociala medier på riktigt språng. 2012 fick vi sedan en egen arena på Facebook kallat Sidor/Pages, vilket gjorde det hela mycket tydligare. Möjligheterna på Facebook gjorde att företag började se hur de på andra sätt kunde nyttja detta organiska medium likväl som andra och många började arbeta fram strategier och guidelines för sociala medier. Storytelling förstod vi att bör stå i centrum för kommunikation 2.0 om vi skulle lyckas bygga relationer i sociala medier.

Enligt min känsla, till viss del empirisk men absolut icke vetenskaplig, skulle jag uppskatta att 70 % av alla företag fortfarande kämpar med att lära sig kommunicera i sociala medier – På god väg på att lära sig att sociala medier är som en stor gruppchat där du inte kan komma ut med hela din historia på en gång utan har 3 sekunder på att få ut ditt budskap till en användare i sociala medier.

Kännetecken Fas 1:

 • Vet att målgruppen i sociala medier är viktigare att definiera utifrån intressen, även om demografi och geografi spelar viss roll
 • Avsatta resurser för att jobba med sociala medier
 • Pratar om värden för användaren snarare än klassiska USP:ar
 • Ställer frågor i sina inlägg
 • Särskilt anpassade format till sociala medie-inlägg
 • Har någon form av innehållsplan för sociala medier

Förbered dig för fas 2

Börjar du få grepp om vem som gör vad i din organisation och har börjat ta fram innehåll som en viss del av användarna responderar på? Då är det dags att börja få in fler och ge dem chansen att interagera ditt företag/varumärke!

Börja med att se över din aktivitet i sociala medier det senaste året och dela in aktiviteter (kampanjer eller enskilda inlägg) och dela in dem vad som gått bra och mindre bra.

Ställ dig frågorna:

 • Vad var syftet med den här aktiviteten? (Hade du inget särskilt syfte med aktiviteten kan du utgå från vad det resulterade med värdemässigt)
 • Utifrån syftet, såhär i efterhand; Vad visar bäst på aktivitetens framgång? Räckvidd, engagemang (interaktion/lästid/visningstid) eller konvertering (låt oss säga klick, sign-up eller köp)
 • Vad är särskilt tydligt med den här aktiviteten, och vad är mindre tydligt?
 • Skulle jag om jag skrollade igenom flödet på 2 sekunder uppfatta vad avsändaren vill säga mig?
 • Om jag skulle dela upp det här aktiviteten i flera aktiviteter, hur hade jag delat upp det då?

Fas 2 – Ett budskap per post

Nivå : Beteendebaserad aktivering

Informationsöversvämning och filtrerade bubblor. Åratal av producerat kvalitetsinnehåll för oss sociala användare att konsumera. Företag i fas 2 inser konkurrensen och vet att de bara har två sekunder på sig att attrahera en användare. Därför har företag i fas 2 börjat fundera på hur de kan dela upp en aktivitet i sociala medier i flera delar för att göra det lättare för användare i sociala medier att ta åt sig av budskapet.

Kännetecken Fas 2

 • Vet att målgruppen i sociala medier inte bara är viktigt att definiera utifrån intressen (samt demografi och geografi) utan fokuserar även på att studera användare efter beteendemönster i digitala kanaler
 • Avsatta resurser för att jobba med sociala medier OCH framtagning av innehåll till sociala medier
 • Har en innehållsplan utifrån posttyper samt specifika syften för varje post
 • Optimerar innehåll utifrån kanal
 • Delvis koll på hur algoritmen fungerar

Förbered dig för fas 3

Nu när du vet hur du skapar ett visst inlägg i sociala medier för att uppnå räckvidd, engagemang eller vidare konvertering är det dags att börja bli mer datasmart. Börja lista vilka interaktioner du kan spåra vid varje aktivitet och vilken data du kan extrahera från det för att nyttja i nästa steg. Tycker också du ska se den här dragningen från SocialView på Internet i Fokus och läsa Jespers bok.

Fas 3 – Arbetar sekventiell och datadrivet

Nivå: Databaserad aktivering

Hallå! Här finns ju massa data att hämta à la Cambridge Analytica och Trump. AdWords-folket har börjat se värdet i Facebook-annonsering och skapar preformance marketing team som växer allt mer ihop med det redaktionella földet i sociala kanaler. Företag nyttjar messenger och Instastories för att placera sig bättre i relation till algoritmen och har för användaren/följaren/kunden en mer sammasydd närvaro i sociala medier.

Kännetecken Fas 3

 • Studerar målgruppens beteende i sociala medier och jobbar med submålgrupper utifrån beteendetyper i sociala medier
 • Optimerar innehållsplanen utifrån specifikt innehållssyfte, övergripande storytelling samt algoritmerna
 • Vet hur kundservice, redaktionellt och annonsering i sociala medier samspelar för en enskild kanal och låter dessa planer synkas med varandra

Förbered dig för fas 4

Våra egna sociala kanaler (redaktionellt och köpt) är bara en del av sociala medier. Vad våra följare, kunder, samarbetspartners och ambassadörer/influencers gör i sociala kanaler har även inverkan på aktivitet i sociala medier. Den sammanlagda inputen från all denna aktivering är idag en viktig drivande del av vår affär, med potentialen att vara ännu mer kraftfull.

Släng ut allt du gör, börja på ett vitt papper.

 • Om du kunde kasta ut alla system och processer du har i din verksamhet idag:
 • Hur skulle du vilja att det fungerade?
 • Vad skulle du vilja kunna spåra?
 • På vilka plattformar?

Känns detta svårt?

Börja med den enkla vanliga köpresan för din kund (åtminstone en av dina personas) och rita ut:

 • Vilken informationsinput behöver en individ i vardera steg? Och i vilken frekvens?
 • Vad triggar en individ i vardera steg?
 • Vilken datainput och -output behöver du ha i varje steg?
 • Vilka kanaler behöver du att spela med?
 • Vilka aktiviteter behöver du skapa?

Fas 4 – I centrum av digitala ekosystemet

Nivå: Alltseende Zeus (eller kanske Heimdal, för er som förstår den referensen)

Sociala medier är ett kärnfullt vapen som tillåter oss jobba organiskt för att generera dynamisk närvaro, oavsett vad rykten säger gällande räckvidd på vissa av plattformarna. Det finns extremt mycket att data att hämta om vår målgrupp, potentiella kundgrupp och faktiska kunder, som kan utveckla vår affär och marknadsföring i andra kanaler. På gott och ont (se det här klippet, gör det bara. Begreppet ”social first” innebär för mig så mycket mer än att optimera innehåll (exempel videos) för sociala medier. För mig är ”social first” är att låta hela vår marknadaktivitet (preformance, branding, influencers) ta språng från sociala medier.

Det här är vår stora utmaning inför 2018.

Kännetecken fas 4

 • Pratar inte bara om customer/user acquisition, customer/user activation, customer/user relations, Ett synkat team som rapporterar beställer datainput och levererar dataoutput på daglig basis.
 • Processer på plats där knapparna är redo att tryckas på när en avsatt triggerpunkt berörs.
 • Fullkomlig koll på hur Facebook använder de viktigaste 300 datapunkterna om vardera användare för att välja ut ett inlägg 1500 att visa för en användare
 • Diskuterar dagligen frekvens i kommunikation över flera kanaler och livslängd hos följare samt kunder
 • Jobbar med parallella kommunikationsflöden för specifika syften och har även optimerat dem för olika sub-målgrupper (baserade på beteendetyper eller intresse)

Är du i fas 4?

Grattis, vilken dröm! Jag vill jättegärna bjuda dig på lunch, eller rockkonsert. I min värld är detta någon slags utopi där jag inte ännu förenat teori med praktik. Dock tror jag inte att det är tekniken som begränsar oss att uppnå detta längre.

Trots att jag fått jobba med att, i olika omfattning, få utveckla över 100 företags närvaro i sociala medier så har jag fått jobba med ytterst få företag i fas 3 och fas 4. Det är där jag vill vara för att utmanas, lära och hitta processer som hjälper organisationer att klättra i mognadsgrad.

Känner du igen dig i att du:

 • Vet du redan hur du uttrycker dig i sociala medier?
 • Har en fungerande checklista på hur man tar fram ett sociala medie-vänligt inlägg?
 • Har respekt för dina följares uppmärksamhetsspann?
 • Produktion för innehåll och landningssidor på plats?

Kom igen då, ge mig något att bita i! Låt oss gräva och nyttja potentialen i det här. Just nu har jag tid över i januari, vi bokar en workshop till att börja med! (Innan dess har jag endast några (knappa) timmar över att hjälpa dig optimera din julkampanjer).

Sammanfattningsvis

Läraren kommer finnas där när du är redo, som det japanska talesättet säger. Stressa inte över att du inte kommit längre utan ha respekt för allt ni har att lära er i er oganisation. När du vet vad du har att lära är då du kan utvecklas som bäst.

 

5 modeller för att förbättra din närvaro i digitala kanaler

Vilken vår! Alla pratar om data och aktivering baserat på beteenden à la Trump, Facebook släpper uppdateringar i högre intensitet än någonsin, det är rea på att köpa räckvidd samtidigt som de ”mörka sociala medierna” som Snapchat, Instagram Stories, Whatsapp och Wechat tar över. Aldrig har det varit så kul och spännande att jobba med digitala kanaler!

Själv har jag spenderat de större delen av våren med att utbilda arbetsgrupper, yrkespersoner och YH-studenter i digitala kanaler. Uppåt 500 personer har jag fått chansen att testa modeller och arbetssätt med. Vi har haft skoj (det har iallafall verkat så) och jag tror att vi dessutom utvecklat många nya insikter under tiden.

Ni som har hängt med mig förut känner säkert igen det mesta, men jag tänkte ändå dela med mig av några av mina favoritmodeller att tänka i som jag tror kan vara hjälpsamma om du vill förbättra din närvaro i digitala kanaler.

Förbättra 1: Målgruppssegmentering

Att segmentera utifrån demografi, behov, intresse eller plats i köpresan är viktigt. Något vi ofta glömmer är däremot segmentering utifrån hur grupper av människor påverkar varandra. Det fina med digitala kanaler är att interatkion mellan människor sker mer intensivt samt att vi även kan studera hur det sker. När vi har en idé om hur interaktionen sker kan vi även nyttja den för högre relevans när vi riktar våra digitala aktiviteter. Vet vi vilka beteenden vi vill trigga är det även lättare att planera vilket innehåll vi ska ta fram samt för vilka kanaler.

Segmentera utifrån relation

Modell: Kartläggning närhet

Vad säger modellen?

Åh hörrni, det här är ju något jag skrivit massor om tidigare. Om ni tillhör min skara superfans eller skeptiker så har ni säkert applicerat detta. Ni som tillhör flocken, och ramlade in här av en slump kan läsa om att jobba med sin målgrupp <- där. Vad att segmentera utifrån relation innebär är att definera grupper utifrån hur nära dig dessa är, samt hur mottagliga de är för dig, din produkt/service och varumärke.

Försök sortera in din målgrupp i dessa tre grupper:

 • Superfans – De användare som är först att interagera med ditt innehåll, samt gör det ofta – Rekommenderar sannolikt / Högt engagemang
 • Skeptiker – Användare som behöver validering innan de engagerar sig – Neutral inställning / Neutralt engagemang
 • Flocken – Den stora massan som blir rekommenderade av andra – Neutral inställning / Lågt engagemang

Vi skulle även kunna göra modellen mer avancerad genom att kartlägga kritiker; De som talar om oss negativt. För vår digitala närvro spelar även dessa en stor roll, inte bara för att de sprider assocciationer kring vårt varumärke utan även för att de genererar interaktioner som påverkar hur vårt innehåll och våra aktiviteter sprids. Dock tycker jag att de grupper som ska få mest fokus när du arbetar med din digitala närvaro är de tre ovanstående grupperna. Kritiker är level 3 alternativt för enskilda fall.

Planera utifrån stereotyper

Modellen: Stereotyper

Vad säger modellen?

Percis som vi kan kartläggas kring våra personlighetstyper i verkliga livet kan vi studera hur vi väljer att interagera i digitala kanaler, och varför. På samma sätt som du är introvert eller extrovert, intuitiv eller sensiativ, i ditt sociala leverne i ”verkligheten” kan du ha liknande beteenden sociala avseenden i digitala kanaler.

De tre viktigaste sakerna att fundera på när det kommer till att aktivera i digitala kanaler tycker jag är de tre funktioner kanalerna frodas i för oss:

 • Identitet – Att vara en person.
 • Tillhörighet – Att vara en del av en grupp (officiellt eller inofficiellt) .
 • Bekräftelse – Försäkran om att vi är på rätt spår.

De digitala aktiviteter vi tar fram för vår målgrupp ska stärka dem i dessa avseenden. Vad som är drivkrafterna bakom dessa avseenden kan såklart variera både på intresse område och personlighetstyp.

Vi tror ofta att vi är unika i vårt beteende i digitala kanaler. Sanningen är den att vi inte alls är så unika som vi tror. Vårt beteende är rätt mycket detsamma. Se till de här streotyperna i digitala kanaler så hittar du de säkert i din bekantskapskrets.

Exhibistionsten

 • Inlägg: Gör en digital kampanj av allt denne gör.
 • Interaktioner: Gillar och kommenterar det mesta.
 • Innehåll: Videos och längre artiklar.
 • Triggers: Nyheter och bekräftelsestärkande

Taggaren

 • Inlägg: Väldigt sällan, isåfall polerat innehåll från särskilda tillgällen
 • Interaktioner: Taggar, skapar gruppchattar, delar via ”dark social” (direktmeddelanden, stories/snaps)
 • Innehåll: Långläsning
 • Triggers: Uppmärksamhetens centrum bland sina vänner

Lyssnaren (*host* stalkern *host*) 

 • Inlägg: Endast med nära vänner, alt. i grupper
 • Interaktioner: ”Dark social” (direktmeddelanden, stories/snaps)
 • Innehåll: Memes
 • Triggers: Relationsbyggande

Överaktiva delaren 

 • Inlägg: Allt. I hopp om att vara genuin.
 • Interaktioner: Gillar, kommenterar och delar det vänner och varumärken delar som faller i smaken
 • Innehåll: Inspirationellt
 • Triggers: Känslor

Du kan säkerligen lista ut några fler arketyper/stereotyper, en och annan aktivist eller hobby-filosof har du säkert i ditt flöde.

Vad lär vi oss av att fundera över de här stereotyperna i digitala kanaler? Jo, att de flesta av oss som ska försöka aktivera i vår målgrupp i digitala kanaler utgår från att vår målgrupp främst består utav den överaktiva delaren. Därför tar vi fram aktiviteter och innehåll just för dem. Ser du till din bekantskapskrets tror jag du inser att de är rätt få som har det beteendet i digitala kanaler.

Förbättra 2: Innehåll

Modell: Innehållsmatris

Vad säger modellen?

Det är så lätt att fastna i tankar på det där fantastiska högengagemangsinnehållet vi ska ta fram för att vår målgrupp ska vilja sprida det. Detta trots att vi vet att framgång i digitala kanaler handlar om vad vi gör varje dag snarare än det stora nedslaget.

När det kommer till att producera bra innehåll varje dag gillar jag att checka av listan på följande faktorer:

 • Känslor
 • Relaterbart
 • Utbildande
 • Karismatiskt
 • Delningsvänligt

För att göra det lättare att se innehåll ur flera perspektiv, för att kunna attrahera fler personlighetstyper över fler kanaler i fler delar av köpprocessen, kan en matris vara behjälplig. Matriser för innehåll finns det oändligt många. Jag brukar vilja se parametrarna på axlarna enligt direkt vs. kreativt och välbekant vs. unikt.

Inom denna matris kan du utläsa följande typer av innehåll:

 • ”Viralt” innehåll – Unikt innehåll som fastnar, med hög kreativ höjd – 🦄 🦄🦄 / Känslor / Delavänligt 
 • Pop-innehåll – Memes och annat populärt innehåll som är lätt att relatera tilll – Relaterbart Delavänligt
 • Produktinnehåll – Innehåll som fokuserar på specifikationerna för en produkt/service/varumärke –  Känslor / Utbildande
 • VIP-innehåll – Unikt och nördigt innehåll för de som är mest engagerade – Relaterbart / Utbildande.

Får jag gissa så tror jag du behöver alla fyra typer av innehåll för din verksamhet. Kanske kan du räkna bort det ”virala” innehållet. Vill du satsa på att ta fram sådant innehåll tycker jag att du ska börja med att noga granska dig själv och din organisation genom att ställa dig frågan ”Har vi känslan och är vi verkligen kapabla till att ta fram sådant innehåll?”. Tvekar du är det kanske inte värt investeringen.

Förbättra 3: Planering

Modell: Tratt för att matcha mål, målgrupp och aktivitet/innehåll

Vad säger modellen?

Olika typer av innehåll bör ha olika typer av målsättningar. När det kommer till vår digitala närvaro bör vi dels fundera på den enskilda individens köpresa men vi behöver också fundera på vilket mål vi har med vad enskild aktivitet och hur detta kan gynna oss i nästkommande fas. Förtydligar vi vad vi vill uppnå, vilken typ av aktivitet vi vill generera och vilket segment av målgruppen vi vill aktivera.

 • Attrahera – Uppmärksamma genom att nå så stor räckvidd som möjligt.
 • Engagera – Samla interaktioner genom att öka engagemangsgrad.
 • Aktivera – Få målgruppen att klicka sig vidare, följa/prenumerera eller klicka sig vidare.
 • Konvertera – Nå slutmålet med vår aktivitet i digitala kanaler om de så är att genomföra ett köp eller förändra ett beteende.

Misstaget vi gör är att hoppa över faser, eller lägga allt vårt krut på en fas. Ser vi flödet ur fler perspektiv kan vi tillfredställa vår målgrupp i fler avseenden och på så vis föra oss närmare vårt övergripande mål för digitala kanaler.

Förbättra 4: Budgetering

Modell: Annonsflöde för sekventiell annonsering

(OBS! Påhittade siffror) 

Vad säger modellen?

Klicket. De flesta av oss fokuserar på att optimera för kostnaden per klick när det kommer till digitala kanaler. Studerar vi vår målgruppsbeteende enligt tratten ovan så börjar vi förstå att vi har möjligheten att spendera mycket tid med vår målgrupp utanför vår egna sajt. När vi budgeterar för annonsering bör vi därför ta flera typer av annonser i beaktning, något jag skrev om i krönikan ”Nu är det slutpumpat” hos e-handel.se.

Till ritbordet!

Samla din arbetsgrupp, kika modellerna och fundera på vad de skulle kunna innebära för er!

 

Digitala marknadsförings-tips – 21: Kanalval

Men hallå!
Det här har ju jag redan skrivit om i ”9 kanaler du bör bemästra inför 2017”. Har du inte redan läst det så tycker jag ska klicka dig vidare till det.

Kommande luckor kommer jag gå in i några utvalda kanaler mer i detalj. Jag tänkte börja med den mest omtalade av de alla; Facebook.

 

Tidigare inlägg

Kommande inlägg i julkalendern:

 • Lucka 22 – Facebook Ads 2017 – Är det vår viktigaste kanal?
 • Lucka 23 – Historieberättandet 2017 – Stories (Instagram, Snapchat)
 • Lucka 24 – Video 2017 – Hantera video på Youtube och Facebook
 • Lucka 25 – Messenger 2017 – Hur hanterar du chatten
 • Lucka 26 – E-post 2017 – Oändliga möjligheter
 • Lucka 27 – LinkedIn 2017 – Vad ska jag göra?
 • Lucka 28 –  AdWords 2017 – Hur hanterar jag det?
 • Lucka 29 – SEO 2017 – De tre viktigaste sakerna att tänka på
 • Lucka 30 – Influencers 2017 – Mid size influencer bonanzan, vad innebär den?
 • Lucka 31 – Det här lärde jag mig av mest 2016
 • Lucka 32 (1 jan 2017) – Kommer Internet hjälpa världen bli bättre 2017?
 

Digitala marknadsförings-tips – 20: Utbildande innehåll

Det är härligt att lära och få nya insikter. När vi lär oss något upplever vi att vi utvecklas och känner vi oss lite bättre. Nyttan av innehållet vi just konsumerat blir tydligt och vi får en positiv inställning till innehållet. Sannolikheten att vi delar innehållet till våra vänner ökar.

Detta ställer också kravet på oss att faktiskt producera innehåll som är nyttogivande och håller en tillräckligt hög grad av kunskapsbildande. Rätt ofta skapar vi utbildande innehåll utan att göra det tillräckligt unikt, något som snarare kan skada relationen till mottagaren än gynna den. Därför måste vi alltid ställa frågan hur insikten vi vill ge med vårt innehåll är tillräckligt innovativ.

Jag brukar dela in utbildande innehåll i tre kategorier:

 • Tutorials
 • Guider
 • Studier/undersökningar

Tutorials

Mest vanligt förekommande i digitala kanaler är ”så här gör du”-material. Det kan vara allt ifrån ”så implementerar du script X”-video på Youtube till ett recept på pizza eller ett bildkollage för hur du gör den perfekta flätan. Det är en sak du ska du ska lära dig utföra, inget mer än så.

Innehållsformer för tutorials

 • Video – Saklig med fokus på aktiviteten som ska utföras.
 • Bild – Illustrerande foto, gärna i kollage.
 • Text – Rakt på sak.

Exempel: Lagerhaus ”Så gör du”-filmer

Lagerhaus lyfts ofta upp som ett bra exempel på hur du kan jobba med innehåll i sociala medier. På Instagram inspirerar de med fint komponerade produktbilder, men jag gillar bäst deras utbildande material på Facebook. Här är ett exempel på en av deras videos:

Vi kan inte prata om tutorials utan att ta upp alla dessa matvideos som fyller sociala medier. Här är ett tips för mellandagarna:

Och hur många guider för ”braiding” och ”contouring” finns det plats för?

flata-tutorial-digitalt-innehallcontouring-tutorial-innehall-digitala-kanaler

Guider

Vad som skiljer guider från tutorials är att de är av mer jämförande karaktär. Det har en högre grad av argumentation än vad endast ”så här gör du”-beskrivning har. Denna argumentation kan dels drivas av inspirerande inslag eller genom att förklara olika alternativ samt dess för- och nackdelar.

Kan vara recensioner, produkttester eller kanske resereportage.

Innehållsformer för guider

 • Video – Något mer inspirerande och inspirerande men aktiviteten/produkten i fokus. Mer fokus på att ge associerande exempel.
 • Bild – Utzoomat för att inspirera. Om guiden innehåller jämförelse så får bilden gärna visa upp
 • Text – Målande, gärna lite längre med fokuset på att fånga läsarens känsla.

Exempel – Sportamores produkttest

Bäst på recensioner och produktguider just nu tycker jag är Sportamore. Skolboksexempel. Minst en gång i veckan levererar de guider på hur du väljer mellan produkterna i deras sortiment i utvald kategori. Det här är ett exempel på deras illustrationer. Läs fler guider i deras magasin

guide-sportamore-exempel

Även KIT gör beskrivande guider för att berätta om hur något fungerar, exempelvis genom att jämföra skolsystemen i tre länder mot varandra:

Studier/undersökningar

Med studier/undersökningar vill vi utbilda genom statistik och kartläggningar. I de vi kan presentera siffror är det lätt för mottagaren att relatera då vi i de flesta fall kan relatera snabbt till siffror, även när bruset i sociala medier är omfattande.  Kan du inte göra det får du i digitala kanaler arbeta med att förenkla och illustrera för att fånga intresse, för att sedan leda vidare till djupare insikt någon annanstans.

 Innehållsformer för studier/undersökningar

 • Video – Animerad och underhållande med upptempo melodi för att göra videon lättsam att se på.
 • Bilder – Lättförståeliga illustrerande infographics alternativt bilder med grafik.
 • Texter – Pedagogiska och förklarande av statistiken.

Exempel – Snyggt presenterad statistik

Illustrerad grafik fungerar bra i både video och bild. Det gör det lätt för oss att lära. Här får vi lära om välfärden i världen.

..och här om andra viktiga saker som dödsstatistik från Game of Thrones och Walking Dead.

statistik-infographic

Innehåll som förmedlar studier kan också vara sammanfattat i video, för att väcka intresse för vidare läsning. Exempelvis som denna kortfattade video:

Jag tycker även artiklarna IIS skriver kring Svenskar och Internet är bra, pedagogiska och förklarande. Se exempel här.

 

Tidigare inlägg

Kommande inlägg i julkalendern:

 • Lucka 21 – Kanaler 2017 – Hur ska jag tänka kring min budget?
 • Lucka 22 – Facebook Ads 2017 – Är det vår viktigaste kanal?
 • Lucka 23 – Historieberättandet 2017 – Stories (Instagram, Snapchat)
 • Lucka 24 – Video 2017 – Hantera video på Youtube och Facebook
 • Lucka 25 – Messenger 2017 – Hur hanterar du chatten
 • Lucka 26 – E-post 2017 – Oändliga möjligheter
 • Lucka 27 – LinkedIn 2017 – Vad ska jag göra?
 • Lucka 28 –  AdWords 2017 – Hur hanterar jag det?
 • Lucka 29 – SEO 2017 – De tre viktigaste sakerna att tänka på
 • Lucka 30 – Influencers 2017 – Mid size influencer bonanzan, vad innebär den?
 • Lucka 31 – Det här lärde jag mig av mest 2016
 • Lucka 32 (1 jan 2017) – Kommer Internet hjälpa världen bli bättre 2017?
 

Digitala marknadsförings-tips – 19: Underhållande innehåll

Att underhålla är en konst. Det kräver träffsäkerhet både i form av meddelande och formen för hur du meddelar. Underhållande innehåll är sådant som får oss att på någon millisekund rygga tillbaka, brista ut i skratt eller le varmt och igenkännande.

Blir vi underhållna delar vi gärna med andra. Särskilt om det inbyggda meddelandet är relevant för oss som mottagare och några/någon av våra vänner. Detta gör underhållande innehåll till vad som delas mest i digitala kanaler.

Underhållande innehåll spelar mycket på igenkänning och situationskomik. Till skillnaden från berättande innehåll flyttar vi oss ifrån den tonsättande berättelsen mer till kärnan i vårt meddelande.För att skapa igenkänning krävs gemensamma referensramar. Därför bör du ha god kännedom om dina mottagares referensramar om du ska lyckas underhålla.

För att lättare förstå vilken typ av underhållande innehåll jag ska fokusera mitt innehåll på brukar jaf dela in dem i följande kategorier:

 • Humor
 • Dramatik
 • Vardagligt

Humor

Humor kanske är den vanligaste formen av underhållning, särskilt om vi ser till vad som sprider sig mest i sociala medier. 9gag, The Lad Bible, Carl Stanley och Clara Henry. Det luriga med humor är att det är att det är så individuellt vilket gör det extremt svårt att träffa rätt. Somliga tycker IJustWantToBeCool och Jockiboi är roliga, andra inte.

Humor får gärna vara trendsättande innehåll. Har vi hört den förut blir den sällan lika roligt. Viktigast av allt är ändå att överdriva något för effekt.

Innehållsformer för humoristiskt innehåll

 • Video – Rakt på sak med fiffig klippning. Behöver inte ha snyggt foto, det kanske kan gynnas av det motsatta.
 • Bild – Talande foto, kanske kombinerad med text för att  förtydliga
 • Text – Om texten ska stå för sig själv är den med fördel något längre, så den får utrymme att framhäva berättelsen. Är texten kortare, max två meningar, blir leken med orden viktigare. Det måste finnas några ord som är lätta att associera till och som kan tolkas på flera sätt.

Exempel – Humor med igenkänning à la Lucas Simonsson

Sociala mediers mesta komiker just nog vara Carl Deman, Jonas Fagerström och Lucas Simonsson. Så enkelt men ändå skoj enligt de flesta typer av humor. Se här två exempel från Lucas.

En situation några drömmer om och några fasar för men som mest troligt inte skulle ske i verkligheten.

En annan överdriven (?) situation många kan relatera till.

Humor kan också vara något väldigt märkligt. Som klassiska ”Trolololo…”, ”Keyboard Cat” eller det här här:

I ganska många fall så stärker den supportande bildkommentaren humorn. Den supportande texten kan vara nyckeln till huruvida du når ut med ditt budskap.

skarmavbild-2016-12-21-kl-19-54-19

Beskriver du situationen på rätt sätt, med rätt uppbyggnad, fungerar den ändå rätt bra som sig själv.

situations humor

Det är kontot ”Situationer” på Facebook bäst på.

Dramatiskt

Dramatiskt innehåll är spänningsgenererande innehåll där utfallet av handlingen vilar på en tunn tråd. Tar du fram dramatiskt innehåll behöver något stå på spel, om det så bara är hur länge pannkakan bör gräddas på spisen. Viktigt är att fokusera på att väcka en fråga  som besvaras med i slutet av innehållet, exempelvis ”kommer hon lyckas?”.

Innehållsformer för dramatiskt innehåll

 • Video – Får gärna vara längre för att lyckas bygga upp spänningen. Då är det viktigt att frågan som du ställer tittaren är tydlig hela vägen. Annars kan snabb klippning för kortare klipp också bygga dramatik.
 • Bild – Talande foto fungerar i de flesta fall ensam utan text.
 • Text – Även denna text får vara något längre för att bygga upp till den avgörande dramatiska punkten i berättelsen, om texten ska stå för sig själv.

Exempel: Coming home for Christmas Heathrow

Dramatiskt behöver inte betyda dramatik och snabba klippningar. Det viktiga är att uppbyggandet av meddelandet är så pass spännande att frågan om huruvida karaktären i innehållet kommer lyckas med sitt uppdrag. Som i Heathrows succéfilm som släpptes i november där vi ställer oss frågan ”Kommer de komma fram till julvärmen?”

Det är fler som nyttjar fenomenet jul, vilket de flesta av oss kan relatera till, för att bygga upp spänning kring. Här ställer vi oss istället frågan ”Kommer han lyckas?”

Något dramatiskt underhållande kan också vara något som är fascinerande där du undrar hur något går till. Här ställer vi oss frågan ”kommer han klara det?” ytterligare en gång.

Ja, ni kanske minns den här killen?

jean-claude-van-damme-epic-split

Vardagligt

Den mest effektiva och underhållande formen av innehåll är vardagskomiken. I det vardagligt underhållande innehållet fokuserar vi på att hitta kärnan i relaterbara situationer. Igenkänningen är i fokus och det ska gå snabbt samt vara träffsäkert.

Innehållsformer för vardagligt innehåll

 • Video – Kortare videos som är lätta att förstå och interagera med. Behöver inte nödvändigtvis ha snyggt foto. Det viktigaste är att det känns nära och genuint.
 • Bild – Talande foto eller grafik med text som supportar.
 • Text – Kort och träffsäkert, gärna citat.

Exempel – ”När man….”

Det är fullkomligt icke korrekt svenska, ändå gillar vi att skriva/skriva under på ”När man…”. Varför? Jo, för att vi vädjar till idén om igenkänning.

Mer träffsäkert än såhär blir det inte:

Det är ofta den här typen av innehåll som blir like- och delningsraketer. Vad vi vill säga är ”Haha, du är en @…….”. Det här är ett klockrent exempel tycker jag.

Vad blev ni? Jag gissar på att du testade flera gånger. Varje gång ville du dela det med olika kompisar. I know you, you know me. Låt oss skratta åt det!

Tidigare inlägg

Kommande inlägg i julkalendern:

 • Lucka 20 – Utbildande – Tutorials, guider, statistik
 • Lucka 21 – Kanaler 2017 – Hur ska jag tänka kring min budget?
 • Lucka 22 – Facebook Ads 2017 – Är det vår viktigaste kanal?
 • Lucka 23 – Historieberättandet 2017 – Stories (Instagram, Snapchat)
 • Lucka 24 – Video 2017 – Hantera video på Youtube och Facebook
 • Lucka 25 – Messenger 2017 – Hur hanterar du chatten
 • Lucka 26 – E-post 2017 – Oändliga möjligheter
 • Lucka 27 – LinkedIn 2017 – Vad ska jag göra?
 • Lucka 28 –  AdWords 2017 – Hur hanterar jag det?
 • Lucka 29 – SEO 2017 – De tre viktigaste sakerna att tänka på
 • Lucka 30 – Influencers 2017 – Mid size influencer bonanzan, vad innebär den?
 • Lucka 31 – Det här lärde jag mig av mest 2016
 • Lucka 32 (1 jan 2017) – Kommer Internet hjälpa världen bli bättre 2017?
 

Digitala marknadsförings-tips – 18: Berättande innehåll

Är inte allt innehåll berättande? På sätt och vis. Jag skulle vilja definiera berättande innehåll som sätter en berättelse i fokus för att berätta en stor del av den i samma innehåll. Även om det enskilda innehållet är ett avsnitt av en längre berättelse får det ett sammanhang som enskild enhet.

Berättande innehåll är något mer avskalat från humor och dramatik och har ett tydligt budskap i fokus. Att sätta rätt stämning och känsla är mer viktigt än kunskapsöverföringen.

För att lättare förstå vilken typ av berättande jag ska fokusera mitt innehåll på brukar jaf dela in dem i följande kategorier:

 • Varumärkesbyggande berättelse
 • Nyhetsberättande
 • Opinionsbildande berättelse

Varumärkesbyggande story

Varumärkesbyggande berättande innehåll tar ursprung i din identitet. För att bygga upp en tydlig bild av varumärket fokuserar du på dina kärnvärden och grundvärderingar när du ska ta fram ditt innehåll. Vill du förmedla känslan av ditt varumärke är det ok att sväva ut, men ta inspiration från hur känslostärkandeberättelser tar sin form i digitala kanaler. Framförallt bör du investera i duktiga kreatörer.

 Innehållsformer för varumärkesbyggande berättelser

 • Video – Fokus på känsla och ton i videon. Något mer artistisk.
 • Bild – Nära kopplad till varumärkesplattform.
 • Text – Viktigt med ordval och tonalitet. Texten vara något längre även i sociala medier.

Exempel: It’s what you do in the dark – Under Armour

Jag älskar den här kampanjen från Under Amour eftersom den träffar rakt i mitt hjärta.

1. Videon bygger upp känslan för kampanjen

Repetera, repetera, reptera. Det vad du gör i skymundan som spelar roll. Nära kopplat till Under Armours ”I will”-mantra.

2. Nyhetsbrev lanserar och kopplar närmre till köpet

skarmavbild-2016-12-20-kl-09-15-50

Rubriken. Disponeringen. Koppling till tonen i bilden.

3. Landingssidan berättar hur

skarmavbild-2016-12-20-kl-09-16-39

Fokus på kärnan gör koppling till köpet sömlöst. Se hela landningssidan här.

Nyhetsberättande

För att förmedla en nyhet krävs tydlighet och fokus på det nyttogivande i nyheten. Även om du vill bygga upp din berättelse bör du hålla dig relativt kort och fokusera på argumenten kring varför din nyhet är viktig.

Innehållsformer för nyhetsbrerättande innehåll

 • Video – Snabbare mer informativ klippning som gör det lätt att ta del av din nyhet.
 • Bild – Tydlig koppling till din nyhet.
 • Text – Rak på sak och neutral ton.

Exempel – Apple Watch 2

Att släppa produkter är vad Apple är världsbäst på. Så även när de nu i jultider försöker sälja sin senaste Apple Watch som kopplar produkt (och produkt feature) till aktivitet.

1. Kort kommunikativ video

En del av flera videos på temat ”Go” > Go play > Go dance > Go running.

2. Landningssida som fokuserar på produkt och produkt-features

skarmavbild-2016-12-20-kl-09-38-11

Se landningssidan här som återkopplar till video-serien.

Opinionsbildande berättelse

För att påverka och driva opinion är att använda sig av det goda och det onda ett gammalt trick. Du behöver två olika ståndpunkter som ställs emot varandra för att tydligt kunna visa din ståndpunkt och i vissa fall även överdriva för effekt. Kanske kan det vara två målande berättelser som står emot varandra, kanske kan det vara din åsikt/fråga gentemot mottagarens samvete.

Opinionsbildande berättelser, åtminstone inslag, är något vi ser allt mer av hos svenska varumärken. Den här hösten har flera exempel fått stor spridning, exempelvis  Åhléns ”Klädmaktsordning” och ”Lucia”. Kika på debattinlägget ”PK-företag har fattat vad det handlar om”.

Innehållsformer för opinionsbildande innehåll

 • Video – Kan vara något längre och ha visst fokus på dramatik. Fokus på känslor.
 • Bild – Förmedla känslor, antingen med bilder är text i form av ren grafik.
 • Text – I vissa fall djupgående med fokus på att kombinera känslor och logik, kanske genom att använda statistik. I vissa fall räcker det med en mening.

Exempel: Ingenting – Rädda Barnen

Aktuellt opinionsbildande tema kring huruvida vem det är som behöver våra julklappar, med Rädda Barnen som avsändare.

1. Video som förklarar konceptet

2. Supportande bilder i sociala medier

skarmavbild-2016-12-20-kl-09-45-42

Först tydlighet som är lätt att skriva under på.

skarmavbild-2016-12-20-kl-09-46-08

Sedan innehåll som är lätt att agera på.

3. Landningssida där det är lätt att ta beslut

skarmavbild-2016-12-20-kl-09-45-13När argumenten skett i andra kanaler behöver du inte lika starka känslomässiga argument på din landningssida. Gör det enkelt att ta beslut med få alternativ. Se landningssidan här.

 

Tidigare inlägg

Kommande inlägg i julkalendern:

 • Lucka 19 – Underhållning – Humor, dramatiskt, vardagligt
 • Lucka 20 – Utbildande – Tutorials, guider, statistik
 • Lucka 21 – Kanaler 2017 – Hur ska jag tänka kring min budget?
 • Lucka 22 – Facebook Ads 2017 – Är det vår viktigaste kanal?
 • Lucka 23 – Historieberättandet 2017 – Stories (Instagram, Snapchat)
 • Lucka 24 – Video 2017 – Hantera video på Youtube och Facebook
 • Lucka 25 – Messenger 2017 – Hur hanterar du chatten
 • Lucka 26 – E-post 2017 – Oändliga möjligheter
 • Lucka 27 – LinkedIn 2017 – Vad ska jag göra?
 • Lucka 28 –  AdWords 2017 – Hur hanterar jag det?
 • Lucka 29 – SEO 2017 – De tre viktigaste sakerna att tänka på
 • Lucka 30 – Influencers 2017 – Mid size influencer bonanzan, vad innebär den?
 • Lucka 31 – Det här lärde jag mig av mest 2016
 • Lucka 32 (1 jan 2017) – Kommer Internet hjälpa världen bli bättre 2017?
 

Digitala marknadsförings-tips – 17: Innehållstyper

Ditt kreativa koncept ska vara motorn som driver din aktivitet i digitala kanaler. När du går igenom de olika faserna kan du använda det som ledstjärna när du prioriterar och gör val.

Nästa beslut du behöver ta, efter att du tagit fram ditt övergripande kreativa koncept, är vilka innehållstyper du vill bygga din digitala aktivitet kring. Innehållstypen hjälper dig sätta riktning kring hur du vill att din målgrupp ska interagera med dig.

Dina innehållstyper kan vara inom följande kategorier:

 • Berättande – Varumärkesstory skapande, nyhetsbildande eller opinionsbildande
 • Underhållning – I form av humor, dramatik eller vardaglig underhållning
 • Utbildande – Tutorials, guider eller statistik

> Vill du skapa någon form av engagemang och interaktion bör du undvika att bara informera.

Vilken riktning du väljer för ditt innehåll kan variera beroende på dels vilken typ av innehåll din målgrupp gillar och dels var i er relation ni befinner er. Under ditt kreativa koncept kanske du kan använda fler innehållstyper. Det beror på hur du planerar din aktivitet i de olika faserna samt hur du vill driva din målgrupp genom din konverteringstratt. Utifrån målet av din digitala aktivitet kan en användare behöva olika typer av innehåll som hjälp att få dem att uppleva att de är på rätt väg i sin relation med dig. Det är din utmaning att försöka förstå dig på detta!

Övning:  Översätt ditt kreativa koncept till samtliga innehållstyper

Jag tror att ditt kreativa koncept kan göras ut inom alla innehållstyper. Vissa kanske är mer lämpade än andra för just syftet för din kampanj, men jag vill ändå att du som övning ser hur du kan göra ut ditt kreativa koncept i samtliga innehållstyper.

Steg 1 – Översätt

Beskriv kortfattat hur ditt kreativa koncept kan översättas inom vardera innehållstyp. Ta gärna en kort stund att komma på några spontana idéer för vardera typ.

Steg 2 – Välj ut

När du gjort översättningen och spånat idéer på innehåll kring de olika innehållstyperna under ditt kreativa koncept välj ut den/de typer du tycker passar bäst utifrån dina mål för din digitala kampanj.

Steg 3 – Planera flödet

Se över din kampanjplanering. Fundera på dina mest kritiska aktiviteter och hur du planerat ut dem i de olika kampanjfaserna. Utifrån detta börja placera ut dina innehållsidéer i vardera fas för att se hur din/dina valda innehållstyper passar in.

Steg 4 – Kreera

Sådära. Nu har du med hjälp av att välja spår av innehållstyp gett mening för ditt kreativt koncept. Det är dags att börja ta fram detaljrika idéer för ditt innehåll!

Mer om innehållstyper

I kommande artiklar kommer jag förklara kategorierna mer i detalj och visa på exempel på hur innehållet kan te sig. Så, vänta lite med att kreera specifikationen på innehållet allt för mycket!

Tidigare inlägg

Kommande inlägg i julkalendern:

 • Lucka 18 – Berätttande – Varumärkesstory, opinionsbildning
 • Lucka 19 – Underhållning – Humor, dramatiskt, vardagligt
 • Lucka 20 – Utbildande – Tutorials, guider, statistik
 • Lucka 21 – Kanaler 2017 – Hur ska jag tänka kring min budget?
 • Lucka 22 – Facebook Ads 2017 – Är det vår viktigaste kanal?
 • Lucka 23 – Historieberättandet 2017 – Stories (Instagram, Snapchat)
 • Lucka 24 – Video 2017 – Hantera video på Youtube och Facebook
 • Lucka 25 – Messenger 2017 – Hur hanterar du chatten
 • Lucka 26 – E-post 2017 – Oändliga möjligheter
 • Lucka 27 – LinkedIn 2017 – Vad ska jag göra?
 • Lucka 28 –  AdWords 2017 – Hur hanterar jag det?
 • Lucka 29 – SEO 2017 – De tre viktigaste sakerna att tänka på
 • Lucka 30 – Influencers 2017 – Mid size influencer bonanzan, vad innebär den?
 • Lucka 31 – Det här lärde jag mig av mest 2016
 • Lucka 32 (1 jan 2017) – Kommer Internet hjälpa världen bli bättre 2017?