Digitala marknadsförings-tips – 8: Jobba i faser

Författare:

|

Datum:

|

Det är lätt att komma igång med digitala kanaler. Oavsett vem du är och vilken typ av företag du har kan du skapa konton på plattformarna och där utöva aktiviteter både organiskt samt genom att köpa utrymme. Det är därför lätt att hoppa mellan aktiviteter och planera in insatser som kortsiktigt tros ge effekt, det blir lite rörigt. Att skapa arbetssätt att jobba efter kan hjälpa till att minska kaosfrekvensen.

Förhoppningsvis har du tack vare de senaste luckornas övningar ett virrvarr av aktiviteter planerade för digitala kanaler, både mer kritiska huvudaktiviteter men även supportande aktiviteter. Idag tänkte jag att vi ska göra sammanhanget för aktiviteterna mer tydligt.

Att arbeta i faser i digitala kanaler tycker jag brukar hjälpa mig lättare strukturera, planera och genomföra kampanjer. Då upplever jag att hitta supportande aktiviteter för planen faller sig mer naturligt.

Jag brukar planera upp aktiviteter i digitala kanaler i de här faserna:

  1. Preparera – Då du förbereder och testar grunden
  2. Inspirera – Då du arbetar för att skapa första gnistan
  3. Aktivera – Huvudfasen av din kampanj/marknadsplan
  4. Återfånga – Då du nyttjar aktiviteten i aktiveringsfasen
  5. Konvertera – Då du lägger in sista stöten
  6. Följa upp – Då du samlar in och ser hur du kan använda resultatet till att ta fram nästa aktivitet.

Kommande luckor tänkte jag gå igenom hur du kan arbeta med vardera fas.

Tidigare inlägg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *