Internet är ett verb.

Författare:

|

Datum:

|


Allt för ofta drabbas vi av ”tracking blindness
och litar alldeles starkt på lösningen siffror kan ge oss. Det ökar inte bara möjligheten att dra vilseledande slutsatser utan kan även göra oss fega för att faktiskt prova om våra idéer fungerar. Även om att ha statistiskt belägg för sina aktiviteter samt att lära av andra är viktigt är det ännu viktigare att göra – Om någonstans så på Internet.

Så många gånger har jag ställt mig frågan varför jag är bra på vad jag gör och varför personer väljer att arbeta med mig. Det har förundrat mig att vad jag gjort har varit så uppskattat jag har vänt mig själv ut och in för att förstå vilken min superkraft är. Vad jag tror mig ha funnit är just att jag gör, och behandlar Internet som om det vore ett verb snarare än ett objekt /ett medium. Först när jag fick höra Christian säga ”Internet är ett verb”, efter några år av vänskap, förstod jag nyckeln till varför jag ibland lyckas med mina aktiviteter på Internet – Jag gör. Hela tiden.

Internalisering i inlärning via skapande är så mycket starkare än genom att läsa sig till förståelse. Arbetar du med människor över flertalet tekniska lösningar är detta särskilt påtagligt. Varje fall är unikt, och genom att testa så mycket som möjligt kan du skapa dig en unik känsla vad som kan fungera och vad som är mindre troligt att ge dig framgång. Det ger dig också ökad förmåga att läsa mönster i din ”big data” när du letar efter hypoteser att testa.

Antagligen är endast 60 % av vad jag testar lyckosamt, men jag testar många saker på Internet varje dag. Vad jag sedan använder data och andras case till är att optimera träffsäkerheten för lyckade aktiviteter. Sanningen är att oavsett vilken statistik som du sitter med, och hur mycket insikter du har med dig, så kan du aldrig veta om en aktivitet kommer bli lyckad eller ej innan du provat den.

Detta leder oss till..

5 steg till framgång på Internet

  1. Testa
  2. Lär
  3. Testa
  4. Lär
  5. Gör
Jag ser nu fram emot att få dela med mig av dessa insikter till mina studenter i Onlinemarknadsförare-klassen på Medieinstitutet när vi diskuterar sociala medier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *