Visar: 1 - 7 av 7 RESULTAT
Entreprenörskap Kandidatuppsatsen Kommunikation Twitterinsikter

Nya twitterinsikter vecka 17, 18 & 19

Information är makt  – och jag känner mig som en hemlig Twitteragent. Någon vecka nu har jag spenderat på att koda konversationen och framförallt kunskapsutbytet på Twitter, föra in meddelanden i kategorier för att kunna visa på vad som flödar. Jag tycker det är roligt att få experimentera i den kulturella kontexten på Twitter genom …

Kandidatuppsatsen

Vad sysslar jag med i min kandidatstudie?

Jag vill förtydliga vad det är jag ska göra med min kandidatuppsats eftersom jag nu kommer påbörja min empiriska studie. Genom att genomföra vad man inom forskningen kallar en innehållsanalys ska jag försöka tyda hur egenföretagare nyttjar virtuella nätverk för kunskapsinsamling och kunskapsspridning i sin affärsutveckling.  Till detta har jag valt twitter som studieobjekt. Med hjälp …

Entreprenörskap Kandidatuppsatsen Twitterinsikter

Entreprenören och sociala medier enligt teorin

Entreprenören och sociala medier Detta är mitt försök till att teoretiskt försöka förklara varför entreprenörskap+sociala medier=En utmärkt kombo. Just nu arbetar jag med min kandidatuppsats vilken ska behandla hur egenföretagare nyttjar virtullla nätverk för kunskapsinsamling och kunskapsspridning i sin affärsutveckling.  Till detta har jag valt twitter som studieobjekt. De insikter som uppstår under min uppsats, främst …

Kandidatuppsatsen Kommunikation

Nya twitterinsikter vecka 15

Jag skulle vilja påstå att jag först den här veckan förstått innebörden av twitter – torts att jag varit frälst i några månader nu och redan upplevt mitt första år med twitter. Detta tack vare min kandidatuppsats. För min kandidatuppsats, vilken ska handla om hur egenföretagare nyttjar virtullla nätverk, har jag valt twitter som studieobjekt. …