Vad sysslar jag med i min kandidatstudie?

Författare:

|

Datum:

|

Jag vill förtydliga vad det är jag ska göra med min kandidatuppsats eftersom jag nu kommer påbörja min empiriska studie. Genom att genomföra vad man inom forskningen kallar en innehållsanalys ska jag försöka tyda hur egenföretagare nyttjar virtuella nätverk för kunskapsinsamling och kunskapsspridning i sin affärsutveckling.  Till detta har jag valt twitter som studieobjekt. Med hjälp av en kvantitativ ansatts kommer jag att ur en enskild företagares synvinkel att koda den kommunikation som sker i dennes nätverk. Således är jag endast intresserad av hur denne upplever sitt kunskapsutbyte genom sitt virtuella nätverk.

Vid analysen använder jag mig av privata listor på twitter, dvs. listor endast jag kan se, där den publika kommunikationen de personer den enskilda företagaren följer visas. Trots att jag därmed kommer att följa ett stort antal personer intresserar jag mig endast för den deltagande studiepersonens perspektiv.

Meddelandena kodas sedan genom kategorisering av aktuella begrepp/ämnen för min uppsats. Exempelvis kan jag vara intresserad av om ett meddelande innehåller branschkunskap, tekniskkunskap, social interaktion, information om ett event. Vem meddelandet är utsänt av är alltså inte av vikt.

En kodningsmall kan se ut såhär:

(Bryman & Bell, 2005, om chefer)

Som grund för detta ligger en enkel intervju med mina studiepersoner där de fått besvara ett fåtal frågor i hur de använder twitter, vilket även ligger som grund för mitt urval. Efter innehållsanalysen vilken kommer studera tre dagars kommunikation, kommer jag sedan att göra mer djupgående intervjuer för att ta reda på vilken betydelse användandet har för studiepersonerna/egen företagarna.

Jag vill likna detta vid en observation vilken kan genomföras på en offentlig plats där man exempelvis intresserar sig för hur många i en population som bär jeans, röda tröjor eller cyklar. Jag hoppas att ingen upplever oro över detta men jag tar gärna emot kommentarer. Studien kommer att vara anonym och vem som bär ”jeans” ,”röd tröja” eller ”cyklar” är inte intressant. Själv upplever jag att det är ett mycket intressant sätt att genomföra en studie på. Kommunikationen är genuin och offentlig, datan är omfattande och tillgänglig.

Vill ni följa min studie kommer jag naturligtvis dela mina insikter här i inlägg jag kategoriserar inom ”Kandidatuppsatsen

Låt oss nu definiera varför entreprenörskap+sociala medier=magi!

Innehållsanalysen kommer att pågå den kommande veckan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *