Hur mätning kan få dig igenom innehållsmarknadsföringens utmaningar

Författare:

|

Datum:

|

mätning som motiverar innehållsmarknadsföring

En av de främsta utmaningarna i arbete med digital marknadsföring, och innehållsskapande för klimatet vi har online, är att hålla arbetsgruppen motiverad över en lång tid. För att lyckas med vår digitala marknadsföring behöver stora volymer av material behöver skapas, i form av bild, video och text, och idéerna för aktiviteter måste vara många. Samtidigt är det långtifrån alla aktiviteter som ger det resultat vi önskar och vi möts ständigt av prövningar för tålamodet. Den virala succén känns allt för långt bort när ännu en kampanj i sociala medier inte gick som vi hoppades. Kollektivt ger ci upp och undrar varför vi satsar på dessa bitar inom organisationen.

Detta gör att mätning är mer viktigt någonsin. Det är inte alla kampanjer och löpande aktiviteter som kommer att upplevas som lyckade, därför är det viktigt att ha data att jämföra med som talar för ett faktiskt resultat. Vi gillar alla att få feedback på vad vi gör, vi blir motiverade av att lära. När mätningen visar oss vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra lär vi oss vilket föder nya idéer på innehåll.

Tips på vägen till den analyserande organisationen

Det gör mig ledsen att se att så många goda idéer rinner ut i sanden på grund av att motivationen försvinner i organisationen. För att motverka detta har jag tagit fram mina bästa tips på hur ni kan gå tillväga för att skapa vanan av mätning i er organisation.

Använd er i största möjliga mån av mätningspunkter  som redan finns i organisationen

Har du mött en organisation utan några mål och mätpunkter? Inte jag. Ofta slår vi knut på oss själva för att ta reda på hur vi ska kunna hitta och ta fram hur vi ska mäta aktivitet online, något som vi inte alltid behöver utsätta oss för.  När vi försöker integrera en digital strategi med ett nytt tänk och arbetssätt i vår verksamhet bör de befintliga mätkningspunkterna få visa vägen. Även om de övergripande mätpunkterna inte alltid är optimala för aktiviteten med exempelvis innehållsmarknadsföring finns det ofta sätt att sätta ihop parametrarna så att de visar en rättvisande bild av resultatet.

Låt gruppen ta fram egna mätpunkter tillsammans

Även om det finns övergripande mål och mätningspunkter i organisationen, för avdelningen samt för kampanjarbetet i stort är det en god idé att låta gruppen som arbetar med att producera innehåll ta fram de mål och mätpunkter de anser viktiga för sitt arbete. Ju tidigare hela gruppen är med på arbetet med mätning desto snarare kan du få dem beroende av datan som kommer av mätningen.

Lägg möda på att utbilda samtliga i hur de hämtar insikter men en person leda arbetet

För att det ska bli intressant för medlemmarna i arbetsgruppen att mäta och lära av datan behöver datan vara tillgängligt. Att utbilda hela gruppen i hur de får fram data mätverktygen, exempelvis från Facebook Insights och Google Analytic. Dock är det viktigt att utse en person som leder arbetet med mätningen för översiktlig rapportering på arbetet (samt se till att det blir gjort).

Skapa vanan att alltid rapportera och analysera allt

I de flesta organisationer och avdelningar är det en självklarhet att alltid följa upp, analysera och rapportera. Dock är detta långt ifrån fallet för de flesta aktiviteter – Särskilt för de aktiviteter som inte är direkt säljdrivande. Har du vanan att rapportera och analysera allt du gör så kommer du få den feedback du behöver för att bli motiverad att fortsätta vara så bra som möjligt i ditt arbete. Resan till vanan är som bekant lång och svår – Skapa därför rutiner som långsamt bygger upp din vana.

Hur jobbar ni med mätning i er organisation?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *