Visar: 1 - 3 av 3 RESULTAT
Entreprenörskap Kandidatuppsatsen Kommunikation Twitterinsikter

Nya twitterinsikter vecka 17, 18 & 19

Information är makt  – och jag känner mig som en hemlig Twitteragent. Någon vecka nu har jag spenderat på att koda konversationen och framförallt kunskapsutbytet på Twitter, föra in meddelanden i kategorier för att kunna visa på vad som flödar. Jag tycker det är roligt att få experimentera i den kulturella kontexten på Twitter genom …

Entreprenörskap Kandidatuppsatsen Twitterinsikter

Entreprenören och sociala medier enligt teorin

Entreprenören och sociala medier Detta är mitt försök till att teoretiskt försöka förklara varför entreprenörskap+sociala medier=En utmärkt kombo. Just nu arbetar jag med min kandidatuppsats vilken ska behandla hur egenföretagare nyttjar virtullla nätverk för kunskapsinsamling och kunskapsspridning i sin affärsutveckling.  Till detta har jag valt twitter som studieobjekt. De insikter som uppstår under min uppsats, främst …