5 modeller för att förbättra din närvaro i digitala kanaler

Vilken vår! Alla pratar om data och aktivering baserat på beteenden à la Trump, Facebook släpper uppdateringar i högre intensitet än någonsin, det är rea på att köpa räckvidd samtidigt som de ”mörka sociala medierna” som Snapchat, Instagram Stories, Whatsapp och Wechat tar över. Aldrig har det varit så kul och spännande att jobba med digitala kanaler!

Själv har jag spenderat de större delen av våren med att utbilda arbetsgrupper, yrkespersoner och YH-studenter i digitala kanaler. Uppåt 500 personer har jag fått chansen att testa modeller och arbetssätt med. Vi har haft skoj (det har iallafall verkat så) och jag tror att vi dessutom utvecklat många nya insikter under tiden.

Ni som har hängt med mig förut känner säkert igen det mesta, men jag tänkte ändå dela med mig av några av mina favoritmodeller att tänka i som jag tror kan vara hjälpsamma om du vill förbättra din närvaro i digitala kanaler.

Förbättra 1: Målgruppssegmentering

Att segmentera utifrån demografi, behov, intresse eller plats i köpresan är viktigt. Något vi ofta glömmer är däremot segmentering utifrån hur grupper av människor påverkar varandra. Det fina med digitala kanaler är att interatkion mellan människor sker mer intensivt samt att vi även kan studera hur det sker. När vi har en idé om hur interaktionen sker kan vi även nyttja den för högre relevans när vi riktar våra digitala aktiviteter. Vet vi vilka beteenden vi vill trigga är det även lättare att planera vilket innehåll vi ska ta fram samt för vilka kanaler.

Segmentera utifrån relation

Modell: Kartläggning närhet

Vad säger modellen?

Åh hörrni, det här är ju något jag skrivit massor om tidigare. Om ni tillhör min skara superfans eller skeptiker så har ni säkert applicerat detta. Ni som tillhör flocken, och ramlade in här av en slump kan läsa om att jobba med sin målgrupp <- där. Vad att segmentera utifrån relation innebär är att definera grupper utifrån hur nära dig dessa är, samt hur mottagliga de är för dig, din produkt/service och varumärke.

Försök sortera in din målgrupp i dessa tre grupper:

 • Superfans – De användare som är först att interagera med ditt innehåll, samt gör det ofta – Rekommenderar sannolikt / Högt engagemang
 • Skeptiker – Användare som behöver validering innan de engagerar sig – Neutral inställning / Neutralt engagemang
 • Flocken – Den stora massan som blir rekommenderade av andra – Neutral inställning / Lågt engagemang

Vi skulle även kunna göra modellen mer avancerad genom att kartlägga kritiker; De som talar om oss negativt. För vår digitala närvro spelar även dessa en stor roll, inte bara för att de sprider assocciationer kring vårt varumärke utan även för att de genererar interaktioner som påverkar hur vårt innehåll och våra aktiviteter sprids. Dock tycker jag att de grupper som ska få mest fokus när du arbetar med din digitala närvaro är de tre ovanstående grupperna. Kritiker är level 3 alternativt för enskilda fall.

Planera utifrån stereotyper

Modellen: Stereotyper

Vad säger modellen?

Percis som vi kan kartläggas kring våra personlighetstyper i verkliga livet kan vi studera hur vi väljer att interagera i digitala kanaler, och varför. På samma sätt som du är introvert eller extrovert, intuitiv eller sensiativ, i ditt sociala leverne i ”verkligheten” kan du ha liknande beteenden sociala avseenden i digitala kanaler.

De tre viktigaste sakerna att fundera på när det kommer till att aktivera i digitala kanaler tycker jag är de tre funktioner kanalerna frodas i för oss:

 • Identitet – Att vara en person.
 • Tillhörighet – Att vara en del av en grupp (officiellt eller inofficiellt) .
 • Bekräftelse – Försäkran om att vi är på rätt spår.

De digitala aktiviteter vi tar fram för vår målgrupp ska stärka dem i dessa avseenden. Vad som är drivkrafterna bakom dessa avseenden kan såklart variera både på intresse område och personlighetstyp.

Vi tror ofta att vi är unika i vårt beteende i digitala kanaler. Sanningen är den att vi inte alls är så unika som vi tror. Vårt beteende är rätt mycket detsamma. Se till de här streotyperna i digitala kanaler så hittar du de säkert i din bekantskapskrets.

Exhibistionsten

 • Inlägg: Gör en digital kampanj av allt denne gör.
 • Interaktioner: Gillar och kommenterar det mesta.
 • Innehåll: Videos och längre artiklar.
 • Triggers: Nyheter och bekräftelsestärkande

Taggaren

 • Inlägg: Väldigt sällan, isåfall polerat innehåll från särskilda tillgällen
 • Interaktioner: Taggar, skapar gruppchattar, delar via ”dark social” (direktmeddelanden, stories/snaps)
 • Innehåll: Långläsning
 • Triggers: Uppmärksamhetens centrum bland sina vänner

Lyssnaren (*host* stalkern *host*) 

 • Inlägg: Endast med nära vänner, alt. i grupper
 • Interaktioner: ”Dark social” (direktmeddelanden, stories/snaps)
 • Innehåll: Memes
 • Triggers: Relationsbyggande

Överaktiva delaren 

 • Inlägg: Allt. I hopp om att vara genuin.
 • Interaktioner: Gillar, kommenterar och delar det vänner och varumärken delar som faller i smaken
 • Innehåll: Inspirationellt
 • Triggers: Känslor

Du kan säkerligen lista ut några fler arketyper/stereotyper, en och annan aktivist eller hobby-filosof har du säkert i ditt flöde.

Vad lär vi oss av att fundera över de här stereotyperna i digitala kanaler? Jo, att de flesta av oss som ska försöka aktivera i vår målgrupp i digitala kanaler utgår från att vår målgrupp främst består utav den överaktiva delaren. Därför tar vi fram aktiviteter och innehåll just för dem. Ser du till din bekantskapskrets tror jag du inser att de är rätt få som har det beteendet i digitala kanaler.

Förbättra 2: Innehåll

Modell: Innehållsmatris

Vad säger modellen?

Det är så lätt att fastna i tankar på det där fantastiska högengagemangsinnehållet vi ska ta fram för att vår målgrupp ska vilja sprida det. Detta trots att vi vet att framgång i digitala kanaler handlar om vad vi gör varje dag snarare än det stora nedslaget.

När det kommer till att producera bra innehåll varje dag gillar jag att checka av listan på följande faktorer:

 • Känslor
 • Relaterbart
 • Utbildande
 • Karismatiskt
 • Delningsvänligt

För att göra det lättare att se innehåll ur flera perspektiv, för att kunna attrahera fler personlighetstyper över fler kanaler i fler delar av köpprocessen, kan en matris vara behjälplig. Matriser för innehåll finns det oändligt många. Jag brukar vilja se parametrarna på axlarna enligt direkt vs. kreativt och välbekant vs. unikt.

Inom denna matris kan du utläsa följande typer av innehåll:

 • ”Viralt” innehåll – Unikt innehåll som fastnar, med hög kreativ höjd – ?? / Känslor / Delavänligt 
 • Pop-innehåll – Memes och annat populärt innehåll som är lätt att relatera tilll – Relaterbart Delavänligt
 • Produktinnehåll – Innehåll som fokuserar på specifikationerna för en produkt/service/varumärke –  Känslor / Utbildande
 • VIP-innehåll – Unikt och nördigt innehåll för de som är mest engagerade – Relaterbart / Utbildande.

Får jag gissa så tror jag du behöver alla fyra typer av innehåll för din verksamhet. Kanske kan du räkna bort det ”virala” innehållet. Vill du satsa på att ta fram sådant innehåll tycker jag att du ska börja med att noga granska dig själv och din organisation genom att ställa dig frågan ”Har vi känslan och är vi verkligen kapabla till att ta fram sådant innehåll?”. Tvekar du är det kanske inte värt investeringen.

Förbättra 3: Planering

Modell: Tratt för att matcha mål, målgrupp och aktivitet/innehåll

Vad säger modellen?

Olika typer av innehåll bör ha olika typer av målsättningar. När det kommer till vår digitala närvaro bör vi dels fundera på den enskilda individens köpresa men vi behöver också fundera på vilket mål vi har med vad enskild aktivitet och hur detta kan gynna oss i nästkommande fas. Förtydligar vi vad vi vill uppnå, vilken typ av aktivitet vi vill generera och vilket segment av målgruppen vi vill aktivera.

 • Attrahera – Uppmärksamma genom att nå så stor räckvidd som möjligt.
 • Engagera – Samla interaktioner genom att öka engagemangsgrad.
 • Aktivera – Få målgruppen att klicka sig vidare, följa/prenumerera eller klicka sig vidare.
 • Konvertera – Nå slutmålet med vår aktivitet i digitala kanaler om de så är att genomföra ett köp eller förändra ett beteende.

Misstaget vi gör är att hoppa över faser, eller lägga allt vårt krut på en fas. Ser vi flödet ur fler perspektiv kan vi tillfredställa vår målgrupp i fler avseenden och på så vis föra oss närmare vårt övergripande mål för digitala kanaler.

Förbättra 4: Budgetering

Modell: Annonsflöde för sekventiell annonsering

(OBS! Påhittade siffror) 

Vad säger modellen?

Klicket. De flesta av oss fokuserar på att optimera för kostnaden per klick när det kommer till digitala kanaler. Studerar vi vår målgruppsbeteende enligt tratten ovan så börjar vi förstå att vi har möjligheten att spendera mycket tid med vår målgrupp utanför vår egna sajt. När vi budgeterar för annonsering bör vi därför ta flera typer av annonser i beaktning, något jag skrev om i krönikan ”Nu är det slutpumpat” hos e-handel.se.

Till ritbordet!

Samla din arbetsgrupp, kika modellerna och fundera på vad de skulle kunna innebära för er!

 

Digitala marknadsförings-tips – 5: Den mest kritiska aktiviteten

Okej kommunikatör, kreatör, entreprenör, marknadsperson eller vilken roll du ser dig ha som resande i de digitala kanalerna. Idag vill jag ge dig en övning. Jag vill att du ska hitta de kritiska punkterna i din kampanj eller marknadsplan som helhet. Hur då? Låt mig förklara.

Eftersom jag ofta ser projekt i olika faser kommer jag kalla det ”kampanj” (även om det kanske inte är just en kampanj vi ska utföra). Jag ser kampanjer som något som är en samling av mindre aktiviteter med det gemensamma målet att nå ut med ett budskap alternativt sälja en vara. Flera kampanjer kan pågå parallellt och kanske ses som ”aktiviteter” i den stora marknadsplanen.

I varje kampanj finns det några kritiska punkter som är avgörande för framgången av din kampanj. Dessa aktiviteter är generatorerna som du ska spinna de övriga aktiviteterna på. Några kritiska punkter kan exempelvis vara:

 • Spridningen av en film
 • Deltagandet i en tävling
 • Deltagandet i ett event
 • Nedladdningen av ett WhitePaper
 • Aktiveringen av en bild
 • Kommenterandet i en hashtag

Dessa aktiviteter blir kritiska då de utan önskad effekt kan få hela kampanjen att falla platt. Utan dessa aktiviteter kommer du inte nå den räckvidd, det engagemang och den konvertering du önskar för att nå dina kampanjmål.

Övning: Lista dina mest kritiska aktiviteter

Oavsett om du sitter med en kampanj eller en hel marknadsplan vill jag att du försöker lista de aktiviteter som är mest kritiska för din framgång. Kanske är det julkampanjen eller så är det vårens stora plan. Har du inte kommit så långt i din planering kan du istället lista stunder där din försäljning kommer vara extra viktig.

Julkalendern – Digitala marknadsförings-tips

Upplägget framöver kommer se ut ungefär enligt följande:

 • Lucka 5 till Lucka 10 – Arbetsmetodik för digitala kanaler
 • Lucka 11 till Lucka 13 – Budgetering och mätning
 • Lucka 14 till Lucka 20 – Kanaler
 • Lucka 20 till Lucka 24 – Innehåll

Tidigare inlägg

PS. Kom jättegärna med önskemål och frågor du vill ha svar på! DS.

 

 

Digitala marknadsförings-tips – 4: Risken med att försöka överlista plattformarna

Jag har svurit hela helgen. Jag får inte mina trafikkurvor att svänga uppåt. Fast beslutsam om att bara driva relevant trafik har jag stramat åt kriterierna på annonsplattformarna, men plattformarna levererar inte och klicken blir dyra. Jag är för feg, jag försöker vara väl smart och överlista systemen för att ta mig in på bra placeringar såhär i julhetsen.

Detta är risken med att vara för feg i digitala kanaler. Du får inte upp volymen du behöver för att kunna bygga vidare på din trafik. Eftersom algoritmerna på plattformarna delvis bygger på interaktioner behöver vi kontakt med så många som möjligt i en utvald målgrupp i ett initialt skede för att kunna växa i nästa. Förlorade volymer i ett skede gör att du haltar efter och påverkar de nästkommande momenten.  När du befinner dig där jag befinner dig med min annonseringen, du har målat in dig i ett hörn, ökar risken att du blir hetsig, och möter konsekvenserna jag pratade om i lucka 3.

Ta dig loss när du blivit för snäv

För er som inte känner mig bör jag förtydliga att jag är en konverteringstjej. Därför pratar jag mycket om klick och leda vidare. Jag tycker det är lite jobbigt att göra aktiviteter i digitala kanaler som inte kan ta en användare till nästa steg. Dock är detta just vad som behövs när du målat in dig i ett hörn. Genom att göra aktiviteter som syftar till att få hög räckvidd kan du få tag i nya användare att interagera med dig.

Exempel på aktiviteter som kan hjälpa dig öka räckvidden

 • Bilder som är lätta att interagera med
 • Samarbete med större influencer
 • Reach-annonser på Facebook

När du jobbat upp din räckvidd igen kan du börja sålla i trafiken, arbeta med retargeting baserat på interaktioner eller webbtrafik och leda dem vidare i dina digitala kanaler.

Nytt tema kommande vecka: Arbetsmetodik i digitala kanaler

Imorgon är det ny vecka och jag tänkte att vi skulle lämna målgrupps-temat och gå vidare till att diskutera arbetsmetodik för digitala kanaler.

Önskemål?

Kommentera gärna!

Tidigare inlägg i Digitala marknadsförings-tips

 

Digitala marknadsförings-tips – 3: Undvik att hamna snett

Det är billigt att annonsera i digitala kanaler. Med 100 SEK kan du nå över 10 000 personer i din målgrupp. Detta är en blädande tanke som för många ut i digitala kanaler för att testa sina möjligheter. Responsen är i 9 fall av 10 ”Men det är ju inga problem, vi lägger 500-1000 spänn om dagen i en vecka som ett test på Facebook!”.

Låt mig nu göra ett test på dig. Hur många gånger har du sagt:

 • ”Vi testade, nådde många, men det gav inget.”?
 • ”Skyhög CTR men väldigt hög bounce rate”?
 • ”Vi fick JÄTTEMÅNGA likes!!!! Jag vet inte vad de ger men… Hur får man de in på sajten?”?
 • ”Det är bara massa konstiga namn som gillar…”?

Känner du igen dig i någon av de här uttalanden så har antagligen varit väl hetsig när du försökt växa din målgrupp i digitala kanaler.

När plattformarna inte vet vem du är, men du säger att du vill köpa dig en massa utrymme hos dem, så kommer de mest troligt skicka dig till som har ett beteende som du är ute efter – Hög klick-benägenhet eller hög like-benägenhet. Internet är en plats där det finns många hetsiga aktörer som vill tjäna pengar, därför finns både spindlar som går igenom nätet och like-säljare som vill verka genuina. I vissa fall kan du råka ut för dessa när du annonserar i digitala kanaler, även om du tycker att du är noggrann med dina målgruppsinställningar. Detta kännetecknas av hög engagemangsgrad/CTR men liten effekt/hög bounce rate.

Genom att långsamt rekrytera personer att interagera med dig kan du låta de digitala plattformarna veta vem du är, och din plats i deras universum, och på så vis minska risken för fejk-likes och fejk-klick. Detta är också en anledning till varför du INTE ska bjuda in dina vänner och familj när du skapar en ny Facebook-sida. Stöd-likes kanske är det absolut värsta du kan ha på Facebook. Om inte dina vänner och din familj är i målgruppen kommer de inte hjälpa Facebook att hitta rätt personer för ditt varumärke/produkt/tjänst utan istället servera dig fler personer som dem. Relevansen på det du når ut till blir därför låg och du kommer få en skev bild av resultatet på dina aktiviteter.

Så undviker du att hamna snett i digitala kanaler

”Shit, är det ens någon idé att som ny aktör ge sig ut i digitala kanaler?” tänker du. Ja, det finns två enkla sätt att undvika dessa fällor:

 1. Mata plattformarna med din egen data
 2. Arbeta med att begränsa din målgrupp

Mata plattformarna med din egen data

Genom att mata plattformarna med din data kan du tala om för dem vilka typer av personer som är din målgrupp. Utifrån dessa profiler, och deras beteenden, kan plattformarna sedan skapa tvillingmålgrupper med personer som liknar de du redan har kontakt med, vilket kan göra din annonsering mer precis.

Vi tar Facebook som exempel igen, eftersom det är det mest enkla verktyget att komma igång med. På Facebook har du alternativet att mata in kundlistor, med exempelvis e-post eller telefonnummer, som de sedan kan matcha med profiler i deras användarbas. Du kan även välja att skapa målgrupper utifrån de som besökt din webbsida genom att installera en pixel. Är volymen av personer från dessa källor tillräckligt stor kan du välja att skapa ”look-a-like” målgrupper (tvillingmålgrupper) med dem som underlag.

Nu tänker du; ”Men jag har ju ingen data!”. Ja, då är det dags att kavla upp ärmarna och bli kreativ. Hur kan du få in listor på personer som är relevanta för dig på ett organiskt sätt?

Arbeta med att begränsa din målgrupp

I lucka 1 berättade jag om hur du kan gå tillväga för att kartlägga din målgrupp. Detta kommer till användning när du ska växa din målgrupp. Alla insikter du får av att analysera din målgrupp hjälper dig när du arbetar mot nya målgrupper i digitala kanaler.

Även här finns det en farlighet att hamna snett, precis som med dina ”stöd-likes”. Testa dina teser långsamt, analysera hela vägen i konverteringstratten, för att sedan skala upp.

Om du redan hamnat snett då?

Gör om gör rätt. Ofta när jag träffar företag som annonserat brett, framförallt globalt, ser man att de som valt att like:a inte är aktiva. Du kan då inte använda dessa interaktioner att bygga vidare på, exempelvis genom att skapa tvillingmålgrupper baserat på trafik eller likes på Facebook eller genom att göra retargeting-annonsering. Du behöver rensa upp (en gång raderade jag 100 000 följare på en Facebook-sida)  och stället måste du jobba för att hitta nytt och minska andelen av gruppen ”fejk” med nya fräscha interaktioner.

Medan du gör detta bör du vara noga med tidsbegränsningen du har för interaktioner/webbtrafik. Gå inte för långt tillbaka i tiden när du hämtar datan i plattformarna utan bara då du är säker på att du fått den typ av interaktion/trafik som du är ute efter.

Lucka 4: Fraran i att vara för feg och snäv i digitala kanaler

Det finns också en fara i att försöka vara för listig och snäv i digitala kanaler. Det tänkte jag att vi skulle prata om i Lucka 4. Du hittar Lucka 4 här.

 

Digitala marknadsföringstips – 2: Jobba med din målgrupp

De som interagerar med dig avgör vem du är i digitala kanaler. Ja, nästan även de som interagerar med dig offline. För att nå de som du kan vara relevant för är just kartläggning av din målgrupp viktig, som vi gick igenom i Digitala marknadsföringstips – Lucka 1. Utifrån din kärnmålgrupp kan du sedan växa och hjälpa digitala plattformar förstå vem du är och vilka grupper/användare som kan tänkas vara en intressant match.

Jag tycker att Facebook är det bästa verktyget för att förstå hur det här fungerar. När du startar en Facebook-sida och blir ett nytt ting på Facebook känner de inte till dig. Alls. Även om du som person startat igång kontot inloggat så är du bara en av X miljarder människor med oändligt många kopplingsmöjligheter. Även om du anger uppgifter som intressen, branscher, geografisk avgränsning och åldersbegränsningar är utbudet av kopplingspunkter alldeles för många för att Facebooks övergripande kategorisering ska kunna sätta dig i ett sammanhang. Först när du börjar få en grupp människor interagerande med dig kan Facebook börja förstå ditt sammanhang och exponera dig för potentiella peeps. På ett liknande sätt fungerar det i digitala kanaler över lag, även om algoritmens verkan varierar i förhållande till det sociala.

Just därför är det viktigt att växa din målgrupp långsamt. Metoder för hur du snabbar på processen, med hjälp av att mata Facebook med listor på de du redan vet är din målgrupp, bra innehåll och ”community arbete” kommer i senare luckor i den här julkalendern. Under kartläggningen i lucka 1 delade vi in målgruppen baserat på hur de är benägna att interagera med oss och jag vill använda dem som exempel på min metod för hur jag växer en målgupp i digitala kanaler.

Arbeta med din målgrupp i digitala kanaler

växa-målgrupper-i-digitala-kanaler

 

Dina ”testare” är din kärnmålgrupp. De är den lilla skaran människor som kommer ge dig lite extra utrymme för att göra fel men som ändå är intresserad av allt nytt du har att erbjuda dem. Dessa är dina närmsta vänner (förhoppningsvis inte samma för ditt företag som dig privat), somliga kallar dem ”superfans” (vissa kallar dem 1:or), som kommer föra ditt innehåll vidare till andra. Dina ”testare” är de som representerar dig bäst och har mest gemensamt med dig. Att ha dessa interagerande med dig hjälper de digitala nätverken att förstå din plats i universum. Börja här.

”Testarna” berättar bl.a. för ”de kräsna” kravställarna vem du är. Dessa ”kräsna” är visserligen lite mer skeptiska till vad du har att erbjuda dem men är ändå mer engagerade i ditt ämne. Kanske är de inte 100 % lik dig, dina intressen och ditt beteende, men de är ändå benägna att visa upp sig med dig då ni har en hel del gemensamt. Använd dig av kravställarna för att hitta den stora ”flocken” med personer som finns i deras omgivning.

Även mer exklusiva varumärken jag träffar vill på något vis nå ut till hushållen, som de säger. Trots att ett varumärke inte ser ”de vanliga” som några de vill att ska handla av dem, som de säger, så är det den stora massan som bygger varumärket. Dock är den stora flocken oändlig och även här bör du välja ut en liten del utav den när du jobbar i digitala kanaler. För att ge ett exempel så är kategorin ”mat” för bred, kanske behöver du specificera dig så djupt som ”det italienska köket”.

Genom ett arbete med ”testare” och ”kravställare” brukar ”de vanliga” flockdjuren uppenbara sig om vad du har att erbjuda dem är tillräckligt intressant. När du når dit kan du börja se dig om och urskilja nya nischade målgrupper och ha riktigt kul med ditt arbete i digitala kanaler.

Nästa lucka 3: Misstagen du vill undvika när du arbetar med att växa din målgrupp

I morgondagens lucka tänkte jag diskutera vad som händer när du är för hetsig kring att växa din målgrupp i digitala kanaler. Du hittar lucka 3 här.

 

Digitala marknadsföringstips – 1: Målgrupp

 

Det är december och därför tänkte jag passa på att ta upp en fin gammal tradition – Julkalendern. Jag känner särskilt varmt för just julkalendrar i bloggform då det var min entreprenörs-julkalendern som gjorde att jag hittade ut i sociala medier.

Detta år tänkte jag ge 24 tips om digital marknadsföring, hämtade ur de utbildningar jag hållit den senaste tiden. Vi börjar med grundbulten: Lära känna sin målgrupp.

Tips 1: Så lär du känna din målgrupp

Att förstå sin målgrupp och vad som engagerar dem är det allra viktigaste när du arbetar med digital marknadsföring. De flesta av verktygen vi jobbar med digitalt idag styrs av användarnas beteenden och vi kommer bara nå dem om vi kan vara relevanta för dem. Just därför är det mer avgörande än någonsin att försöka förstå din potentiella målgrupp och vad de gillar.

Såhär gör jag:

Jag brukar försöka dela in målgruppen i tre grupper utifrån när och hur de kan tänkas interagera med min tjänst/produkt/varumärke. En grupp som är de som motsvarar ”early adopters” och är öppna från att testa nytt alt. är mest engagerad i mina nyheter, ”kravställarna” som inte vågar vara först men gärna ser sig som de som tipsar andra samt ”flockdjuren” som är de som lyssnar på vad andra rekommenderar dem. Dessa arbetar jag med när jag taktiskt planerar upp min kommunikation, om det behövs delar jag in dem i mindre grupper.

kartlägg din målgrupp digital marknadsföring

Även om min målgrupp i sig har tydliga intresseområden vill jag gärna specificera de olika grupperna ytterligare och fundera kring just de har för särskilda intressen. Säg exempelvis att jag vill säga ett par skidor, alla gillar att resa till fjällen och alpint, men somliga är mer intresserade av mat medan andra är mer intresserade av resor i stort.

Viktigt för mig här är att hitta faktorer som hjälper mig definiera mina potentiella nischmålgrupper. Kanske gäller det demografiska faktorer men framförallt är kulturella faktorer viktiga för mig när jag försöker ta reda på vilket innehåll de gillar.

Demografiska faktorer när du analyserar din målgrupp

 • Ålder
 • Geografi
 • Civilstatus
 • Utbildning
 • Jobb

Kulturella faktorer när du analyserar din målgrupp

 • Intressen
 • Beteende på Internet
 • Sociala grupper/vänner

Frågor att ställa dig kring din målgrupp

För att få svar på vilken din målgrupp innan du börjar arbeta med och utforma innehåll mot dem kan du försöka besvara nedanstående frågor.

Kvalitativt

 • Vilka typer av innehåll engagerar?
 • Vilka typer av budskap engagerar?
 • Hur beter de sig med sina vänner?

Kvantitativt

 • Hur många är de?
 • Vilka sidor besöker de?
 • Vilka nätverk är de aktiva i?
 • Vilka ord använder de mest?
 • Vilka sökningar gör de?

Genom att besvara dessa frågor kan du lättare skapa dig en uppfattning kring vilka budskap din målgrupp kan gå igång på samt vilken typ av innehåll du bör producera. Något som kommer underlätta arbetet när du tar fram en kampanj- eller innehållsplan.

Verktyg för att kartlägga målgrupp

Ett verktyg jag, och många med mig, tycker om att använda för att få svar på hur målgrupper kan se ut är Facebook Audience Insights. I Audience Insights kan du få svar på allt från vad en utvald ålderskategori, i angivet område, gillar till hur deras relationsstatus ser ut. På så vis kan du på förhand skapa en uppfattning om hur du kan nå dessa användare. Mot dessa kan du sedan göra annonsering för att testa hur väl olika typer av material och budskap engagerar, sedan kan du göra val kring vilket typ av innehåll du bör skapa mot din målgrupp.

Facebook Audience Insights analysera målgrupp digital marknadsföring

Såklart kan även tjänster som Google Trends ur ett brett perspektiv ge aning om vad som är mest populärt kring dina relaterade sökfraser. För att gå djupare kan du analysera influencers innehåll, samt deras följare, för att se vilka mönster du kan hitta. För analys av influensers och deras innehåll finns det också en mängd verktyg att jobba med.

Övning: Kartlägg din målgrupp

Här är en övning att göra idag för att kartlägga din målgrupp.

 • Välj ut 2-4 typer av målgrupper i din huvudmålgrupp
 • Kartlägg dem demografiskt
 • Försök att utse deras intressen
 • Beskriv de kanaler de rör sig i och varför
 • Ta fram tes om vilka budskap som attraherar dem mest
 • Leta fram exempel på innehåll som du tror de konsumerar samt som engagerar dem

Lycka till!

Detta kommer i lucka 2: Jobba med dina målgrupper

Imorgon pratar vi om hur du kan använda denna kartläggning av din målgrupp. Här hittar du lucka 2 om att jobba med målgrupper.