Influencer Marketing – En checklista inför 2017

Influencers verkar vara allas favoritord under planeringen inför 2017. Många berättar om nya satsningar, nätverk skapas och debatten kring influencers sker i massmedia varje dag.

Vad jag tror ligger bakom orden ”vi ska satsa på influencers” är fokus från både budget och arbetsfördelning. Att arbeta med att få andra att prata om ditt varumärke/produkt/tjänst är något vi jobbat med i flera år, och det har under en lång tid varit betydligt mer sofistikerat än jakt på länkar för förbättrat sökmotoroptimering. Inför 2017 har vi lärt av goda exempel som skalat sitt arbete med influencers med målet att nå samma resultat som dem.

Jag sitter just nu och jobbar med att ta fram en kurs i Influencer Marketing och Native annonsering till Onlinemarknadsförarna på Medieinstitutet och tänkte dela med mig mina tankar kring att jobba med influencers. Detta gör jag ur ett organisationsmässigt perspektiv från en ”annonssörs” sida.

OBS! Jag kommer varken ta upp annonsmärkning eller budget. Annonsmärkningsdiskussionen finns det andra som driver bra och budgeteringen kräver ett helt eget inlägg.

En liten definitions-lista för Influencer Marketing

Innan jag går vidare vill jag dela med mig av mina definitioner på viktiga delar i Influencer Marketing lanskapet.

 • Influencer – Instagrammare, Youtuber, Snapchatter eller ja, bloggare.
 • Annonsör – Företag/varumärke som vill i någon form synas/arbeta med influencern
 • Nätverk – Ett företag som antingen genom avtal eller genom en teknisk plattform samlar influencers för att kunna erbjuda annonsörer OCH influencers större räckvidd. Exempel är Influencers of Sweden, Cube, Splay och United Screens
 • Manager – Mellanhanden till en influencer.
 • Plattform – Platsen där influencern verkar. Kan vara en del av ett nätverk eller exempelvis Youtube.
 • Annonsplattform – Platsen där annonsören köper och placerar sina annonser, exempelvis Facebook eller programatiska system.

Sätt att jobba med influencers

Hur du jobbar med en influencer kan variera beroende på budget, organisatoriska möjligheter och såklart även produkt och bransch. De mest vanliga formerna för att arbeta med influencers är ambassadörsskap, skalad aktivitet kring samarbeten och arbete för att öka mentions (=omnämningar, hoppas ni står ut med svengelskan).

 • Ambassadörer – Samarbeten med färre utvalda influencers över en längre tid. I detta fall är det vanligt att influencern blir betalad en ”lön” och/eller får kickback baserat på resultat av den trafik
 • Skalade samarbeten – Alla pratar om Daniel Wellington-modellen. Skalad outreach för att komma i kontakt med många influencers. Utav denna metod kan det komma längre löpande samarbeten men oftast rör det sig om enstaka och återkommande aktiviteter med enskilda influencers. I dessa fall får inluencerns betalt per aktivitet, alternativt prestation, med annonspeng och/eller produkt.
 • Mentions – Det väljer jag att kalla arbetet med att organiskt, utan betalning, öka antalet omnämnanden i sociala kanaler. Detta genom antingen ökad interaktion med influencers men även arbete med events av olika slag, I vissa fall lite likt traditionell PR.

Hitta rätt influencers

Är du som jag ser du världen i nätverk, oavsett om du gör annonseringsval på Facebook eller när du väljer ut vilka influensers du vill jobba med. Det handlar för mig om att koppla ihop huvudnoder med varandra, de som förser nätverken med lite mer bränsle än de andra och sedan se hur dessa huvudnoder förhåller sig till varandra. Genom att kartlägga dem och tagga upp dem så skapar jag en bild av hur nätverken ser ut och väljer vilka jag ska samarbeta med i vilken ordning.

Verktygen som hjälper dig på vägen

 • Annonsverktygen – Att input från det organiska och det köpta kan hjälpa varandra åt båda hållen tror jag vi är överens om, särskilt när det kommer till input kring innehåll och det kreativa. Annonsverktygen kan också ge oss input kring hur nätverken ser ut och vilka delar av dem vi bör beröra.
 • Omvärldsbevakningssystem – Ett verktyg som hjälper dig hålla koll på omnämningar både gällande ditt varumärke men även för de ämnen du är verksam inom. Exempelvis Notified, Lissly och Meltwater. Dock letar jag fortfarande efter bra verktyg som kan plocka ut influencers och visa inlfytande i olika ämnen/hashtags. Tipsa gärna!
 • Domänanalysverktyg – Som hjälper dig se strukturer över hur sajter länkar till varandra, exempelvis Majestic SEO.
 • CRM-system (eller helt enkelt Google Spreadsheet) – Jag har tappat räkningen på hur många spreadsheets med kontaktuppgifter, kategoriseringar, resultat och ranking av influensers jag byggt under min verksamma tid som yrkes-stalker. Ofta alldeles för oorganiserat. Idag finns det även många enklare CRM-system du kan mata in alla uppgifter i. I vissa de flesta kan du även koppla på andra tjänster, exempelvis e-post. Dessa system kan göra det lättare att segmentera dina influencers men var noga med på förhand hur/möjligheten du kan ”betygsätta” och göra uppföljning på dina kontakter.

Innehållet i samarbetet med influensers

När samarbetsformen är avtalad är det dags att ta fram det kreativa. Det kreativa i samarbeten är kanske det mest avgörande för resultatet av samarbetet med en influencer, både när det kommer till huvudkoncept och hur det tas ut i olika kanaler. Således är det en process värd att lägga mycket tid på.

Medverkan i kommunikation och kampanjmaterial

Influencers är de nya modellerna. Det tycker jag är roligt. På samma sätt som Nespresso använder sig av George Clooney vill annonsörer göra sig relaterbara med hjälp av influencers. De behöver inte vara de allra största och mest kända, ofta handlar det om att de kan göra coola saker tillsammans med varumärket. Jag tycker också det är kul att annonsörerna i dessa fall är på jakt efter sin perfekta-match. Någon i storlek med dem själva, med samma specifika intresse, även om de använder sig av de med mer inflytande för andra aktiviteter. Ambassadörsformen av samarbete ser vi detta främst inom.

Co-creation av innehåll

Är det upp till en influencer att vara ta fram innehållet för ert samarbete? Eller ska reklambyrån vara den kreativt drivande kraften? Kanske är det nätverket som ska hjälpa dig…?

…jag är av den starka åsikten att ju mer nära du kan arbeta med en influencer desto bättre resultat. Kan även en annonsör leverera kreativa idéer på hur innehållet i ett samarbete kan gå till blir ofta influencern inspirerad och kan ta det vidare som kreatör för att skapa något eget lämpat för sina kanaler och följare.

Detta är naturligtvis en fråga om resurser och möjligheten att ha en person med känsla för kanaler och innehåll internt. Har ni inte en sådan på plats finns det många personer som kan hjälpa er på vägen.

Kanalval i samarbetet med en influencer

I vilka kanaler du arbetar med en influencer påverkar både innehåll och resultat på olika sätt. Hur du taktiskt väljer vilka kanaler du ska driva olika aktiviteter i beror på effekten kanalerna kan bidra med. Nedan finner du min åsikt om kanalerna.

 • Instagram – Kanske än av de bästa trafikdrivarna idag, trots att vi bara har den där lilla ”link in bio” att arbeta med. Dock är Instagram ett flyktigt medium med begränsad långsvans, se därför till att ta hand om trafiken efteråt.
 • Youtube – Det fina med Youtube är engagemanget. Youtube är idag (kanske ännumer imorgon) vad bloggen var under sin mesta storhetstid. Men video är svårt och kräver sin omtanke, lyckas du träffa rätt kan du se riktigt fin relevant trafik. Det fina med youtube är att det är en plats där innehållet är optimerat för att vara sökbart och kan därför leva kvar läääänge.
 • Snapchat – Engagerande och underhållande, i vissa målgrupper en bra varumärkesbyggande. Jag saknar fortfarande klockrena exempel och tror fortfarande på hög kreativ höjd för framgång på Snapchat. Lek!
 • Facebook – Idag tycker jag att Facebook  är en kanal som få influencers jobbar med. I de fall de har en egen sajt tror jag ändå att flöjlarna gärna har Facebook som sitt RSS-flöde. Kombinationen med artiklar delade på Facebook av influencern samt stycket om annonsering under samarbetet med en influencer nedan tror jag kan göra Facebook till ett kraftfullt verktyg i samarbetet.
 • Sajt – Sajten, eller bloggen, är ofta hubben för influencern. Styrkan med innehåll på en sajt är såklart att innehållet blir mer beständigt. Innehållet indexeras lättare och på fler ställen, är mindre flyktigt, och kan därför ge effekt på längre sikt. Svagheten idag är att engagemangsgraden på de flesta sajter är låg. Många väljer därför bort samarbeten på sajter då trafiken från dem minskar. Läser ni mellan raderna just ni hur jag är något splittrad i hur jag ska jobba med sajter idag, och vad jag är villig att betala för det.

Annonsmetodik för att maxa resultatet kring ditt samarbete

Ofta förlitar vi oss på att samarbetet är nog och att Influencern ensam ska driva trafiken till oss. Det är lite dumt tycker jag. Influencern är en kanal och en varumärkesinput av många. Hur bra resultatet blir av ett samarbete beror så mycket på vad vi gör runt omkring. I sin enklaste form tycker jag att Facebook- och Instagram-annonsering kan hjälpa oss se bättre effekt av våra samarbeten.

 • Annonsering inför ett samarbete – Innan du påbörjar ett samarbete med en influencer kan du värma upp denne och dennes närmsta följare genom att rikta annonsering mot dem. Kanske kan du då lättare nå ut med ditt budskap när du önskar ett samarbete.
 • Annonsering under ett samarbete – När samarbetet är igång kan du supporta med annonsering mot influencerns följare. Rimligtvis borde ditt budskap och placering vara väldigt relevant för mottagaren om denne redan hört någon annan prata om ditt varumärke/produkt/tjänst.
 • Annonsering för att ta hand om effekten av samarbete – Vad gör du av trafiken du får in av samarbetet? Jo, du försöker vidareutbilda dem för att göra det lättare för dem att konvertera såklart. Sätt upp din spårning så att du kan i största möjliga mån riktiga särskilda budskap mot trafiken du fått in via ett influencersamarbete. På så vis kan du få dem att återkomma längre in i köpbeslutsprocessen.

Vilka är dina frågor kring Influencer Marketing inför 2017?

Kommentera gärna i kanalen du föredrar så diskuterar vi saken vidare!

 

Kurs om Content Marketing för Onlinemarknadsförare

kurs i content marketing Att lära ut till andra är nog en av de mest spännande sakerna jag får göra i mina uppdrag. Det ställer inte bara krav på att jag kan mitt ämne tillräckligt nog för att pedagogiskt kunna förklara hur du arbetar med det – Att undervisa ställer även krav på att jag håller mig uppdaterad, provar nya taktiker och samlar insikter under tiden jag inte undervisar, för att kunna ge den kunskap som krävs för att utföra aktiviteter inom mitt område. Dessutom är det oerhört rörande att få vara en del i individers lärande samt lära känna så pass många talangfulla personer.

December till februari har varit extra bra de senaste åren. Även om jag har mindre kurser löpande över året får jag under den här perioden träffa Onlinemarknadsförarna på Medieinstitutet. I år fick jag träffa min tredje årskull Onlinemarknadsförare och kanske var den bättre än någonsin.

Utformning av content marketing-kursen för Onlinemarknadsförarna

Onlinemarknadsförar-programmet förändras med branschen, online-användandet och verktygen – Så även kursen jag håller. Första året fokuserade vi på sociala medier och kanalerna i sig när studenterna fick öva sig på att skapa ”virala” kampanjer. Sedan dess har fokus blivit tricket att veta vad som är rätt innehåll och hur du sprider det för att driva affärer. Detta har lett till att vi numer kallar kursen Content Marketing.

Under kursen går vi igenom:

 • Strategi för innehåll utifrån krav på organisering, Internetanvändarens konsumtion av innehåll, trender och köpbeteenden.
 • Planering och organisering både för löpande arbete samt arbete med kampanjer.
 • Vad är bra innehåll och hur skapar man det?
 • Spridning av innehåll i egna, andras och köpta kanaler samt hur du kan få dem att samspela.
 • Mäta, följa upp och räkna hem content marketing.

Den främsta förändringen under kursen i år var större fokus på köpta kanaler. Spelplanen kräver allt oftare tillsättning av en annonseringsbudget för att få god effekt av content marketing – Därför fick Onlinemarknadsförarna inte bara uppgiften att ta fram kreativa koncept på innehåll som kan attrahera deras målgrupper utan även att ta fram tvättsäkra och välgenomtänkta annonsbudgetar för köpta kanaler. Tur är därför att de läser allt från SEM till RTB (Du får fråga dem vad alla begreppen betyder.) Jag kompletterade med att reda ut begreppet ”native annonsering”.

Case från verkligheten – Clas Ohlson och Bring

För att anknyta till verkligheten fick vi hjälp av Clas Ohlson och Bring som försedde studenterna med en varsin brief. Clas Ohlson delade deras verkliga brief för deras vår-kampanj och Bring bad om upplägg på hur de ska kunna upplysa om deras nya 60 minutersleverans. Med avsikt valde vi ett B2C- och ett B2B-case. Även om Internetanvändare är Internetanvändare kan taktiken skilja sig något, likt jag belyst tidigare.

Resultatet? 

Enligt min åsikt visade Onlinemarknadsförarna att det går att både vara kreativ, analytisk och realistisk inom ett och samma projekt.

Stort tack till Jenny på Clas Ohlson och Johan på Bring för ert engagemang med rysligt bra feedback till studenterna. Även tack till programansvarig David vars vilja att få studenterna att bli det bästa möjliga inte finner några gränser. Såklart även tack till Mats som gjorde en mycket god insats som medbedömare detta år.

Men mest av allt…

Tack till alla er studenter som var med i kursen! Aldrig har jag tidigare fått vara kursledare för en så pass engagerad klass. Jag är imponerad över ert deltagande och det har varit riktigt kul att bolla tankar och idéer med er under föreläsningar och workshops! Från mitt hjärta; Ni är grymma!

PS. Låter det här som en intressant utbildning? Se till att söka YH-utbildningen nu för att komma med i den 5:e upplagan av Onlinemarknadsförare på Medieinstitutet! Läs mer och anmäl dig här. Den 24 mars har Medieinstitutet även öppet hus som du kan läsa mer om här! DS. 

Vill du också ha en (intensiv)kurs i Content Marketing?

kurs content marketing

Då har du tur! Tillsammans med Wednesday Relations ska jag hålla i en heldags-workshop om Content Marketing mot konsumeter. Under denna heldag tänkte jag försöka ge insikter om konsumentens konsumtion av innehåll på webben och i mobilen samt ger dig verktyg för dig och dina kollegor att arbeta med. ”Native annonsering” och hur du kan arbeta med det finns även med på agendan.

Du blir inte content marketing-proffs på en dag därför är min ambition är att du förutom ny inspiration ska få något konkret att arbeta vidare med. Mitt hopp är att du som deltagare redan ska vara sugen på att arbeta mer med content marketing och har några frågeställningar att ta med dig till kursen. På plats kommer finnas andra i samma sits som dig

För att summera agendan:

 • Konsumenten och trender kring konsumtion av innehåll idag
 • Nytt tag om din content marketing-strategi
 • Så kan du arbeta för att ta fram bättre innehåll
 • Sprida innehåll mer effektivt
 • Native och redaktionell annonsering – Vad är det och hur kan du arbeta med det?
 • Mäta och följa upp resultat av content marketing

Låter det givande? Se till att anmälda dig så snart du fått godkänt av chefen! Vi blir en liten och engagerad grupp – Därför finns det inte så många platser att knipa!

Anmäl dig här! 

 

Hur skiljer sig B2B och B2C inom digital marknadsföring ?

sara öhman sälj och marknadspodden

Efter att ha jobbat som konsult inom digital marknadsföring så har jag fått gräva i  många olika typer av organisationers utmaningar och möjligheter. De allra flesta företag jag möter säljer till konsumenter (B2C). Mest jag tycks attrahera de med tydlig digital affär och krav på tempo högt i marknadsaktiviteterna, likt e-handlare och startups med appar, men ibland händer det att jag och företag som säljer till andra företag (B2B) finner varandra.

Om skillnaderna inom B2B och B2C när det kommer till digital marknadsföring fick jag chansen att diskutera när jag gästade Sälj- och Marknadspodden i veckan. Jag och Anders Hermansson fann vårt gemensamma intresse i att hjälpa företag se hur de kan kommunicera genom hela köpprocessen (något jag skrev om för ett tag sedan) samt några skillnader i hur Anders, på Business Reflex arbetar med B2B-företag, och jag mestadels B2C-företag. Spännande samtal och min alldeles första poddmedverkan!

Lyssna på avsnittet här! (Värt 30 minuter av din tid)

Jag skulle vilja sammanfatta några av mina tankar när det kommer till hur digital marknadsföring skiljer sig mellan B2B och B2C.

Hur skiljer sig prioriteringarna inom digital marknadsföring?

Även om likheterna är många inom hur B2B och B2C gör sina prioriteringar i den digitala marknadsföringsstrategin så finns vissa skillnader i fokuset runt varumärke, konvertering och kanaler. Jag gjorde en liten infografik för att sammanfatta:

B2B vs B2C digital marknadsföring

Vi pratar med samma människor men med olika mind-set

Oavsett om du arbetar med B2B-marknadsföring eller B2C-marknadsföring så pratar du men människor. Den moderna människan stänger aldrig av någon av delarna i sitt liv och vi når dem på samma enheter. Däremot så befinner vi oss i olika ”mind-set” beroende på i vilka miljöer vi befinner oss samt vilka våra största utmaningar är just i detta nu. Därför är timing i de digitala kanalerna den stora utmaningen.

Viktigt att komma ihåg är att vi konkurrerar med ungefär samma typ av underhållare/innehållsproducenter i digitala kanaler. För att ännu en gång citera Ben Huh; Vi måste alla slå katterna på nätet!

Best moment on #websummit ”Ad or a kitten”

Ett filmklipp publicerat av Sara Öhman (@saraohman)

Högre krav på uppföljning av digital marknadsföring inom B2B

När du arbetar med digital marknadsföring för ett B2B-företag är uppföljningen av marknadsaktiviteterna i digitala kanaler väldigt central. Ofta krävs även en ”fysisk” uppföljning, exempelvis genom möten eller events, för att knyta an en kund du fått kontakt med i digitala kanaler. Då dessa kunder investerar med någon annans pengar är de ofta i större behov av tillit. Aktiviteterna och innehållet inom digitala marknadsföringen bör därför anpassas för därefter. En kund är sällan lika mycket värd inom B2C, därför sker det nästintill aldrig i samma utsträckning hos företag som arbetar direkt mot konsumenter.

Mer personligt innehåll inom B2B

Bra bemötande är något som är högre prioriterat inom B2B än inom B2C. I den bästa av världar vore ett personligt och insiktsfullt bemötande självklart inom båda dessa områden, men inom B2B blir ett personligt anpassat innehåll allt mer viktigt. Även om jag som kund inom B2B inte förväntar mig att allt som når mig ska vara producerat för just mig är det viktigt att materialet är framtaget med just mina behov i åtanke samt att det finns en tanke på just mitt specifika företag. Kunder inom B2C ställer inte dessa krav ännu (OBS! Ännu!).

Lättare att automatisera B2B

Då kunderna är mer homogena och sakliga inom B2B än inom B2C blir marknadsföringen lättare att automatisera. Du känner säkert igen er i förvirringen som kommer över dig när ett mail från ett konsumentinriktat företag du interagerat med trillar in som rekommenderar läsning/produkter som inte alls är relevant för dig. Antagandet företaget då gjort skulle exempelvis kunna vara ”35 år bosatt i Liljeholmen som handalt skridskor har troligen barn därför vi skickar ut en kampanj på barnjackor” när du egentligen bor ensam och inte har barn. Inom B2B har du mer kunskap om den potentiella kunden och därför är det lättare att arbeta med retargeting och marketing automation för företag som jobbar mot andra företag.

Vad B2B har att lära: Öka tempot!

I en B2C-värld handlar allt om att få kunderna att inse sitt behov under de där 15 sekunderna av kundernas uppmärksamhet du i bästa fall lyckas få. Detta gör att den digitala marknadsföringen hos B2C-företag är fokuserad på att kommunicera små delar av den stora bilden av produkten/tjänsten/varumärket och istället öka frekvensen av kommunikation till konsumenterna.

Detta är en utmaning som B2B-marknadsförare också ställs inför i digitala kanaler. Jag tror att B2B-marknadsförare har mycket att vinna på att se hur de ska dela upp sina aktiviteter/innehåll i digitala kanaler för att göra det lättare kunderna att plocka upp budskapet.

Vad B2C har att lära: Lär mer om kundernas köpprocess!

B2B-strateger börjar ofta i änden av kundens köpprocess och har därför mycket kunskap om vilka behov som behöver tillfredsställas i de olika delarna av kundens resa. B2C-marknadsförare tycker jag ofta fastnar i ”uppmärksamhets”-stadiet. Genom att lära mer om sina kunder kan den digitala marknadsföraren inom B2C ta fram mer personliga aktiviteter och innehåll för olika typer av kundgrupper, och förhoppningsvis   även kunna automatisera en del av sin digitala marknadsföring.

Vilka likheter/skillnader ser du?

Diskutera gärna!

Glöm inte att lyssna på Sälj- och marknadspodden avsnitt #31!

 

Ta fram en checklista för ditt digitala innehåll

checklista för innehåll saraohman

Att driva en innehållsproduktions-maskin kräver att du håller dig skärpt och kreativ på löpande band. Inte alltid det lättaste, eller hur? När vi lever i en tid som ställer höga krav på kvantiteten av innehåll så underlättar det att ha en checklista under framtagningen av ditt digitala innehåll – En checklista som hjälper dig att vara kreativ och samtidigt hjälper dig ta fram material som tjänar alla de syften du har med ditt innehåll.

Vilket är målet med ditt digitala innehåll?

Vilket mål du har med ditt innehåll varierar säkerligen beroende på hur din affär ser ut eller vilka möjligheter du har till placeringar av ditt innehåll. Oavsett om det handlar om produkttexter på din e-handel, banners i nyhetsbrev eller innehåll i sociala medier kan ditt digitala innehåll kan hjälpa dig med att:

 • Stärka ditt varumärke
 • Leda kunden till att konvertera
 • Bidra till ditt SEO-arbete
 • Uppmuntra kunder och ”influencers” till delning

Här hittar du mina tips på hur du kan ta fram en egen checklista för ditt digitala innehåll. Ladda ned min checklista, sätt upp på vägen och läs vidare om hur du arbetar med vardera punkt.

Checklista för ditt digitala innehåll

Varumärke

varumärkesbyggande innehåll

Varumärket kanske är det första vi tänker på när vi tar fram vårt innehåll. Ofta har vi även en varumärkesmanual att förhålla oss till vilken kan hjälpa oss att hitta ramarna att vara kreativa inom. Oavsett om detta finns att tillgå eller ej när du arbetar med att ta fram innehåll så gör du rätt i att ta fram ”egna regler” för saker du ska bocka av när du skapar nytt innehåll.

Hitta din tonalitet

Din tonalitet hjälper dina kunder att känna igen material från dig, därför är det viktigt att du hittar din tonalitet. Denna tonalitet ska genomsyra allt från poster i  sociala medier till nyhetsbrev, orderbekräftelsemail och produktbeskrivningar. Vågar du sticka ut, hittar en tonalitet som dina kunder vill likna sig vid, har du allt att vinna.

Välj 3-5 av följande begrepp:

 • Charmig
 • Rolig
 • Ungdomlig
 • Professionell
 • Ansvarsfull
 • Lättsam
 • Tuff
 • Självsäker
 • Utmanande
 • Inbjudande
 • Varm
 • Ödmjuk
 • Trendig
 • Folkligt
 • Konstnärligt

Exempel att följa – Black Milk Clothing

Skärmavbild 2015-01-25 kl. 17.01.36

Den australiensiska modesajten Black Milk Clothing har hittat sin tonalitet och vågar hålla sig till den hela vägen. Lägg en beställning hos dem, skicka ett mail till kundtjänst och följ dem i sociala medier så får ni uppleva hur det kan fungera.

Håll ett enhetligt bildspråk

När sociala medier och mailkorgar svämmar över med bilder som för en distraherad person tycks alla säga ungefär samma sak är det viktigt att vi kommunicerar med ett enhetligt bildspråk för att få våra kunder att känna igen vårt innehåll.

 • Färgtoner – Att ändra färgtoner på dina bilder är nog det mest enkla sättet för dig att arbeta med att arbeta med ett enhetligt bildspråk. Några få drag i ditt fotoredigeringsprogram och du har din färgton klar.
 • Grafik – Att lägga till sparsamt med grafik (eller jobba helt med grafik) kan också hjälpa dina kunder att känna igen ditt innehåll.
 • Vattenstämpling och logotyp – Vattenstämpling och logotyper i bilder bör användas sparsamt i bilder, men om du har ett omtyckt varumärke kan din logotyp hjälpa dina kunder att känna igen ditt innehåll (även om det minskar chansen för att det delar dina bilder vidare).

Exempel att följa – Withings

Skärmavbild 2015-01-25 kl. 17.02.18

Withings är life-tracking produkterna som du känner igen oavsett om du ser dem i fysisk form eller på nätet. Withings har utgår från sina produkter när de tar fram material till sina digitala kanaler vilket gör det lätt att känna igen innehåll från Withings.

Placering och timing

Det är inte bara tonalitet och bildspråk som hjälper dig skapa en känsla för ditt varumärke hos dina kunder/potentiella kunder. Även var du placerar ditt innehåll och vilken timing du har på när du skickar ut ditt innehåll hjälper dig påverka dina kunders bild av ditt varumärke. Vill du vara varumärket som piggar upp på morgonen eller det som socialiserar på kvällen? Det som syns övervägande på banners på Aftonbladet eller hos den trendiga bloggaren? Det är också frågeställningar du behöver reda ut när du skapar digitalt innehåll.

Exempel att följa – Boozt.com

Skärmavbild 2015-01-25 kl. 17.04.31

Varje morgon klockan 06.20 kommer nyhetsbrevet från Boozt.com. Det är samtidigt som jag dricker mitt morgonkaffe och öppnar mailkorgen för första gången på dagen. Jag vet att Boozt-mailet kommer och förknippar deras varumärke till min morgonstund. Nyhetsbreven är bara ett exempel på där Boozt arbetar med sin timing.

Konvertering

innehåll som konverterar

Affären är alltid det viktiga. Utan affären – inget företag. Utan företag – inget varumärke att jobba med. Av denna anledning är det alltid viktigt att ta fram innehåll som hjälper dina kunder att konvertera – Åtminstone till nästa steg i köpprocessen.

Led (nästan) alltid vidare

Förutom vid de få tillfällen vi endast vill att vårt digitala innehåll ska underhålla, engagera och spridas vidare så gör du rätt i att fundera hur ditt innehåll ska få din kund/potentiella kund att klicka sitt vidare. Som användare i digitala kanaler vill vi ha unikt innehåll som får oss intresserade. När du tar fram innehåll för dina digitala kanaler vill du vill få kunderna att känna iver och att de vill veta mer.  Välj din ”call-to-action” noga och få kunderna att känna sig inbjudna.

Optimera strukturen på innehållet

Förutom att få kunderna att känna iver att klicka sig vidare till nästa steg bör du bygga upp ditt innehåll på ett sätt som gynnar syftet med ditt innehåll. Tror du att kunden kommer uppmärksamma den intressanta nya knappen på klockan du säljer så håll den i fokus på den bild/video du publicerar och låt den supportande texten fokusera på knappen.

Tala till känslor

Det av Ogilvys uttalanden som tåls att upprepas flest gånger är; ”Talar du till människors förnuft skapar du tankar, talar du till människors känslor skapar du handling!”.  Skriv texter som väcker idéer på möjligheter, ta bilder som väcker sug efter mer. Hur många e-handlare känner du som vågar just detta?

Sökmotoroptimering

SEO anpassat innehåll

När vi producerar innehåll till våra digitala kanaler hjälper vi också sökmotorernas spindlar att hitta till vårt innehåll. Det vore därför onödigt att gå miste om chansen att få organisk trafik till våra sajter som kan hjälpa nya potentiella kunder att handla av oss.

Stäm av mot din nyckelordslista

Något som framförallt är viktigt när du planerar ditt innehåll är att du stämmer av din innehållsplan mot din nyckelordslista. Vet du vilka sökord du behöver ranka på för att driva trafik är det dessa du ska utgå ifrån när du tar fram innehåll som leder kunderna till konvertering.

Ingen nyckelordslista?

Då är det dags att du tar fram en! Tänk att du vill ta fram ett moln av sökord att jobba med. Tänk även att du vill kunna kategorisera in dessa efter ord du vill associera ditt varumärke med, dina produkter/tjänster och vad dina produkter/tjänster hjälper dina kunder att uträtta.

Ta fram en lista sökord som rör ditt:

 • Ditt varumärke
 • Din tjänst/produkt
 • Trender inom din bransch/användningsområdet för dina produkter

Google Trends och Google Key Word Tool  i Google AdWords för att få reda på vilka sökord som används mest och prioritera dem därefter.

Var lätt att länka till

Har du intressant, unikt och fylligt innehåll kommer personer vilja hänvisa till dig. Med unika landningssidor för ditt innehåll, som har en tydlig URL-struktur, underlättar du för de som skulle kunna tänkas vilja hänvisa till dig att länka till ditt innehåll. De som hänvisar till dig kommer vilja göra det lätt för sina vänner att hitta till just det specifika innehåll de pratar om, hjälp dem på vägen.

Namnge rätt från början

Sökmotorerna hittar de filer vi lägger ut på nätet på samma sätt som de studerar vår webbstruktur och läser de texter vi lägger ut. Därför sparar du mycket tid på att namnge bilder och andra filer rätt, utifrån din nyckelordslista, från redan då du skapar filen.

Ska du sälja en ”snygg gul klänning”; Se till att filnamnet från bilden heter ”snygg gul klänning”.

Skärmavbild 2015-01-25 kl. 17.55.26

Delning

innehåll du vill dela

När du står som ursprungskällan till kunskap/underhållning – Då har du lyckats med din innehållsmarknadsföring. Att andra delar med sig av ditt material är det bästa betyget du kan få på ditt innehåll. Med lite anpassning, och lite uppmuntran, kan detta ske i större utsträckning än vad det gör idag.

Anpassa innehållet till andra sajter

I de flesta fall utgår vi från vår egna sajt när vi tar fram innehåll, i bästa fall så även Facebook. Vad vi ofta missar att tänka på är att fundera på hur vårt innehåll kan användas av andra sajter.

Oavsett om det har med bilder, videos eller texter att göra så fundera på hur du kan skapa innehåll som även är anpassade till andra sajter och mer generella avsändare.  Kanske finns det chans att någon av dessa vill plocka upp och dela ditt innehåll vidare.

Tillgängliggör delning

Vad som också är viktigt att fundera kring är hur du ska göra för att tillgängliggöra delning av ditt innehåll. I detta fall pratar jag inte om sociala delnings-knappar bredvid dina produkter, eller i ditt blogginlägg, utan möjligheten att dela specifikt innehåll.

På samma sätt som vi vill ha unika landningssidor för att göra det lätt att länka till oss vill du också ha unika landningssidor för att det ska vara lätt att dela specifikt innehåll. Fundera därför på vilka möjligheter den person som konsumerar ditt innehåll har att dela ditt innehåll om denne finner det intressant.

Dela på desktop VS. dela i mobilen

Det är lätt att tänka på hur delningsmöjligheterna ser ut på vår sajt när du funderar på hur ditt innehåll kan delas. Detta är bra om du arbetar mot en användare på desktop. När vi använder mobilen har våra appar i de flesta fall egna lösningar för delningar – Så, hur ska du subtilt väcka tankarna kring att dela ditt innehåll med dessa förutsättningar? Detta bör även påverka hur du utformar dina texter och dina bilder.

Skapa särskilt anpassat innehåll till kunder och influencers

Om du vill att kunder och ”influensers”/bloggare/instagrammare ska dela med sig av eget innehåll – Gör det lätt för dem att göra det! När du planerar framtagning av innehåll planera även för att ta fram ”paket med innehåll” till både kunder och bloggare. Packa med material som de sedan kan till sina kanaler.

Det kan vara så enkelt som att skicka med kunderna en guide för hur de kan dela ditt innehåll. Mitt favoritexempel kommer återigen från Black Milk Clothing som skickar med ett enkelt följebrev med produkterna där de beskriver hur plagget bäst kombineras med andra plagg samt hur du ska tagga bilder med plagget i sociala medier.

Resultatet?
Se själv på deras produktsidor.

Skärmavbild 2015-01-25 kl. 18.54.21

Ta fram din egna checklista för ditt digitala innehåll!

Försök definiera vad de här punkterna innebär för dig och skapa en egen checklista. Ladda ned min grafik som hjälp.

Två avslutande lästips

I veckan har jag läst två riktigt bra guider på samma tema.

 • Konverterande copy för din e-handel – Riktigt bra kort guide kring hur du tar fram kick-ass texter för din e-handels alla delar.
 • Mode och content marketing – Econsultancy har tagit fram en matig rapport på hur du som e-handlare inom mode kan arbeta med content marketing. Du kan läsa sammanfattningen här, eller köpa den djupgående rapporten här.

Lycka till!

 

 

5 sätt att räkna hem din content marketing

Har du också kommit fram till att content marketing kan vara en kostsam form av marknadsföring? Detta är något många av oss kommer fram till när vi börjar arbeta med att låta innehållstunga aktiviteter få driva hur vi arbetar. När vi planerar vår content marketing beräknar vi att påverka våra kunder på lång sikt, istället för att räkna hem kampanjer direkt efter kampanjavslut  – Men det finns förändringar du kan göra i ditt arbete för att skynda på att siffrorna visar på mer trevliga resultat.

Här tänkte jag ge dig mina fem tips på hur du kan arbeta för att kunna räkna hem din content marketing. Dessa är:

 1. Skapa innehåll för alla delar i köpprocessen
 2. Planera din content marketing utifrån dina säljkampanjer (och tvärtom)
 3. Skapa innehåll för ALLA kanaler – Och nyttja guldgruvor till kanaler
 4. Få ordning på din tracking – Och mät rätt saker
 5. Lär, omvärdera och förändra löpande

Hur? Fortsätt läsa så ska jag försöka förklara dessa tips närmre nedan.

1. Skapa innehåll för alla delar i köpprocessen

conversion funnel content marketing

Även om du tar fram en content marketing-kampanj där målet är att skapa uppmärksamhet kring ditt varumärke bör du ändå se till att kunden känner igen sig oavsett var i köpprocessen de befinner dig. För att lyckas med din content marketing bör du vara beredd på att dina kunder har olika typer av kunskap kring ditt varumärke och din produkt. Lägg därför tid på att förstå dina kunders resa till köpet.

Skärmavbild 2015-01-18 kl. 19.40.54

Beroende på var dina kunder befinner sig i köpprocessen är dem i behov av olika typer av innehåll. Därför behöver du fundera över hur du kan ta fram och anpassa innehåll för samtliga skeenden i kundens resa.

När kunden inser sitt behov vill du uppmärksamma h-n,
när h-n ger sig ut för att lära vill du aktivera h-n,
då det är dags för själva köpet vill du engagera h-n
och då det är dags att utvärdera köpet vill du inspirera h-n att dela vidare.

Uppmärksamma – Skapa content som syftar till att

Uppmärksamma content marketing köpprocess

 • Hjälpa till att inse behovet av din typ av produkt/tjänst
 • Inspirera och ge idéer på förändrings behov som den potentiella kunden har
 • Argumentera skillnader mellan produkter/tjänster som du har att erbjuda

Aktivera – Skapa content som syftar till att:

Aktivera content marketing köpprocessen

 • Kommunicera specifikationer kring din produkt/tjänst
 • Argumentera för specifik produkt/tjänst, eventuellt gentemot dina konkurrenter
 • Göra dina produkter/tjänster sökbara

Engagera – Skapa innehåll som syftar till att:

Engagera content marketing köpprocessen

 • Tillgängliggöra ditt/din  varumärke/tjänst/produkt för den potentiella kunden
 • Ge möjlighet till djupare engagemang kring varumärke/tjänst/produkt
 • Visa upp rekommendationer kring varumärke/tjänst/produkt

Inspirera – Skapa innehåll som syftar till att:

Inspirera content marketing köpprocessen

 • Lära ut mer om produkt/tjänst för att öka känslan av nytta
 • Ge kunden möjlighet att rekommendera produkt/tjänst till andra
 • Uppmuntra att skapa eget innehåll kring din produkt/tjänst

2. Planera din content marketing utifrån dina säljkampanjer (och tvärtom)

sälj content marketing

Även om content marketing-aktiviteter ofta sägs syfta till långsiktigt relationsbyggande med kunden genom värdeskapande innehåll tror jag att säljkampanjer kan kombineras med content marketing-kampanjer.

Det allra första steget är att vara medveten om vilka säljaktiviteter som sker och framförallt när de pågår. Tajming är allt när vi försöker fånga våra kunders uppmärksamhet och engagemang.

3. Skapa innehåll för ALLA kanaler – Och nyttja guldgruvor till kanaler

nyttja ditt nätverk content marketing

Ofta stannar våra tankar vid våra egna digitala kanaler och köpta kanaler när vi specificerar vilket innehåll vi behöver ta fram för vår content marketing. Däremot glömmer de flesta av oss några riktiga guldgruvor till kanaler som både stärker relationer och är kostnadseffektiva; Våra egna fysiska kanaler (ex. säljare, butiker och events)  och våra samarbetspartners (återförsäljare och leverantörer). Detta är parter som inte bara är i behov av material till sina egna kanaler utan som även har egna nätverk i rätt sammanhang.

Det allra mest tidskrävande när vi arbetar med content marketing är att ta fram innehållet. När koncept och ”bas”-innehåll väl är framtaget kan du anpassa innehållet till dina kanaler – Så även för samarbetspartners-, återförsäljares-, leverantörers- och interna säljares kanaler.

Ta alltid för vana att checka av dina spridningslistor för att avgöra om innehållet du tagit fram passar för vardera kanal.

Här är min checklista på kanaler för spridning

checklista spridning egna kanaler

Spridning i egna kanaler

 • Sociala medier
 • Nyhetsbrev
 • Direktreklam, säljare, fysiska events

checklista spridning andras kanaler

Spridning i andras kanaler

 • Onlinetidningar/Bloggare/vloggare
 • Forum/Facebook-grupper
 • Återförsäljare, samarbetspartner och leverantörer

checklista spridning köpta kanaler

Spridning i köpta kanaler

 • Annonsering i sociala medier
 • Redaktionella annonser
 • Display-annonsering

4. Få ordning på din mätning – Och mät rätt saker

mäta tracka content

Väldigt många tror att bara de har Google Analytics installerat så har de sin mätning på plats. Ofta krävs mer eftertanke än så. Innan du sätter upp din mätning bör du ta dig tid att se över dina mål och fundera över vilken typ av information du behöver för att följa upp dem. Rita ut hela ditt tilltänkta flöde och fundera på vilka svar du behöver för varje aktivitet. Kanske kan det kan finnas en vinning att investera i andra system som gör det lätt att följa upp dina aktiviteter.

Samtidigt som du vill samla in så mycket data som möjligt kring dina aktiviteter behöver du fokusera på att mäta rätt saker. Basera din mätning på

 • Dina övergripande mål
 • Typen av innehåll
 • Dina verktyg för mätning

En god idé kan även vara att dela upp din mätning och uppföljning mellan varumärkesrelaterade aktiviteter och säljaktiviteter. På så vis kan det vara lättare att tala för din content marketings påverkan på försäljningen.

5. Lär, omvärdera och förändra löpande

lära

”Att tänka som en redaktion” är ett vanligt tips till dig som börjar arbeta med content marketing. Så, vad gör en redaktion? En kick-ass redaktion är framförallt på jakt efter nytt material som kan intressera deras målgrupp. Detta bör även du vara när du lär av datan du samlar in kring ditt innehåll.

Att dagligen analysera framgången för ditt innehåll kan vara övermäktigt när du just kommit igång med din content marketing. Gör det därför lätt för dig och dela upp ditt content marketing-projekt i tre faser:

 • Fas 1 – Testa din hypotes
 • Fas 2 – Gör mer av vad som går bra
 • Fas 3 – Fyll på med nya idéer

Genom att börja med att arbeta löpande i dessa faser kan du skapa dig vanan av ett arbetssätt som du sedan kan utveckla till flera steg till du sedan arbetar som en fullfjädrad dynamisk redaktion!

Så, vad börjar du med att implementera idag?

Mitt främsta råd till dig är att ta ett bredare grepp om din content marketing och börja att se djupare än att uppmärksamma med ett kul koncept här-och-nu. När du förstår hur du kan anpassa ditt innehåll för olika typer av kunder och kanaler samt börjar arbeta mer lärande kommer du se att siffrorna är lite mer nära målet vid nästa uppföljning.

 

4 tips till e-handlaren som vill jobba med innehållsmarknadsföring

e-handel och content marketing

Få är så bra på att optimera sina sajter och dess innehåll som e-handlarna. De spenderar mängder av resurser på de texter som hör till deras sajter och har ofta en ”redaktion” som arbetar för att populera e-handeln med text och bild. Ändå vill allt fler e-handlare arbeta med att skapa mer underhållande och vägledande innehåll till deras kunder i syfte att lyckas få mer besökare och konvertera fler.

Idag släppte Spoon sin guide till ”Content marketing för e-handlare” (som du hittar här) vilket var en fint sammanfattad introduktion till vad e-handlare har att vinna på att arbeta med sitt innehåll. Eftersom jag saknade lite konkreta råd och taktiker för att jobba med innehållsmarknadsföring tänkte jag nedan dela med mig av mina tips till de e-handlare som vill arbeta mer effektivt i syfte att göra deras innehållsmarknadsföring lönsam.

Mina tips till e-handlaren börjar arbeta med innehållsmarknadsföring

1. Utgå alltid från produkter och kampanjer

content marketing för e-handlare planera

Det är lätt att tänka ”Jag vill göra som dem!” när föredömligt kreativa kampanjer gör succé i digitala kanaler. Inspiration är bra och kommer få dig att sätta igång tankar och planer som går utanför det du gör idag, men glöm inte att alltid utgå från de produkter du vill sälja och de kampanjer du har planerat hålla. Innehållsmarknadsföring används ofta som ett sätt att informera och engagera kunder i syfte att stärka relationen till kunderna, men som e-handlare behöver du fokusera på att hålla ihop din digitala marknadsföring. En tydlig start för samtliga av dina aktiviteter är därför viktigt.

2.Dela upp ditt innehåll i flera delar och anpassa det efter flera syften

content marketing e-hadlare typ av innehåll

När du som e-handlare börjar fundera på vilket typ av innehåll du behöver producera inom din innhållsmarknadsföring bör du se till att det tjänar flera syften. Dina kunder ska ha möjlighet att konsumera innehåll oavsett var i köpprocessen de befinner. Skapa därför flera typer av innehåll inom dina kampanjer i syfte att:

 1. Uppmärksamma – För att driva trafik
 2. Aktivera – För att väcka intresse
 3. Konvertera – För att skapa affär
 4. Engagera – För att knyta dig an kunden och bygga en starkare relation

Säg att du exempelvis vill sälja en såg. Det börjar oftast med att du skapar/har skapat en produkttext du tror att kommer konvertera besökaren till kund då den är på jakt efter en såg. När kunden väl köpt sågen så vill du skapa någon typ av innehåll som engagerar kunden och gör att h-n känner att h-n får ett större värde från sågen, exempelvis ett filmklipp om ”Så får du det perfekta snittet när du sågar en bänkskiva”. Men, innan kunden bestämt sig för att handla av dig  så vill du finnas närvarande i tankegångarna i valet av såg och kan aktivera sig med ditt innehåll – Därför skapar du textguiden/interaktiva tjänsten  ”Hitta rätt såg för rätt tillfälle”. För att finnas med i tankegångarna måste kunden uppmärksamma dig, kanske genom en bildserie med ”Vårens värsta sågar för dig vågar”.

Innehållsmarknadsföringen börjar i de bitar du som e-handlare redan har stenkoll på; produkttexter och kategoritexter. Från detta kan du sedan arbeta fram innehåll som hjälper kunden att inte bara ta sig igenom konverteringstunneln utan även att fördjupa relationen med din sajt. Ni vet ju att det är lättare att stå fast vid ett val man spenderat stor möda till att göra.

3. Flera supportande aktiviteter bygger upp relationen

content marketing för e-handel aktiviteter

Att tro att någon enstaka filmguide eller sporadiska blogginlägg ska hjälpa dig driva försäljning och stärka relationen till dina kunder är något naivt. Dagligen plöjer vi mängder av bra innehåll på nätet och det ska mycket till för att ditt innehåll ska få dina kunder att fastna längre än bara några sekunder. Du behöver därför se till att supporta ditt innehåll med andra typer av aktiviteter; Pressreleaser, annonsering, bloggsamarbeten, sociala media-aktiviteter och kanske engagerande tävlingar!

Låter det krångligt och omfattande? Lugn. När du väl investerat i att skapa innehåll har du det tunga jobbet gjort. Nu kan du använda innehållet till att skapa fler aktiviteter som supportar ditt innehåll. Fundera på hur du kan dela upp exempelvis ett blogginlägg, en artikel eller en film i mindre bitar samt om det finns några andra aktiviteter du kan skapa kring dem?

OBS: Glöm inte att placera ut säljpushar!

Underhållning och erbjudande-pushar bildar en magisk kombo! Fånga intresse genom att pusha ut ditt innehåll och följ sedan upp med tillhörande erbjudande-push!

4. Ställ dig alltid frågorna; ”Hur många klick?” och ”Är det värt det?”

content marketing e-handel sälja eller underhålla

Är du som mig vill du alltid sälja, alltid ha en push och en länk för att leda kunden vidare – Men till och med jag har insett att man i vissa fall tjänar mer på att underhålla än på att pusha relationen vidare. Ibland vill vi bara ha ny behaglig inspiration och nyttig kunskap för att känna av omtanke när vi konsumerar innehåll, andra tillfällen är vi redo att köpa i samband med att vi konsumerar innehåll.

Personligen lever jag med måttet ”Kommer den här pushen generera mer än 50 klick? Om inte så är det inte värt det.” – För hur stor skillnad gör egentligen 11 klick på en länk från ett inlägg i sociala medier? Låt dina underhållande aktiviteter bli en möjlighet att nå svansen av nya potentiella kunder och leta efter volym för att spela dina ”klicka här”-kort!

Har din e-handel börjat jobba mer aktivt med att skapa innehåll?

…och vad gör ni isåfall? Dela gärna med er erfarenheter nedan!

 

Planera för framgång i digitala kanaler

planera för framgång i digitala kanaler

Vi är ett förutspående väsen i behov av att känna kontroll och länge har vi spenderat stor möda på att skapa affärsplaner och marknadsplaner för våra verksamheter. Varenda litet affärsområde ska ha sin plan och som anställda i en organisation ska vi kunna visa på att vi har tagit alla möjliga framtidsscenarion i beaktning för att förutse hur vi ska lyckas. Tiden vi spenderar på våra planer är omfattande ändå är det sällan vi lyckas förutspå rätt scenarion inom vilka vi ska komma att verka. Många frågar sig om det finns ett värde i att skapa planer för snabbrörliga digitala kanaler.

Jag personligen skulle säga att framgången ligger i våra planer. Planer är vad som sätter ramarna för hur vi ska agera och arbeta, och när vi arbetar med digitala kanaler är detta en god idé. Då vi vill ut med fem facebook-poster och tre kampanjbudskap i veckan finns det risk att mycket faller mellan de berömda stolarna. Vi må gilla planer eller ej, men de får oss att tänka till och agera därefter – Mer eller mindre medvetet.

Det handlar om förutsättningarna du skapar

Internet är vad som händer när vi är upptagna med att göra planer, men vi behöver planer att förhålla oss till för att kunna organisera oss. Innehåll producerar inte sig själv. Vi behöver tänka till kring hur vår kommunikation ska utformas för att vi ska få fram vårt budskap för att bli en tydlig avsändare i det sociala bruset. Kan vi organisera oss kring våra planer så ökar våra förutsättningar att lyckas.

Innehållsmarknadsföring måste ske dynamiskt

När möjligheten till att rida på den sociala vågen uppenbarar sig har vi bara fåtalet timmar på oss att fånga den. Rätt innehåll, på rätt ställe, vid rätt tillfälle fungerar bara om din organisering kring innehållsmarknadsföring är dynamisk. Du måste kunna reagera på stundvisa influenser och agera fort för att kunna nyttja dem till din fördel. Utan tydliga ansvarsområden och roller inom innehållsmarknadsföring (och annat) blir inget gjort, detta gör att rutiner för hur vi skapar och sprider innehåll blir viktigt. Ställ dig därför frågan hur tydlig ansvarsfördelningen är i din grupp – Kanske finns det en vinst i att omfördela ansvaret på aktivitetsbasis?

För att kunna vara dynamiska och reaktiva i digitala kanaler behöver planerna inte vara särskilt avancerade och ibland behöver de bara svara på dessa enkla frågor:

 • Vad ska göras? – Vilket budskap/syfte/mål ska uppfyllas och hur?
 • När ska det göras? – Hur förhåller sig aktiviteten till övriga flödet av aktiviteter?
 • Av vem ska det göras? – Vem ska ta yttersta ansvar för vardera aktivitet?
 • Vilka kanaler ska vi använda?  – Hur nyttjar vi våra kanaler och var finns våra mottagare?

Som ni kanske minns skrev jag ett blogginlägg om hur du skapar en innehålsstrategi på 5 minuter – Läs det för lite hjälp på vägen!

Det tar tid att skapa innehåll

Oavsett hur pass duktiga och kreativa innehållsskapare du har i ditt team så kvarstår faktumet – Det tar en himlarns massa tid att skapa innehåll. Den viktigaste förutsättningen att ge oss själva är därför att lösgöra tid till att skapa innehåll (och helst ta denna tid från planeringsarbetet). Därför är det bra om vi kan göra det så lätt som möjligt att skapa innehåll genom bra programvaror, kameror och rekvisita. Se till att ha eventuella produkter tillgängliga att fota eller personer tillgängliga för intervjuer.

Något som vi ofta glömmer är att lösgöra tid för korrektur! Alla vi som någongång suttit i korrektursvängar vet att det kan ta oändligt mycket tid om teamet och beslutsfattare är i osynk. Ofta beror detta på att man inte är beredd på att lägga ner det arbete som krävs för att gå igenom materialet. Har vi tid att fokusera på att se över om både idé och resultat faktiskt överensstämmer med vår vision kan vi undvika missförstånd som leder till oändligt många korrektur rundor som kan göra att vi missar de stundvisa möjligheter vi försöker fånga i digitala kanaler.

Planera därför (åtminstone) för följande i ditt innehållsskapande:

 • Idéframtagning – Processen som omvandlar vision om kommunikativt budskap till konkret idé på innehåll
 • Produktion – Den tid det tar att framställa innehållet
 • Korrektur – Vilka behöver vara med och ge sitt godkännande? (Gärna så få som möjligt)

Planera för att öka kreativiteten

Även om vi inte kan förutspå allt som kommer att ske runtomkring oss så finns det vissa saker vi kan förutspå. Helgdagar, övriga aktiviteter i organisationen samt hos eventuella samarbetspartners är sådant vi kan hålla koll på och bygga upp aktivitet kring. Vi kan se till våra egna kanalers potentiella tillväxt och sätta ramar för och ändra kommunikativa budskap och innehåll därefter. Om vi ser till olika målsättningar för vår affär kan vi skapa ett flöde av kampanjer för öka engagemang, driva trafik och stärka varumärken. Desto fler förhållanden vi kan begränsa oss inom ju lättare blir det för oss att vara kreativa inom vårt innehållsskapande! Och att upprätthålla en kreativ höjd är svårt när vi arbetet med att skapa en stor kvantitet av innehåll.

Mitt knep är att alltid sätta upp interna ”teman” för att skapa en tydlig storyboard för de som ska producera material. Teman som exempelvis ”vår historia” kan hjälpa oss att tänka till kring vilket innehåll vi bör skapa inom olika ämnesområden. Dessa teman kan sedan kastas om beroende på hur förutsättningarna i onlineklimatet ser ut, men vi kan planera vårt innehållsskapande kring dem!

Här är mina exempel på vad du kan se till att planera för på förhand:

 • Events/aktiviteter i organisationen (övriga marknadsaktiviteter) – Vad händer i organisationen och hur kan vi nyttja det? Finns det ex. planerade mässor, releaser och kampanjer?
 • Events/aktiviteter i omvärlden – Kanske sker några branschevents? Eller kanske nalkas helgdagar?
 • Uppsatta teman – Hur ska vi bygga upp vår story?
 • Kanalernas potential – Hur ser tillväxten ut i våra digitala kanaler och hur kan vi nyttja dem?

Så planerar för framgång i digitala kanaler

Just nu har jag ett block inom Content Marketing för Onlinemarknadsförarna på Medieinstitutet. Under 10 veckor kommer vi gå igenom olika steg i arbetet med  content marketing och i torsdags hade vi nått fram till den tredje föreläsningen. Temat var planering med fokus att möjliggöra dynamiskt och reaktivt arbete.  I presentationen finner du några av de saker vi pratade om!

Ladda ner min innehållskalender-mall

Skärmavbild 2014-01-26 kl. 10.10.33

Saknar du en innehållskalender? Ladda ned min enkla innehållskalender-mall här!

Vill du bli bättre på att planera din aktivitet i digitala kanaler?

Skicka ett mail till hej at saraohman.se!

 


 

Hur mätning kan få dig igenom innehållsmarknadsföringens utmaningar

mätning som motiverar innehållsmarknadsföring

En av de främsta utmaningarna i arbete med digital marknadsföring, och innehållsskapande för klimatet vi har online, är att hålla arbetsgruppen motiverad över en lång tid. För att lyckas med vår digitala marknadsföring behöver stora volymer av material behöver skapas, i form av bild, video och text, och idéerna för aktiviteter måste vara många. Samtidigt är det långtifrån alla aktiviteter som ger det resultat vi önskar och vi möts ständigt av prövningar för tålamodet. Den virala succén känns allt för långt bort när ännu en kampanj i sociala medier inte gick som vi hoppades. Kollektivt ger ci upp och undrar varför vi satsar på dessa bitar inom organisationen.

Detta gör att mätning är mer viktigt någonsin. Det är inte alla kampanjer och löpande aktiviteter som kommer att upplevas som lyckade, därför är det viktigt att ha data att jämföra med som talar för ett faktiskt resultat. Vi gillar alla att få feedback på vad vi gör, vi blir motiverade av att lära. När mätningen visar oss vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra lär vi oss vilket föder nya idéer på innehåll.

Tips på vägen till den analyserande organisationen

Det gör mig ledsen att se att så många goda idéer rinner ut i sanden på grund av att motivationen försvinner i organisationen. För att motverka detta har jag tagit fram mina bästa tips på hur ni kan gå tillväga för att skapa vanan av mätning i er organisation.

Använd er i största möjliga mån av mätningspunkter  som redan finns i organisationen

Har du mött en organisation utan några mål och mätpunkter? Inte jag. Ofta slår vi knut på oss själva för att ta reda på hur vi ska kunna hitta och ta fram hur vi ska mäta aktivitet online, något som vi inte alltid behöver utsätta oss för.  När vi försöker integrera en digital strategi med ett nytt tänk och arbetssätt i vår verksamhet bör de befintliga mätkningspunkterna få visa vägen. Även om de övergripande mätpunkterna inte alltid är optimala för aktiviteten med exempelvis innehållsmarknadsföring finns det ofta sätt att sätta ihop parametrarna så att de visar en rättvisande bild av resultatet.

Låt gruppen ta fram egna mätpunkter tillsammans

Även om det finns övergripande mål och mätningspunkter i organisationen, för avdelningen samt för kampanjarbetet i stort är det en god idé att låta gruppen som arbetar med att producera innehåll ta fram de mål och mätpunkter de anser viktiga för sitt arbete. Ju tidigare hela gruppen är med på arbetet med mätning desto snarare kan du få dem beroende av datan som kommer av mätningen.

Lägg möda på att utbilda samtliga i hur de hämtar insikter men en person leda arbetet

För att det ska bli intressant för medlemmarna i arbetsgruppen att mäta och lära av datan behöver datan vara tillgängligt. Att utbilda hela gruppen i hur de får fram data mätverktygen, exempelvis från Facebook Insights och Google Analytic. Dock är det viktigt att utse en person som leder arbetet med mätningen för översiktlig rapportering på arbetet (samt se till att det blir gjort).

Skapa vanan att alltid rapportera och analysera allt

I de flesta organisationer och avdelningar är det en självklarhet att alltid följa upp, analysera och rapportera. Dock är detta långt ifrån fallet för de flesta aktiviteter – Särskilt för de aktiviteter som inte är direkt säljdrivande. Har du vanan att rapportera och analysera allt du gör så kommer du få den feedback du behöver för att bli motiverad att fortsätta vara så bra som möjligt i ditt arbete. Resan till vanan är som bekant lång och svår – Skapa därför rutiner som långsamt bygger upp din vana.

Hur jobbar ni med mätning i er organisation?

 

Innehållsstrategi på 5 minuter – [Infographic]

 Innehållsstrategi på 5 minuter guide

Går det att skapa en innehållsstrategi för din innehållsmarknadsföring på 5 minuter? Kanske inte, men du kan få ner dina tankar i stora drag genom att svara på några enkla frågor. Jag har satt ihop en infografik till er som vill komma igång med er innehållsmarknadsföring.

Så kommer du igång med din innehållsmarknadsföring på 5 minuter

innehållsstrategi infographic1. Affärsidé

Tid: 30 sekunder

Att skriva ner din övergripliga affärsidé ska egentligen inte ta mer än 15 sekunder, men eftersom det kanske var ett tag sedan du drog igång din verksamhet kan det ta tid för dig att komma på den. Anledningen till varför du skriver ner din affärsidé är för att du ska minnas varför du egentligen behöver din innehållsmarknadsföring.

2. Ämnesområden

Tid: 60 sekunder

Ta nu en funderare på vilka kompetensområden du och ditt företag besitter. Vilka av dessa kompetensområden tror du att din potentiella följarskara är intresserad utav och vilka av dessa kompetensområden kan hjälpa dig att driva försäljning? Det kan vara allt från produktkunskap och branschkunskap till organisationskulturen som ni skapat i ert företag. OBS! Glöm inte att ha nyckelordslistan för er sökmotoroptimering i åtanke!

3. Prioritera

Tid: 30 sekunder

Dags att prioritera vilket innehåll som är viktigast för dig och hur mycket område varje ämnesområde får ta! Skapa dig ett cirkeldiagram och låt varje ämnesområde få representera en kakbit. Hur vill du fylla ut din online-närvaro?

4. Material

Tid: 30 sekunder

Ta en titt på din organisation. Vilket material vore intressant att dela till er potentiella följarskara? Dela in materialet i text, bild och video – Lista allt du kan tänka dig att ni skulle kunna skapa för att sedan sålla ut och få fram dina bästa idéer.

5. Tid

Tid: 30 sekunder

Alla ovanstående frågeställningar har antagligen inspirerat er och era ideéer är säkerligen många. Nu är det dags att vara realistisk genom att svara på hur mycket tid som ni har att lägga på er innehållsmarknadsföring.

6. Personer

Tid: 30 sekunder

Lista nu de personer som ska jobba med innehållsmarknadsföringen i alla led. Vem ska skriva era texter? Vem ska fota era bilder? Vem ska filma och redigera era videos? Vem ska godkänna materialet och vilka personer involveras i korrekturrundor? Vem ska publicera innehåller och sedan sprida det? Försök ta med alla personer som påverkas av er innehållsmarknadsföring.

7. Kanaler

Tid: 60 sekunder

Att välja kanaler kanske kan tyckas lätt – Det är väl bara att kryssa i samtliga kanaler, eller? Även om det är bra att nyttja så många kanaler som möjligt ska du klara av att upprätthålla kanalerna med kvalitetsinnehåll. Fundera över vilka kanaler som är viktiga för er och börja där, du kan alltid expandera till fler kanaler senare – Du har ju ändå materialet!

Kommande steg i arbetet med innehållsmarknadsföring

När du besvarat dessa frågor är det dags att skapa en innehållsplan för ditt innehåll. Du behöver fundera ut vad som ska publiceras, hur det ska publiceras och när det ska publiceras. Du måste även anta utmaningen att få din organisation med på arbetet som behöver genomföras. Sedan börjar det roligaste av allt; Spridning! Hur mycket ska du lägga ned på manuellt arbete med spridningen av ditt innehåll? Vilket innehåll ska du stärka med annonsering och vilka annonssystem ska du använda dig utav? Detta är frågor vi diskuterar nästa gång.

Fyll gärna i mallen och berätta om den hjälpte dig!

[Uppdaterat] Mer om hur du kommer igång med Innehållsmarkandsföring

På Reality Check – Content Marketing som arrangerades av Internetworld och Dataföreningen så pratade jag vidare om hur du kommer igång med din innehållsmarknadsföring. Var du inte där missade du en nördig och fullspäckad dag på temat, men min presentation hittar du här:

Lycka till!