Detta behöver du i din organisation för att kunna arbeta med sociala medier

Sociala medier, ett begrepp som gett de flesta marknadschefer lika mycket huvudbry som det väckt nyfikenhet. Några har anammat det helhjärtat sedan dag ett, utforskat och byggt upp processer för hantering av plattformarna medan någon har slagit det ifrån sig i största möjliga mån. Gemensamt för båda fallen är att arbetet med sociala medier sträcker sig över växande antal individer och funktioner och frågeställningen kring organisering verkar aldrig få en optimal lösning.

Då jag allt mer ofta får jobba med organisering i sociala medier, samt hjälpa till med rekrytering och kompetensutveckling, tänkte jag att det var läge att skriva ner några tankar kring vilka kapabiliteter som behövs i en organisation för att kunna jobba med sociala medier. Detta är mina generella tankar från att ha satt mig in i uppåt 300 organisationers utmaningar med sociala medier.

Låt oss se om du känner igen dig!

En tillbakablick som hjälper oss titta framåt

Jag firar snart 10 års jubileum i att ha jobbat med sociala medier och oj så mitt arbete förändrats genom åren. Från att ha gjort precis allt till att göra punktinsatser. Min resa tycker jag att säger en hel del om hur organisationers arbete med sociala medier växt fram, hur de mognat samt om vilka krav som ställs på dem idag. Därför vill jag dela mina upplevelser med er för att ge er perspektiv på vad som krävs för att klara arbetet med digitala kanaler imorgon.

Ni som inte behöver den här genomgången kan scrolla ner till kapitlet om kapabiliteter nedan.

2009

När jag tänker tillbaka på första gången då jag kom i kontakt med en organisationsnärvaro på Facebook och Twitter såg saker lite annorulunda ut, men var rätt mycket detsamma. Jag var ansvarig för Ekonomihögskolans studentrekrytering och vi skulle genom närvaro på mässor fånga upp studenter till vår ”kampanjsida” på Facebook. Erik, som då var informatör på Växjö Universitet (Linnéuniversitetet numer), var ”tidigt ute” och visade vägen.

2010

När studietiden var över flyttade jag till Stockholm, fick jobb på en reklambyrå som skulle vara den första att på riktigt integrera kampanjer digitalt. ”Gör det du gör för dig själv för våra kunder” sa chefen. Det året lanserades annonsering på Facebook, en kund var tidigt ute och jag minns första mötet på Mediabyrån när jag och Sandra träffades första gången. De yngsta på respektive byrå som skulle ta hand om det här.

2012

Ett år senare, på en ny byrå, springer jag ut på Sveavägen en lunch och ropar till hela världen att Facebook-sidor har kommit! Wow. Så mycket kul det ska gå att göra nu.

2013

Dock är kunderna fortfarande tveksamma och få vill börja använda sociala medier. Jag försöker hitta min plats och känner mig osäker på inkomstformen ”anställning” då företag gärna vill ha en social media manager men inte ser nyttan av en, så jag bestämmer mig för att starta eget.  En fullservice-tjänst i en person som tar hand om allt från strategi, planering, innehållsframtagning, administration, annonsering och analys. Väldigt poppis hos de som saknar kompetens men inte kan ta in en heltidsanställd.

2017

”Social first” vill kunderna beställa. Byråerna sliter sitt hår. ”Hur fungerar egentligen algoritmen?”, ”Måste vi klippa videos för sociala medier annorlunda än de som ska visas på TV och bio?”, ”Varför engagerar folk sig?” och ”Vi kanske ska starta en distributions-enhet som också gör online PR och Facebook- annonsering”. Stressen över att anamma ett arbetsätt som går i synk med digitala kanaler har aldrig varit större. Förutom att hjälpa byråer ”täcka upp” och styra upp kundernas processer och hjälpa dem bli bättre beställare (internt och externt) så utbildar jag mer än någonsin hos företag, på öppna kurser samt på YH-skolor. Att sköta sociala medier operativt och ta fram innehåll till sociala kanaler sköter företagens redaktörer själva (med min input och kick-ass innehållsplaner styrda efter specifika KPI’er integrerade med strategin, såklart).

2019

Vi har just avslutat januari, och aldrig har jag fått så många frågor kring vad kompetens för digitala kanaler, genomgång av rollbeskrivningar och marknadsteam. En annan vanlig fråga är ”behöver vi verkligen en byrå?”. Det är inte längre en fråga OM sociala medier (aktivitet och innehåll i digitala kanaler) utan hur stor ansats (hur många som behövs i ett team) och vem som ska göra det (inhouse eller byrå).

Så jag tänkte att det var läge för ett blogginlägg om vilka kompetenser och vilket ansvar som behövs för att kunna arbeta med sociala medier.

9 kapabiliteter för att jobba med sociala medier

Oavsett om du hittar en person som kan köra en one-man-show, vill sprida ut ansvaret i ett helt team oavsett roll eller lägga ut allt på en byrå så finns det några kapabiliteter och ansvarsområden som behövs för en närvaro i sociala medier.

För mig är dessa kapabiliteter

 • Strategi: Omvärdera mål och övergripande planera aktivering
 • Leda: Projektleda och/eller produktionsleda arbetet med sociala medier
 • Planera: Sätta upp genomför plan för sociala medier, taktisk och praktisk
 • Skapa: Bild, video, text, sajt
 • Administrera: Posta och hantera
 • Community/support: Besvara inkommande kommentarer, generera diskussion och göra outreach
 • (Eventuellt) influencer-management: I bästa fall närbesläktat med community management (kanske även med annonsering) skillnaden är koppling till marknad och varumärke och inte kundsupport.
 • Annonsera: Hantera social annonsering, optimera målgrupper, bygga upp kontostruktur
 • Analysera: Sätta upp mätning, samla in data och följa upp aktivitet

Vi går igenom dem i lite mer detalj.

Strategi

Ett strategiskt angreppssätt på sociala medier är viktigit oavsett om ditt syfte med närvaron är att låta sociala medier leda, supporta eller följa upp er marknadsaktivitet. Utan en strategi och ett taktiskt angreppssätt så vet inte de personer som ska arbeta med sociala medier vad de ska jobba mot. De behöver ramar att verka inom.

Jag tror de flesta marknadsansvariga är kapabla att ta fram en strategi för sociala medier. Om inte research helt på egen hand så med input från en kollega eller en konsult som är insatt i spelplanen som sociala medier innebär.

Min åsikt är att en social media manager ska vara bidragande men inte ska vara ansvarig för sociala media strategin. Social media managern största värde är att kunna bidra med förståelsen för plattformarna. Med risk för att skjuta mig själv och mitt arbete i foten så anser jag att ett mer övergripande perspektiv kring delvis marknad och varumärke samt målgrupp och beteenden är viktiga för en social media strategi, snarare än dyka in i plattformsspecifika detaljfaktorer. Det är främst i de plattformsspecifika frågorna en social media manager kan bidra, det är också viktigt att få med som underlag i en social media strategi. Dock tycker jag att strategin ska integreras ur ett bredare marknads-, varumärke och säljperspektiv.

Roller för strategi

 • Marknadsansvarig
 • Head of Social Media

Projektledning och produktionsledning

Oavsett om du väljer att ha dina kapabiliteter för sociala medier internt eller om du vill lägga ut arbetet på en byrå så kommer du internt behöva någon form av projektledning, i bästa fall även produktionsledning. Du behöver ha förståelse för det arbete som krävs för att ta fram innehåll och du behöver utifrån detta kunna koordinera aktiviteten i sociala medier med dina andra marknadsaktiviteter. Det är ditt jobb att ha

Roller för ledning

 • Marknaskoordinator/-assistent
 • Kommunikationsansvarig
 • Social Media Manager

Planering

Planering och adminsitration är vad jag idag tycker är en social media managers främsta roll. Anledningen att jag vill skilja dessa kapabiliteter åt är för att planering även kan göras av en extern funktion alternativt en strategks projektledningsfunktiont internt. Planeringen för sociala medier idag är extra viktig. Delvis för att kraven på kvantiteten av innehåll är stor vilket medför stora produktionsvolymer att planera för, men även för att vi behöver veta vad vi vill ha ut av varje enskild post för att kunna följa upp och veta vilken effekt vi får av sociala medier.

Roller för planering

 • Marknadskoordinator/-assistent
 • Social media Manager

Produktion av innehåll

När det finns en strategi för sociala medier samt en tydlig plan men specifikationer på innehåll är det enklaste i arbetet med sociala medier att producera innehåll. Yrkeskategorierna för att ta fram innehåll har växt fram till fantastiska hantverkare som vet precis hur innehållet ska produceras om de får en tydlig beställning. Däremot behöver vi komma ihåg att det inte alls är samma sak att ta fram en välskriven och precis text för webben som att skriva copy för sociala medier. Inte heller är det samma typ av kompetenser som arbetar med att ta fram video som är duktiga på grafisk design.

Du behöver alltså se över vem som gör vad. För produktion av innehåll ser jag för de flesta organisationer det största värdet att ta in externa resurser, om din innehållsproduktion inte är så pass stor att den sträcker sig över flera enheter i organisationen eller din affär bygger på innehållsproduktion.

Roller för produktion

 • Content Manager/redaktör
 • Copy/textredaktör
 • Videoproducent
 • Grafisk designer

Externt

 • Frilansare (grafisk designer, videoproducent eller/och skribent)
 • Sociala media byrå
 • Videoproduktionsbyrå

Adminsitration

Administration av sociala medier innebär hantering av konton, förhoppningsvis går det nära i hand med även community management. Detta är också, likt namnet antyder, en klassisk kapabilitet hos en social media manager. Administration kan också innebära uppföljning av redaktionell (organisk) aktivitet i sociala medier och eventuell insamling av statistik till personen som ska analysera sociala medier.

Roller för administration

 • Marknadskoordinator/-assistent
 • Social media manager
 • Content manager
 • Redaktör
 • Community manager

Community Management och kundsupport

50 % av alla aktivitet i sociala medier bör bestå av community management eller kundsupport. Det här tycker i alla fall plattformarna. Din närvaro i sociala medier handlar om att ta hand om dina kunder och bygga relationer i ditt community. Gör du din sociala media närvaro rätt så kommer du ha många frågor att hantera i dina sociala kanaler – Då vill du ha en relationsperson hos dig som tar hand om dem, i nära samspel med marknad.

Roller för community och support

 • Community manager
 • Influencer Manager
 • Kundsupport

(Alltså inte marknadskoordinator, om inte en liten organisation, ellercontent manager)

Influencer Management

En del av dessa 50 % av din närvaro i sociala medier som består av andras aktivitet i sociala medier kan tilldelas influencers. Att jobba med Influencers idag består delvis av att förhandla ersättning och komma på kreativa idéer, som passar in i både influencers kanaler men även i din marknasplan, men även av att hantera relationerna med influencers löpande. Det är ett PR-arbete som pågår 24/7 där du i bästa fall har en relationsperson på plats som både kan bygga och upprätthålla relationer.

Roller för influencer management

 • PR-ansvarig
 • Community Manager
 • Influencer Manager
 • Social media manager (beroende på typ av person)

Social annonsering

Nu kommer vi till en klurig bit. Klurig för att de flesta organisationer idag underskattar kompetensen som krävs för att hantera annonsplattformarna i sociala medier. I takt med att organisationer blir bättre på att förstå att olika personligheter och de anställdas kapabiliteter börjar de bli bra på att se hur arbetsuppgifter kan kategoriseras i olika dicsipliner. Att hantera marknads- och varumärkesfrågor och kreativt ta fram innehåll som ligger nära vad ens målgrupp vill konsumera är inte detsamma som att kunna hantera Facebooks budförarande av annonser och kunna optimera målgrupper och budget därefter. Däremot kan de personerna ansvariga för sociala medier lära sig! De behöver bara få hjälp med uppsättning och förstå vilka KPI’er de ska optimera för. En konsult eller en byrå kan hjälpa till med detta.

Det kan också finnas en risk att lämna allt ifrån sig till en byrå och sätta en ”checkbox” på allt. Många företag som jag träffar är besvikna på samarbetet med de byråer som sköter deras social-annonsering. I 75 % av fallen tycker jag ”felet” ligger hos kundernas beställlning. Social-annonsering är mer dynamiskt än traditionell reklam, vilket gör att alternativen för annonseringen är fler. För att lyckas med annonsering i sociala medier behöver du vara duktig på att ställa frågor kring vad plattformen kan göra och anpassa din beställning därefter.

Roller för annonsering

 • Digital/Onlinemarknadsförare
 • Paid media manager

Externt

 • Digital media-byrå
 • Social media-byrå
 • Frilanskonsulter

Social media-analys

Det fantastiska med sociala medier är att du kan få så många detaljerade svar kring din målgrupp och deras beteenden. Nu tänker jag inte bara på det Mark Zuckerberg får stå till svars för i senaten angående exemplevis Audience Insights, jag tänker istället på att varenda inlägg du gör i sociala medier är en fråga till målgruppen om vad de tycker och tänker. Hanterar du din insiktsprocess rätt kan du få svar som kan spela roll både för din marknadsaktivitet och din affärsutveckling.

Att arbeta med analys är en kapabilitet i sig. Du kanske har ett team som analyserar media, trafik och kunddata. Däremot tror jag det krävs ett ytterligare lager av marknadsmässiga och strategiska frågeställningar för att analysera framång och målgruppensbeteenden i sociala medier. Förmodligen behöver du fler personer som arbetar med att ta fram insikter för din sociala media-analys; Någon som är bra på att ställa frågorna och någon som är bra på att ta fram datan med svaren.

Roller för analys

 • Webbanalytiker
 • Data Manager
 • Social media manager
 • (Marknadskoordinator, marknadsansvarig)

Externt

 • Digital media-byrå
 • Social media-byrå
 • Frilanskonsulter

Fördela kapabiliteterna i organisationen

Jag tror du kan hitta och utveckla många av dessa kapabiliteter i din organisation. Viktigast är att komma ihåg att en person inte kan göra allt. Sociala medier består av plattformar med tydliga funktioner och till större delen användargenererat innehåll. Varumärken har bjudits in att medverka, och de flesta användare vill faktiskt interagera med dem.

Berätta gärna om dina goda erfarenheter i att utveckla din organisation i arbetet med sociala medier.

 

Ladda ned – 7 tips för att lyckas med Instagram Stories

Instagram Stories är kanske mitt favoritintresse sedan ett år tillbaka. Jag har labbat med kunder, jag har labbat med kompisars (företags)konton och jag har framförallt labbat med mitt eget konto. Dels för att det är kul, jag älskar samhörigheten som kommer från att dela men även för att se hur vårt beteende kring den typen av format ser ut. Du kommer ju en användare mycket närmre.

Medan Stories-konsumtionen blomstrar och Insta ännu inte stramat åt algon allt för hårt tänkte jag ge er mina bästa tips. Den här bilden kan ni ladda ned och dela med era kollegor/blivande Instagram Stories Stjärnor, om ni vill.

Det här är mina 7 tips på hur du framgångsrikt arbetar med Instagram Stories.

 1. Frekvens – Minst 10 om dagen för att både algon och dina följare ska se dig i flödet. Upp till 25 stories/dag ökar bara tittarantalet.
 2. Öppningsgrad – För att du ska hålla dig långt framme med din avatar och få personer att se att du lagt upp en story är det viktigt att de väljer att öppna din story direkt när de kommer in på Instagram. Därför behöver du se till att bygga en nyfikenhet kring vad du lägger upp.
 3. Story – För att bygga en nyfikenhet behöver du bygga ett narrativ kring dina Stories som gör att de som följer dig vill hänga med i din berättelse. Det gör du enklast genom att alltid bygga vidare och följa upp saker du delat, istället för att dela sporadiska inlägg om vad som är framför dig precis just nu.
 4. Variation – För att du ska bygga en nyfikenhet behöver du även variera ditt innehåll. Inte bara när det kommer till inom vilka ämnen du delar saker (ex träning, jobb, andra intressen) utan även formaten som video, stillbilder eller boomerangs.
 5. Öppenhet – Det allra lättaste sättet är att bygga innehållet på öppenhet i en grad du inte delar på andra ställen. Stories är ett mer ”intimt” medium där du kan bjuda dina följare ”behind the scenes”. För företag innebär det dela med av kontoret/lagret, för individer mer vardagliga tankar som andra kan känna igen sig i.
 6. Andra människor – Någonstans har vi alla en skvallertant i oss, och likt i andra sociala kanaler gillar vi att socialisera. Vi vill också inte bara veta vad andra gör utan även vem de gör det med. Att få med andra i din story är också ett sätt att bygga nyfikenhet kring vad du gör.
 7. Humor – Glimten i ögat, underhållande och med självdistans. Vi tittar för att det är lättsamt och pepp fungerar mycket bättre än emo.

Listan på saker du INTE ska göra i Instagram Stories är desto längre. Det kanske känns läskigt, men glöm inte att våga laborera och ha kul med formatet! Använd funktionerna som erbjuds, skapa omröstningar, tagga kompisar, hashtags och framförallt platser. Rätt städer kan ge dig + 500 views.

Vilka är dina erfarenheter av Instagram Stories?

 

4 faser av företags mognad i sociala medier

Hur många företag kan du komma på som INTE arbetar med sociala medier idag? Antagligen kan du av de företag du känner till identifiera ytterst få företag som varken arbetar med sociala medier i form av närvaro i egna redaktionella kanaler, annonsering i sociala medier eller i form av ambassadörskap. Förmodligen är det ungefär en lika liten andel som saknar närvaro som den andel av dina vänner som saknar närvaro i sociala medier för privat bruk.

Även om de flesta företag på något vis är aktiva i sociala medier idag (nej, jag har ingen källa på detta) så har olika företag kommit olika långt i sin mognad i sin närvaro på sociala medier. Det är väldigt få företag som är nyttjar den fulla potentialen med sociala medier i det digitala ekosystemet.

Ha lite tålamod med mig, det var ett tag sedan jag skrev ett längre stycke än ett LinkedIn-inlägg. Jag har varit nerborrad i mina kunders värld och har halvdålig koll på vad ni andra jobbar med. Här kommer i alla fall en spaning kring vilka faser av mognad ett företag genomgår i arbetet med sociala medier, skrivet på planet ner till Web Summit i Lissabon.

Faser i företags arbete med sociala medier sociala medier

För min spaning har jag identifierat följande fyra faser i mognadsgrad:

 • Fas 1 – Kommunicerar med fokus på storytelling, värdeskapande och relationsbygge
 • Fas 2 – Specifik kommunikation med ett syfte per aktivitet
 • Fas 3 – Arbetar sekventiellt och datdrivet
 • Fas 4 – Agerar i centrum av det digitala ekosystemet

Fundera på var du befinner dig.

Fas 1 – Kommunicera med fokus på storytelling och relationsbyggande

Nivå: Intressebaserad aktivering

Det var 2008 och vi hade precis börjat tillåtas att som företag skapa grupper på Facebook. Tekniken möjliggjorde att vi kunde motta och vara på andra användares kommentarer och här tog företagens närvaro i sociala medier på riktigt språng. 2012 fick vi sedan en egen arena på Facebook kallat Sidor/Pages, vilket gjorde det hela mycket tydligare. Möjligheterna på Facebook gjorde att företag började se hur de på andra sätt kunde nyttja detta organiska medium likväl som andra och många började arbeta fram strategier och guidelines för sociala medier. Storytelling förstod vi att bör stå i centrum för kommunikation 2.0 om vi skulle lyckas bygga relationer i sociala medier.

Enligt min känsla, till viss del empirisk men absolut icke vetenskaplig, skulle jag uppskatta att 70 % av alla företag fortfarande kämpar med att lära sig kommunicera i sociala medier – På god väg på att lära sig att sociala medier är som en stor gruppchat där du inte kan komma ut med hela din historia på en gång utan har 3 sekunder på att få ut ditt budskap till en användare i sociala medier.

Kännetecken Fas 1:

 • Vet att målgruppen i sociala medier är viktigare att definiera utifrån intressen, även om demografi och geografi spelar viss roll
 • Avsatta resurser för att jobba med sociala medier
 • Pratar om värden för användaren snarare än klassiska USP:ar
 • Ställer frågor i sina inlägg
 • Särskilt anpassade format till sociala medie-inlägg
 • Har någon form av innehållsplan för sociala medier

Förbered dig för fas 2

Börjar du få grepp om vem som gör vad i din organisation och har börjat ta fram innehåll som en viss del av användarna responderar på? Då är det dags att börja få in fler och ge dem chansen att interagera ditt företag/varumärke!

Börja med att se över din aktivitet i sociala medier det senaste året och dela in aktiviteter (kampanjer eller enskilda inlägg) och dela in dem vad som gått bra och mindre bra.

Ställ dig frågorna:

 • Vad var syftet med den här aktiviteten? (Hade du inget särskilt syfte med aktiviteten kan du utgå från vad det resulterade med värdemässigt)
 • Utifrån syftet, såhär i efterhand; Vad visar bäst på aktivitetens framgång? Räckvidd, engagemang (interaktion/lästid/visningstid) eller konvertering (låt oss säga klick, sign-up eller köp)
 • Vad är särskilt tydligt med den här aktiviteten, och vad är mindre tydligt?
 • Skulle jag om jag skrollade igenom flödet på 2 sekunder uppfatta vad avsändaren vill säga mig?
 • Om jag skulle dela upp det här aktiviteten i flera aktiviteter, hur hade jag delat upp det då?

Fas 2 – Ett budskap per post

Nivå : Beteendebaserad aktivering

Informationsöversvämning och filtrerade bubblor. Åratal av producerat kvalitetsinnehåll för oss sociala användare att konsumera. Företag i fas 2 inser konkurrensen och vet att de bara har två sekunder på sig att attrahera en användare. Därför har företag i fas 2 börjat fundera på hur de kan dela upp en aktivitet i sociala medier i flera delar för att göra det lättare för användare i sociala medier att ta åt sig av budskapet.

Kännetecken Fas 2

 • Vet att målgruppen i sociala medier inte bara är viktigt att definiera utifrån intressen (samt demografi och geografi) utan fokuserar även på att studera användare efter beteendemönster i digitala kanaler
 • Avsatta resurser för att jobba med sociala medier OCH framtagning av innehåll till sociala medier
 • Har en innehållsplan utifrån posttyper samt specifika syften för varje post
 • Optimerar innehåll utifrån kanal
 • Delvis koll på hur algoritmen fungerar

Förbered dig för fas 3

Nu när du vet hur du skapar ett visst inlägg i sociala medier för att uppnå räckvidd, engagemang eller vidare konvertering är det dags att börja bli mer datasmart. Börja lista vilka interaktioner du kan spåra vid varje aktivitet och vilken data du kan extrahera från det för att nyttja i nästa steg. Tycker också du ska se den här dragningen från SocialView på Internet i Fokus och läsa Jespers bok.

Fas 3 – Arbetar sekventiell och datadrivet

Nivå: Databaserad aktivering

Hallå! Här finns ju massa data att hämta à la Cambridge Analytica och Trump. AdWords-folket har börjat se värdet i Facebook-annonsering och skapar preformance marketing team som växer allt mer ihop med det redaktionella földet i sociala kanaler. Företag nyttjar messenger och Instastories för att placera sig bättre i relation till algoritmen och har för användaren/följaren/kunden en mer sammasydd närvaro i sociala medier.

Kännetecken Fas 3

 • Studerar målgruppens beteende i sociala medier och jobbar med submålgrupper utifrån beteendetyper i sociala medier
 • Optimerar innehållsplanen utifrån specifikt innehållssyfte, övergripande storytelling samt algoritmerna
 • Vet hur kundservice, redaktionellt och annonsering i sociala medier samspelar för en enskild kanal och låter dessa planer synkas med varandra

Förbered dig för fas 4

Våra egna sociala kanaler (redaktionellt och köpt) är bara en del av sociala medier. Vad våra följare, kunder, samarbetspartners och ambassadörer/influencers gör i sociala kanaler har även inverkan på aktivitet i sociala medier. Den sammanlagda inputen från all denna aktivering är idag en viktig drivande del av vår affär, med potentialen att vara ännu mer kraftfull.

Släng ut allt du gör, börja på ett vitt papper.

 • Om du kunde kasta ut alla system och processer du har i din verksamhet idag:
 • Hur skulle du vilja att det fungerade?
 • Vad skulle du vilja kunna spåra?
 • På vilka plattformar?

Känns detta svårt?

Börja med den enkla vanliga köpresan för din kund (åtminstone en av dina personas) och rita ut:

 • Vilken informationsinput behöver en individ i vardera steg? Och i vilken frekvens?
 • Vad triggar en individ i vardera steg?
 • Vilken datainput och -output behöver du ha i varje steg?
 • Vilka kanaler behöver du att spela med?
 • Vilka aktiviteter behöver du skapa?

Fas 4 – I centrum av digitala ekosystemet

Nivå: Alltseende Zeus (eller kanske Heimdal, för er som förstår den referensen)

Sociala medier är ett kärnfullt vapen som tillåter oss jobba organiskt för att generera dynamisk närvaro, oavsett vad rykten säger gällande räckvidd på vissa av plattformarna. Det finns extremt mycket att data att hämta om vår målgrupp, potentiella kundgrupp och faktiska kunder, som kan utveckla vår affär och marknadsföring i andra kanaler. På gott och ont (se det här klippet, gör det bara. Begreppet ”social first” innebär för mig så mycket mer än att optimera innehåll (exempel videos) för sociala medier. För mig är ”social first” är att låta hela vår marknadaktivitet (preformance, branding, influencers) ta språng från sociala medier.

Det här är vår stora utmaning inför 2018.

Kännetecken fas 4

 • Pratar inte bara om customer/user acquisition, customer/user activation, customer/user relations, Ett synkat team som rapporterar beställer datainput och levererar dataoutput på daglig basis.
 • Processer på plats där knapparna är redo att tryckas på när en avsatt triggerpunkt berörs.
 • Fullkomlig koll på hur Facebook använder de viktigaste 300 datapunkterna om vardera användare för att välja ut ett inlägg 1500 att visa för en användare
 • Diskuterar dagligen frekvens i kommunikation över flera kanaler och livslängd hos följare samt kunder
 • Jobbar med parallella kommunikationsflöden för specifika syften och har även optimerat dem för olika sub-målgrupper (baserade på beteendetyper eller intresse)

Är du i fas 4?

Grattis, vilken dröm! Jag vill jättegärna bjuda dig på lunch, eller rockkonsert. I min värld är detta någon slags utopi där jag inte ännu förenat teori med praktik. Dock tror jag inte att det är tekniken som begränsar oss att uppnå detta längre.

Trots att jag fått jobba med att, i olika omfattning, få utveckla över 100 företags närvaro i sociala medier så har jag fått jobba med ytterst få företag i fas 3 och fas 4. Det är där jag vill vara för att utmanas, lära och hitta processer som hjälper organisationer att klättra i mognadsgrad.

Känner du igen dig i att du:

 • Vet du redan hur du uttrycker dig i sociala medier?
 • Har en fungerande checklista på hur man tar fram ett sociala medie-vänligt inlägg?
 • Har respekt för dina följares uppmärksamhetsspann?
 • Produktion för innehåll och landningssidor på plats?

Kom igen då, ge mig något att bita i! Låt oss gräva och nyttja potentialen i det här. Just nu har jag tid över i januari, vi bokar en workshop till att börja med! (Innan dess har jag endast några (knappa) timmar över att hjälpa dig optimera din julkampanjer).

Sammanfattningsvis

Läraren kommer finnas där när du är redo, som det japanska talesättet säger. Stressa inte över att du inte kommit längre utan ha respekt för allt ni har att lära er i er oganisation. När du vet vad du har att lära är då du kan utvecklas som bäst.

 

Kring Internet och kärlek förenas kommunikation och UX

kommunikation och UX

Jag är förtjust i internationella temadagar som förenar hela världen kring ämne – Särskilt Alla hjärtans dag då allt samlas kring kärlek. Det må vara ostigt och kommersiellt, men just idag gillar jag geléhjärtan och rosor som väcker barndomsminnen kring fika med mormor och hemmagjorda Alla hjärtans dags-kort. Därför tänkte jag bjuda på ett inlägg på kärlekstemat.

För tre år sedan bokade jag en AW med en person jag gillade att diskutera Internetutveckling och socialafenomen med på Twitter, av misstag den 14 februari. Även om de blev en smula pinsamt, då romans ej låg i våra planer, så tog vi oss igenom den torftiga AWn och fortsatte våra diskussioner på Twitter. Nu såhär tre år senare bor vi ihop.

Trots vår ibland skilda syn på Internet så går det rätt bra. Jag är djävulen som vill sälja, sälja, sälja och han är interaktionsdesignern och utvecklaren som vill lära. Så, hur får vi det att fungera?

Jag nyttjade en slot på SSMX till att prata om detta då temat för konferensen var UX – Hur man förhållandet mellan kommunikation och UX att fungera. Med lite ironi använde jag mitt och min UX-sambos förhållande för att förklara hur kommunikatören och UX-ansvarige behöver arbeta ihop för att skapa digitala tjänster för de olika drivkrafterna som finns hos användarna. Det är ju nämligen så att ”Content IS the interface” som min partner Jesper Bylund brukar säga.

Vi avslutade med en liten lek/workshop med uppdraget att designa om vår favoritchoklads-sajt! Jag delade upp gruppen i 4 mindre grupper som fick varsin persona att arbeta med. Nivån var hög – På 5 minuter hade vardera grupp lagt fram en kommunikations- och designstrategi! Det är sådant som händer på en un-conference när man samlar ett gäng sjukt kompetenta personer i ett litet rum.

..och Jesper!

Jag är väldigt glad att vi försökte oss på det här med att dejta igen. Väldigt glad varje dag jag får ha dig som partner!

 

Innehållsmarknadsföring – Så arbetar du för att sprida ditt innehåll

 arbeta med att sprida innehåll i sociala medier

Även om du tar fram världens bästa innehåll är det inte säkert att det kommer börja sprida sig av sig själv, för att det ska göra det krävs en hel del tur i de sociala mediernas timing-spel. Du kan inte heller räkna med att dina inlägg i sociala medier kommer ses av alla dina följare och redan efter 10 minuter är ditt inlägg påväg att bli uppslukad av övrigt brus. Av dessa anledningar är det viktigt att arbeta proaktivt med att sprida ditt innehåll för att på så vis skapa för att innehållet ska få sitt eget liv och börja spridas organiskt.

Ni som har följt mitt bloggande och tittande ett tag vet att det här är mitt favoritämne. Minst en gång per år skriver om varför och hur man kan arbeta med att sprida innehåll. Efter min föreläsning hos Medieinstitutet idag kände jag att jag behövde modifiera presentationen något och lägga upp den till er.

 För att ni ska kunna följa med i presentationen finner ni en kortare sammanfattning av mina tankar kring spridning nedan.

Egna kanaler – Så många (bra) kontaktytor som möjligt

växa sociala medier

”Fällor” för prenumeranter

Att plantera fällor där nya prenumeranter kan trilla in är en god idé för att samla in nya följare till dina sociala kanaler. Genom att placera ut nyhetsbrevsformulär och like-knappar på dina sajter i kombination med ditt innehåll kan hjälpa växa dina kanaler över tid. Ge besökarna möjligheten att ta del av och följa ditt innehåll på det sätt de gillar bäst.

3 saker att veta om sociala medier

Lyckas du engagera dina följare i dina sociala kanaler kommer ditt innehåll börja sprida sig organiskt. Sociala medier är inte svårt – Det gäller bara att få grepp om tre saker; Timing, postuppbyggnad och call-to-actions.

 1. Timimg – Att lyckas träffa den tidpunkten då störst antal av dina följare är aktiva är oerhört viktigt för att få den första schvungen som kan göra ditt innehåll viralt.
 2. Påstående + fråga – Påståenden gör att vi reagerar, frågor gör att vi hajar till. Dem båda för att vi förhoppningsvis engagerar oss – Åtminstone med en liten tumme-upp.
 3. Call-to-action – Utgå från att dina följare i de flesta fall inte kan läsa dina tankar, var därför tydlig mot dem och berätta vad det är du vill att de ska göra. Det behöver inte vara svårare än ett ”klicka här”, ”läs mer” eller ”agera nu”.

Konversera!

Att bara prata om sig själv i sociala kanaler kan knappast ses som en framgångsrik taktik. Viktigt är därför att fokusera på att konversera! Peronligen brukar jag ha som regler att det går 9 interaktioner på ett ego-inlägg.

Saknar du vänner att konversera? Använd omvärldsbevakningsverktyg för att hitta konversationerna. Var snabb med att svara och ge värdefull information till de som pratar om dina ämnen för att på så vis hjälpa dem att hitta till dig.

Andras kanaler – Bygg relation, vårda och hjälp

pitcha till bloggare

Tipsa utan att spamma

Inget är mer avtändande än ett orelevant meddelande av någon som åberopar vår uppmärksamhet. Det gör pitchen till det allra viktigaste när vi kontaktar någon i syfte att då låna utrymme i deras kanaler. Pitchen måste vara kort, personlig och innehålla en tydlig presentation av värdet mottagaren kan få av ett eventuellt samarbete. Längre diskussioner kan tas när intresse påvisats.

Skaffa många vänner

Vi är alldeles för rädd för att be våra vänner om hjälp till att sprida vårt innehåll. Vi vill inte störa och är oroliga över att de ska känna sig utnyttjade. Däremot tror jag att våra vänner ofta gärna hjälper oss – Om vi frågar dem på rätt sätt.

Tycker du att du saknar vänner inom det område du ska sprida innehåll inom? Skaffa nya vänner och bekanta! Lägg tid på att bygga relationer och våga låta din person vara framstående. När vi kontaktar personer för att sprida vårt innehåll så är vi tilliten till oss som avsändare det allra viktigaste, se därför till att skapa en personlig relation med fler typer av kontakter.

Satsa på 1 %-aren – Lägg mest tid på 9 %-aren

1 % av oss är superstjärnor, 9 % är spridningsgeneratorer och 90 % av oss är mest publik. Ofta drömmer vi om att de superstjärnorna ska sprida vara med och sprida vårt innehåll, och visst är det värt att satsa på – Men lägg mest tid på att bearbeta 9 %-arna!

bloggoutreach kontakta bloggare

Värdera med flera parametrar i åtanke

Det är lätt att vi stirrar oss blinda på räckvidd och följare när vi försöker värdera ett samarbete med exempelvis en bloggare. Dock finns det andra parametrar som också kan vara värdefulla för oss i samarbeten med bloggare, exempelvis hur bra bloggaren kan representera vårt varumärke, hur bra bloggaren kan hjälpa vår sökmotor-ranking eller hur vårt inlägg kommer kunna leva hos bloggaren.

Köpta kanaler – Boosta för extra kraft

Liten budget tar dig en bra bit på vägen

Vi sliter vårt hår när Facebook (och andra sociala verktyg) tvingar oss att betala för sådant vi tidigare kunde få organiskt. Hur irriterande det än må vara så är det viktigt att inse att de system som Facebook (och andra sociala verktyg) har skapat för att hjälpa oss hitta vår målgrupp blivit fantastiskt mycket bättre! Det krävs sällan en särskilt stor budget för att du ska kunna se resultat av din annonsering och en liten budget kan ge dig bra resultat. Våga testa!

Annonsering som inte ser ut som annonsering

Allt mer ofta ser vi annonser som inte riktigt ser ut som annonser. Dessa brukar gå under ”advertorials” och är redaktionellt innehåll som är framtagna i annonssyfte. Ofta är det de stora mediahusen med stora volymer av trafik som erbjuder denna typ av annonsering. Med stora volymer av trafik kan man skaffa många insikter om besökarna vilket gör att man kan skapa smarta annonslösningar för de annonsörer som vill nå ut med sitt innehåll till en bredare skara.

Nedan finner ni ett exempel från Vecko Revyn och Damernasvärld:

advertorials exempel

Facebook visar vägen

Vill du lära dig om hur mågrupper beter sig och hur smarta verktyg kan se ut för attDen senaste omdesignen av Facebooks annonseringsverktyg är så bra att en 5-åring kan lära sig använda det – Med goda resultat!

Skärmavbild 2014-02-10 kl. 21.31.02

Låt kanalerna arbeta tillsammans

skapa tipping point

Genom att arbeta för att sprida ditt innehåll över samtliga former av kanaler och nyttja dina kontaktytor kan du öka chanserna för god timing. Ge ditt innehåll förutsättningarna för att få den tur” som är så viktigt för att din innehåll ska spridas organiskt!

Hur mycket tid lägger du på att sprida ditt innehåll?

 

Driva trafik med hjälp sociala medier

driva trafik med sociala medier

Sociala medier och innehållsmarknadsföring beskylls ofta för att inte vara särskilt effektiva som trafik- och säljdrivare. Snarare ses de som välfungerande varumärkesförstärkare. Så, ska vi sluta arbeta med att driva trafik från sociala medier? Nej, nej! Visst är det svårt, men med envishet går det alldeles utmärkt.

Såhär driver du trafik med hjälp av sociala medier

1. Du behöver stor kvantitet

Varje liten bild, text eller video är en möjlighet att generera klick till din sajt – Så se till att producera mycket innehåll till dina sociala kanaler! Om du trodde att du kunde satsa alla dina kort på en ”viral” film så trodde du fel. Välproducerat material i all ära, men ibland måste du bestämma dig för vad som är ”good enough” köra ut det. Det är viktigare att upprätthålla aktivitet kanalerna än god kvalitet på varje post. Hur mycket du än tror dig veta vad din följargrupp vill ha kan du aldrig veta vad som det är som sprider sig. Våga släppa taget om ditt innehåll och producera mer!

2. Se till att skapa kontinuitet

Vi är vanedjur som gillar rutiner och kontinuitet. Gör det lätt för dig själv genom att skapa en kontinuitet i dina posteringar och lär samtidigt din följarskara vad de kan förvänta sig av dig. En uppmuntrande helgpost varje fredagseftermiddag eller ett express-erbjudande varje söndagkväll? Varva rutininlägg med regelbundna överraskningar för att skapa engagemang och aktivitet hos dina följare över tid! När dina följare väl har klickat på en av dina länkar ökar sannolikheten att de gör det igen, så ge inte upp i första taget!

Sätt dig ner nu på direkten och skapa dynamiska planer!

3. Sponsra smart

Sluta stånga huvudet i väggen och öppna upp dig för möjligheten att ta hjälp av annonsering i sociala kanaler. Nog för att Facebook varit elaka och dragit ner på vår organiska räckvidd, men deras annonssystem har blivit så mycket bättre den senaste tiden! Du kan komma långt på en liten budget om du arbetar smart med din annonsering. Sponsra de poster du får högt engagemang och driv like-kampanjer mot en smal målgrupp. Denna kombinerade boost kommer ge din kanaler ökad räckvidd även organiskt.

4. Använd nishade-kanaler

budskap i sociala medier

Alla finns på Facebook, det är det enda vi vet säkert om sociala kanaler. Instagram är snart där samt är en kanal som är lätt att växa organiskt (men  är svårare att driva trafik från). Twitter är en möjlighet för dig att finnas närvarande i konversationen med dina kunder och LinkedIn blir alltmer interaktivt. Dock finns det mängder av kanaler för dig att testa om du vågar arbeta mot en mer nishad målgrupp. Pinterest, tumblr, flickr, imgur – Alternativen är många! Lär dig kulturen i kanalerna och skapa innehåll för dem. På en mindre plattform är det lättare att nå den kritiska massa som krävs för att få upp trafiken från dessa kanaler.

..och skippa dela-knapparna

De som vill dela kommer att dela ändå. Utgår du dessutom från att de flesta som besöker dina sajter gör det via mobilen så har de en annan navigationsväg för att dela länkar till sociala kanaler.

Hur fungerar ditt trafikdriv från sociala kanaler?

 

 

3 presentationer som gör dig till en bättre Innehållsmarknadsförare

3 presentationer på temat content marketing

2013 har funnit sin ända och året har sannerligen präglats av begreppet ”content marketing”. Min bakgrund till ”content marketing” är att arbeta som stöd i skiftet som gjort att marknadsavdelningarna behöver öka sin produktion av  material (rejält) samt anpassa det till digitala kanaler. Denna bakgrund har gett mig många insikter jag fått möjligheten att dela med mig utav under några konferenser den senaste tiden.

Här nedanför hittar du mina senaste dragningar på temat innehållsmarknadsföring – Du säkerligen kommer att känna igen dig i dem!

Handlingsplan för Content Marketing – Reality Check 19 november 2013

På Reality Check samlades marknadsförare, redaktioner och redaktörer för att under en heldag gå igenom vad content marketing handlar om. Reality Check anordnades av DF Kompetens, Internetworld och Computer Sweden. Jag fick vara med och runda av dagen genom att ge deltagarna en handlingsplan som skulle ge dem möjlighet att sätta igång med content marketing efter dagens slut.

En innehållsskapares vardag – Internetdagarna 26 november 2013


Under 2013 upplaga av Internetdagarna anordnades ”Det är innehållet som räknas” för oss som tycker innehållet är bland det viktigaste med Internet. Dagen präglades av olika perspektiv på innehåll och dess syfte på nätet och jag gav en inblick i en innehållsskapares vardag.

13 vanliga fel vi gör när vi arbetar med innehållsmarknadsföring – Content Meatup 5 december 2013

En gång i månaden samlas svenska content marketing entusiaster för att diskutera ämnet under mer intima former över ett glas och lite tilltugg. Tre kortare sessioner om content marketing hålls och däremellan är diskussionen fri. Under 2013 sista ”Meatup” (ja, som ”meat” som i kött) gav jag 13 tankar om vanliga fel som vi gör inom vår innehållsmarknadsföring.

Vilken ”content marketing” presentation gillade du bäst?

 

Publicerade artiklar relaterade till eventen

Läs även mina andra inlägg om innehållsmarknadsföring

 

Vad du har att vinna på att vara personlig i sociala medier

personlig i sociala medier

Rätt ofta står jag vid gränsen för ”oversharing” och mina kanalers utrymme är nyttjade maximalt. Mest troligt delar jag mer än vad vänner och följare tycker att är ok, några av dem har jag säkert lyckats irritera över åren i sociala medier och vissa av dessa kallar mig gärna uppmärksamhetsjunkie. Dock har jag mer än en tanke bakom att leva som jag gör i den virtuella världen – Framförallt tror jag att om jag vågar dela, och vågar dela ofta, så kommer andra känna sig mindre obekväma vid att dela med sig av både deras vardag och särskilda tillfällen. Jag tycker nämligen att dela, små och stora ting, gör världen lite bättre. Idéer sprids och vi uppmuntras till utveckling.

Jag har även en högst egocentrisk avsikt i mitt delande. För att slippa ”stänga av” vissa intresse områden och istället växa min bekantskapskrets över samtliga kanaler har jag insett att jag behöver hitta en balans av de saker jag pratar om. För att kunna vara jag hela vägen ut behöver jag vänja vänner och familj vid branschsnack på Facebook, den twittrande branschen vid träningssnack och mina fitness-instagrammare vid vin, rock och branschkonferenser. Något jag kan bara göra, och leva med, om jag delar det mesta över samtliga kanaler.

Många är vi som har våra sociala medier till att öka våra möjligheter karriärmässigt, så även jag. Sociala medier har gett mig de flesta av mina jobb och uppdrag. Våra sociala medier är det  mest vassa verktyget för att sälja in vilka vi är till potentiella framtida uppdragsgivare – Det är vår största möjlighet till att visa upp en mångfacetterad bild av oss själva samt att få berätta vår historia, något vi inte alltid lyckas med i möten och i anställningsintervjuer. Så, varför inte nyttja det?

Diskussioner kring personligt varumärke, karriär och sociala medier sträcker sig ofta till LinkedIn, Twitter och möjligtvis till en personlig hemsida eller blogg. Vi talar om att dela intressanta insikter och att framställa vårt ”jobb-jag” på rätt sätt. Jag tror att vi behöver tänka mycket bredare än så. En välutformad LinkedIn-profil och optimerade biografier i sociala medier är en hygienfaktor – Men det är inte din meritlista som får dig anlitad utan din person. Av denna anledning tror jag det är viktigt att bjuda in dina karriärmässiga följare till din mer personliga flöden. Trots allt; Det är deras ansvar att välja hur mycket de vill lära känna dig.

Jag tror jag inte att jag upplevts lika intressant utan mitt Instagramkonto. Jag hade definitivt inte haft lika många som kommit fram till mig för att prata om träning lika ofta på branschkonferenser eller potentiella kunder som ringer upp och säger ”Jag följer dig, jag vet att du förstår vår målgrupp”.

Du måste ha tyngd i dina kanaler

Öppna upp ditt dolda Instagram-konto och våga släppa in arbetslivskontakter på Facebook. Låt den virtuella världen lära känna dig och nyttja kanalernas mekanik! Kom bara ihåg att du måste behålla din tyngd. Att vara trevlig och spännande i sociala medier är inte allt utan du måste fortfarande ha din plattform där du kan visa upp din kompetens, dela insikter på Twitter, ha en optimerad LinkedIn-profil och helst en välskriven blogg. Sedan kan du visa upp din mångfacetterade person!

Har du några bra exempel på hur man kan tänka för att vara personlig i sociala medier?

 

Sociala medier är inte det viktiga

sociala medier är inte viktigt

Sociala medier är bara kanaler. Som TV, radio, direktreklam, tidningsannonser fast med annorlunda egenskaper. De har sina för- och nackdelar och du behöver anpassa ditt material därefter. Men likt med alla kanaler så är även sociala kanaler sekundära – Det är vad du väljer att göra där som spelar roll.

Att jobba med sociala medier som verktyg blir därför väldigt tvetydigt. Ofta kommer kunder till mig eftersom de vill bli bättre på att använda sociala medier – Utan någon egentligen idé om vilket innehåll de vill ha i sina sociala medier eller hur de ska producera innehållet. Lika ofta hör jag även om företag som ”konstaterat att sociala medier inte fungerar” med grund i ett försök att posta lite länkar på Facebook 2 gånger i veckan. Även om sociala medier bara är kanaler så ställer de särskilt höga krav på vad du stoppar där, hur du gör det och när du gör det. Ofta rör det sig om en högre kvantitet med högre kvalitet på innehållet, något som gör arbetet med själva kanalerna bara utgör 20 % av själva jobbet – 80 % bör utgöra innehållsstrategi, -planering och -produktion.

Ändå pratar vi fortfarande sociala medier när vi borde prata om hur vi skapar innehåll och var vi förvarar det. Vi borde fokusera mer på att skapa effektiva och tydliga arbetsprocesser för innehåll vilket kommer göra arbetet med sociala medier så mycket mer lönsamt. Att hantera kanalerna är inte utmaningen – Att bilda om marknadsavdelningen till en redaktion av publicister är det svåra.

Lösningen?

Detta är ingen revolutionerande insikt, flera av er har säkert redan nått den. Trots detta pratar vi ofta om sociala medier som ett separat affärsområde och inte innehållsmarknadsföring i stort. Så, vad ska vi göra för att börja lyfta blicken från våra separata kanaler? Här är mina tips på vad du ska göra för att komma igång i arbetet med ditt innehåll.

1. Vad har du som är intressant i din verksamhet?

Produktkunskap, branschkunskap, företagskultur eller kanske ett intressant nätverk är alla saker som skulle kunna intressera en potentiell följargrupp. Hur ska du göra för att berätta detta på ett spännande sätt som får dem att haka sig fast i din verksamhet?  Skriv en lista och spåna kring material du kan skapa kring dessa områden.

2. Börja testa

För att skapa insikter om vad din potentiella följarskara är intresserad av måste du börja testa. Allt för ofta lägger vi mängder av tid på att planera istället för att faktiskt se hur en typ av text, bild eller video går hem.

3. Se över behov, budget och resurser

När du har testat att få igång din innehållsmarknadsföring på egen hand är det dags att tänka över vad du egentligen vill och behöver uppnå med din innehållsmarknadsföring. Se till din kärnstrategi för dina affärer och fundera över var innehållsmarknadsföringssatsningen kan stärka dig.

4. Bygg dig en plattform

Innan du börjar skala upp din innehållsproduktion behöver du en stabil plattform att stå på. Innehållsmarknadsföring och sociala medier kommer inte lösa problemen i din onlinenärvaro om du inte har en stabil plats där din potentiella intressegrupp kan landa. Det finns ingen vits med att ha allt ditt innehåll på Facebook, inte heller i en blogg, om du inte kan guida dina följare till en inspirerande resa på din sajt. Se därför till att det finns utrymme att jobba med även på din hemma-arena på nätet – Och att dina besökare kan få en trevlig upplevelse på din sajt oavsett vilken plattform de kommer från!

5. Skala produktionen

Kan du hantera produktionen som krävs för att lyckas internt? Skönt. Annars har marknaden sett till att finns det många proffs som flexibelt kan göra det åt dig i större skala. Viktigt är att du hittar en nivå som passar dig samtidigt som du vågar ta klivet för att lyckas.

6. Slipa innehållet

En innehållskampanj är inget du gör en gång – Det är ett ständigt optimeringsarbete. Byte av ord, bild och video för att lyckas skapa innehåll som är attraktivt för din målgrupp samt gör att ditt budskap fastnar. Analysera-> Skapa -> Dela -> Upprepa!

3 steg för innehåll

7. Skapa din egna spridningskanon

Det allra viktigaste för att lyckas med sin innehållsmarknadsföring är att lyckas med att sprida innehållet. Därför behöver du fokusera på att bygga upp en spridningskanon med optimarade kanaler och etablerade kontakter med grupper som kan tänka sig att sprida ditt innehåll. Organiskt likt väl som köpt. Börja med att rita ut alla de personer/grupper som du har i ditt fysiska nätverk och börja arbeta upp en relation till deras sociala media-närvaro för att sedan gå vidare till andra onlinepersoner/-communityn som kan tänkas vara intresserad av ditt innehåll. Använd annonsering för att nå din ”tipping point”.

 Vad tror du om det framtida arbetet med sociala medier?

 

Den framtida rollen för en Facebook Manager

facebook manager nya roll

När en av världens största mediatjänster går ut och berättar om matematiken som skapar det mediaflöde du antagligen spenderar mest tid med om dagarna lyssnar alla.  Ofta är det vi som jobbar med mediaverktyg som slaviskt följer bolagens uttalanden, men när det kommer till Facebook är deras presskonferenser lika aktuella för utvecklare och annonsörer som för användarna.

Det var i samband med utrullningen av News Feed som Facebook dels bekräftade de vi medienördar länge trott om Edge Rank, men där de även delgav insikter kring hur innehåll rankas i flödet. Eftersom både Facebook och många andra redan gjort noggranna genomgångar av deras ”scoreing” etta inlägg är inte ämnat att ta upp vad denna förändring innebär, det kan ni läsa vidare om via följande länkar:

Även om jag gärna skulle ta upp tankar kring den transparenta (ja, någorlunda) kommunikationen i Facebooks avslöjandes och vad det innebär för marknaden så vill jag istället lyfta upp en diskussion kring den framtida rollen för Facebook Managern och de ökade kraven på kombination av kunskaper inom innehållsmarknadsföring  och kunskaper inom mediaköp.

Den framtida Facebook Managern

Det råder ingen tveksamhet om att organiskt som en ensamstående strategi inte kan skapa framgång på Facebook.  Den nya poängsättningen av inlägg på Facebook gör att det blir ännu svårare för företag att skapa en relationsmässig tillväxt med hjälp av sitt innehåll. Samtidigt kan du nå långt med en liten och smart budget, något som ställer högre krav på oss som mediaköpare. Även om många företagare blundat för det ett tag är det nu högtid att ta in nya typer av insikter och perspektiv på vår Facebook-närvaro.

Såhär skulle jag gå tillväga om jag planerade för de nya förhållandena på Facebook:

1. Förväntningar

Förväntningarna på vad Facebook-närvaro kan ge ett företag på Facebook har hittills varit båda höga och låga. Antingen handlar det om 100 000 likes på Facebook (Saltlakrisskallen klarade det ju), och en kundförvärvskostnad på samma nivå som Google Adwords,  eller så ambitionen ”Vi finns där, det är bra för våra kunder så får vi se vad som händer. Oavsett vilket fall vi verkar inom bör förväntningar vara att närvaron ska bli lönsam.

Så hur ser min definition av en lönsam Facebook-närvaro ut? Jag tycker att ett företags närvaro är lönsam när resultatet väger upp nedlagda resurser på punkterna:

 1. Driver affärer online (Lätt att mäta över tid)
 2. Driver affärer offline (svårare att mäta)
 3. Visar på ett ökat engagemang och stärkt relation till kunderna (ex. ökat antal interaktioner med Facebook-sida, testimonials)
 4. Ökad synlighet (Mät lättast i räckvidd på Facebook, viktigt att dela upp organisk och betald)

Traditionellt sett har ett starkt varumärke haft stor betydelse för att få Facebooknärvaron att växa. Nu tycker jag mig se att spelplanen utjämnas något då allt fler individer väljer att krydda sitt flöde med mindre aktörer som publicerar intressant innehåll i flödet istället för att vara ”fans” av stora varumärken. Det är nästan så att jag skulle kunna tänka mig att säga ”alla har lika stor chans att lyckas på Facebook”, vad som avgör är klokskap i närvaron och du kommer behöva en budget för att leva ut klokskapen.  Att bara närvara, göra bra saker och hoppas på det bästa är inte längre tillräckligt. Att använda sig av beprövade ”cheap tricks” tar dig heller inte lika långt längre.

2. Budgetering och annonsplanering

Facebook har lagt stor möda på att ta fram sina annonsformat och det märks. Även om vi är många som går och är irriterade på att det ”inte går att göra som vi alltid gjort” så är möjligheterna med annonseringen både bättre och billigare än någonsin. Att avsätta en budget för Facebook närvaro är därför A och O.

Vi har kommit fram till att hur du väljer att lägga upp dina annonser (mix av format, frekvens, budget) är numer viktigare än någonsin. Detta resulterar i att vi inte längre bara kan leka runt när vi har särskilda kampanjer utan att vi behöver fördela vår budget över fler aktiviteter.

Jag skulle dela upp budgeten enligt följande:

 1. Kampanjannonser –  60 % – Blandning av standardannonser och innehållsannonser (80/20)
 2. Gilla-annonser – 20 %
 3. Innehållsannonser för produkter/tjänster – 15 %
 4. Innehållsannonser för övrigt innehåll – 5 %

(Självklart varierar ovanstående beroende på vilken typ av verksamhet du har)

3. Innehållsstrategi

Så, är lösningen att köpa sig till en lönsam Facebook-närvaro? Nja. Trots att du behöver en budget för din Facebook-närvaro är bra innehåll en hygienfaktor. (kattbilder är fantastiska, men fungerar inte hela vägen).  Däremot tycker jag att du bör planera ditt innehåll på Facebook efter din budget och annonsplanering.

Facebook-användarna blir allt mer kräsna på vilket innehåll de väljer att engagera sig i vilket kräver att de saker du lägger upp behöver extra mycket kärlek och eftertanke. I sitt uttalande angående förändringarna i rankningen av innehåll meddelade även att hur användaren väljer att interagera med innehåll är avgörande, exempelvis ska en ”delning” vara guld värd. En bra sak med de nya uppdateringarna av poängsättningen av innehåll är att bilder, statusuppdateringar och länkar har samma algoritmiska förutsättningar.

Vad innebär detta?

Att bara arbeta med kommunikationsstrategier är inte längre tillräckligt – Vi behöver alla bli smarta mediaköpare. Jag tror inte heller på att innehållstaktik och annonstaktik bör sättas av skilda roller utan att det än så länge krävs en multi-kompetens för att hantera en Facebooknärvaro. För stora företag som ofta jobbar med flera aktörer för kommunikation, support, reklam, PR och mediaköp innebär detta en stor utmaning. För yrkespersoner ute på byråerna väntar en spännande period fylld av fördjupade samarbeten.

Så till min fråga; Hur tror ni Facebook Managerns roll förändras?

Ett sista sak medan jag har ordet…

Söket på Facebook är helt uppåtväggarna just nu, så se till att städa upp eran ”page info” så att era kunder kan hitta er.

Skärmavbild 2013-08-21 kl. 13.50.58