Guide: Organiskt är inte dött – Det är din social media strategi som inte är social

Varje år ungefär vid den här tiden påminner Facebook mig om att jag har en mindre/större fall-down över att vi inte kommit längre. Jag tror att jag i år, mitt 10:e år med att jobba med sociala medier har den största fall-down hittills. Så, nu tänker jag ryta ifrån. Mot de som påstår att ”organiskt är dött” och överfokuserar på kanalstrategi.

Vad är det vi glömmer i en sociala media strategi?

Att sociala medier är socialt. Socialt med meningen att vi interiktar oss till en person åt gången, till skillnad från i andra kanaler, utan personer i en community-kontext. Personer i ett nätverk som interagerar. Det är vad som gör sociala medier komplext.

Om vi bara riktar oss till en isolerad person finns inget incitament att interagera. Personen har ingen att interagera med. På Google är jag isolerad, jag är bara där för att lösa ett problem. I nästan alla andra sammanhang tar jag in min omgivning och de samtal jag har.

Ändå har alla som någonsin varit på en föreläsning om sociala medier sett det här klippet:

Visst, du måste bry dig om de 1,7 sekunderna du har på dig att få en persons uppmärksamhet (visst är det fascinerande att det gått upp från 1,2 sekunder? Blame Insta-stories, förbättrad kategorisering av intressegrupper och framförallt relationer). För att lyckas med en ”thumb stopper” behöver du ta fram bra innehåll anpassat för rätt kanal och arbeta med att optimera med din targeting. Köpa (lagom mycket) hjälper.

Kanalen är inte det viktiga – Din upplevelse och vem du delar den med är

Gå till dig själv, minns du VAR du såg klippet som berörde dig imorse? Kanske du knappt minns var din kompis delade hastag-life-memen som ni kände samhörighet kring, men du väntar fortfarande på att din andra kompis ska svara efter att du taggat denne i en annons om ett lopp och förlitar dig på att notifieringarna ska berätta för dig var när det händer.

Organiskt är dött den dagen vi slutar vara sociala. Innan dess är plattformarna en efterkonstruktion för befintliga sociala beteenden. Det är för dessa sociala beteenden vi måste bygga vår social media-strategi, och sammansvetsa den med våra interna processer, övergripande marknadsstrategi och affärsmål.

Vi måste dessutom komma ihåg att en hävstångseffekt är lika lätt att bryta som den är svår att skapa. För aktiviteten i sociala medier är konvex; Om någon gillar och interagerar med det du gör (inte nödvändigtvis lajkar) ökar sannolikheten att fler gör det. Du måste därför hitta kärnan i varför dina följare gillar dig. Publicerat innehåll däremot är konkavt; Desto mer du publicerar ju mindre värde har varje inlägg. Utmaningen ligger därför i att hitta ett sätt att ständigt utvecklas med dina följare för att tillsammans hitta fler gemensamma värdegrunder (och längre ner i det här inlägget beskriver jag hur).

Så, här kommer den. En beskrivning på hur du tar fram den ultimata sociala media-strategin, utifrån min erfarenhet efter att ha optimerat upplägget för några av de coolaste stora varumärkena till de små lokala. Det finns få saker jag tror på så mycket som kärnan i sociala medier, passionerat, med hopp om det goda i sociala medier och att vi är personer som faktiskt bryr oss om vad vi interagerar med.

Följ guiden, helt gratis så att ni slipper anlita mig, och berätta om det lyckades.

 

Guide: Detta ska en bra social media strategi innehålla

Ja, om du litar på Sara Öhman det vill säga. Jag tror inte jag är ensam om de här åsikterna, men ibland krävs det 10 års erfarenhet för att få fler att lyssna. Det finns säkerligen många som sitter på bättre recept än mig.

Detta är i alla fall mitt recept på innehållsförteckningen för en bra social media-strategi:

 • Syftesförklaring: Vad är vår avsikt med sociala medier?
 • Mål och delmål: Hur ska vi uppnå vårt syfte? I vilka steg?
 • Mätpunkter: Vilka KPI:er är relevanta? (Räckvidd, engagemang, trafik)
 • Innehåll: Aktiviteter, innehållstyper, tonalitet, bild, video
 • Kanaler:Syftesförklaring per kanal, frekvens, exempel
 • Resurser:Vem gör vad? Vilka roller? Vilken budget? (Den här har jag skrivit om tidigare här)

Låt mig beskriva framtagningen av en sociala media-strategi steg för steg.

0. Vad är en strategi?

Först, vad är en strategi? Jag tror vi glömde bort definitionen någonstans på vägen så låt mig försöka mig på att beskriva definitionen.

Strategi är vårt arbete med att försöka definiera spelreglerna för den konext vi verkar inom. Vi designar strategin med hjälp av modeller för hur vi tolkar verkligheten. Beorende på vilket förhållningssätt till vår verklighet vi har kan vi antingen försöka ta världen som den är idag eller skapa något i rörelse för att förändra beteenden.

Jag tvingar alltid mina kunder in i Google Docs. Detta för att belysa för dem att strategin är något vi alltid jobbar med som en del av arbetet med sociala medier och optimerar den utifrån våra lärdomar. Kanske en gång per halvår eller perår.
Ta som uppgift att fundera ut vilka av delarna i strategin jag listar i det här inlägget som är rörliga.

1. Ta reda på ditt syfte

Innan du ens funderar på att ge dig ut i sociala medier behöver du veta vem du är och vad du står för, vilka behov du har och vad du kan bidra med. Är du inte tydlig med vilket ditt syfte är med att närvara i sociala medier kommer du ha svårt att få andra att förstå varför de ska interagera med dig, det fungerar ungefär liknande som om du skulle ge dig ut på jakt efter en partner.

Ditt syfte avgör också din ambition för sociala medier. Jag brukar tänka att du kan dela in din närvaro i tre ambitionsnivåer:

 • Leda– Vad många trendiga marknadsförare kallar ”social first” och med vilket menas att sociala medier, och dess aspekter, styr din övergripande marknadsaktivitet. Exempel på detta kan vara att format i andra kanaler anpassas efter material planerat för sociala medier, en video ska vara gångbar i sociala medier först och kunna visas som reklamfilm på bio sedan.
 • Supporta– För de flesta organisationer är sociala medier något som löper parallellt och synkroniseras med all annan marknadsföring. Syftet med sociala medier är att kunder och potentiella kunder ska känna igen sig oavsett i vilken kanal de kommer i kontakt med varumärket och därför formatanpassar innehållet till de kanaler de är aktiva i.
 • Följa upp– När vi inte riktigt vet vad vi kan förvänta oss av sociala medier använder vi sociala medier för att följa upp övrig marknadsaktivitet. Sociala medier betraktas då som att vara en plats där vi landar och har möjlighet att bygga relationer till våra kunder med hjälp av enstaka uppdateringar och kundservice.

 

2. Sätt mål för sociala medier

När vi vet vårt syfte kan vi förstå vilken nivå av ambition vi ska sätta för våra mål i sociala medier. Målen bör svara upp till dina övergripande affärsmål och mål du har för din marknadsföring, sedan är det upp till dig att definiera vad sociala medier kan hjälpa dig med i uppfyllandet av dessa. Fundera på i vilka steg du ska uppfylla de övergripande målen, och hur de olika delmålen hänger samman.

Här kan du hitta idéer på vilka mål du kan ha för sociala medier.

 • Räckviddsmål– Exempelvis exponeringar i viss målgrupp, snitt-räckvidd över tid, frekvens i målgrupp.
 • Engagemangsmål– Exempelvis interaktioner i förhållande till räckvidd eller visningsgrad av video.
 • Aktiveringsmål– Exempelvis trafikmål men även besök på Instagramprofil i förhållande till nya följare på Instagram.
 • Säljmål– Exempelvis leads via sociala medier eller försäljning över tid
 • Communitymål– Exempelvis omnämningar, delningar och rekommendationer men även eventbesök eller community- och influencersammarbeten
 • Servicemål– Exempelvis ökningar i antalet inkommande kundärenden (OBS, positivt!)

Längre ner kommer jag definiera mätpunkter för dessa mål beroende på aktivitet.

3. Målgrupper i sociala medier

Så, om vi inte har ett mål att nå individer utan nätverk av individer – Hur ska vi tänka då? Communities! Med communities menar jag inte formaliserade grupper på Facebook utan något helt annat. Det vi är ute efter är de informella grupperna som enas kring vår kärna. Det är ofta de bestående av de individer med samma värdegrund som oss och där vi har vårt främsta sammanhang.

Vad är ett community?

Ett community är en grupp av människor som delar värderingar (inom ett visst intresse) och har oskrivna reglerför vad som är särskilt uppskattatoch vad som inte är ok.

Den här definitionen har jag snott från en utbildning jag höll tillsammans med Marcus Collins, honom kan ni tro på för han står bland annat bakom framgången med Beyonces sociala medier och är professor på Michigan University. Sedan jag och Marcus höll den kursen för två år sedan har jag tvingat alla mina kunder att fylla i den här mallen (varsågod att göra en kopia och göra samma övning). Jag tror nämligen att nyckeln till all vår framgång i sociala medier grundas i att lyckas identifiera värderingar och oskrivna regler

Hittar du den gemensamma närmaren som ger den röda tråden i ditt community finner du svaret på hur du ska forma ditt kreativa koncept, hur du ska optimera din tonalitet för sociala medier och regler du kan sätta för ditt innehåll. Du behöver heller inte oroa dig

”Men min målgrupp är bred!”, ”Jag jobbar både B2B och B2B…” Tschy! Svaret ligger i ditt syfte för att vara i sociala medier. Gå tillbaka till ruta 1, gör om – Gör rätt! Vi är alla individer i en kontext av andra individer som delar våra värderingar och intressen (yrkesmässiga och privata).

Hur målgruppssegmenterar vi i sociala medier?

Det som skiljer målgruppssegmentering i sociala medier från vår övriga marknadsföring är att vi segmenterar utifrån beteenden. För att nå vår målgrupp i sociala medier behöver vi ta hänsyn till de algoritmer som styr innehållet på plattformarna och därför ser vi förutom till vilka som finns i vår potentiella målgrupp även till hur de interagerar med oss och vårt innehåll.

Dessa är de nivåer av segmentering jag brukar använda mig av i sociala medier. Det är en helt vanlig 1-9-90-modell (vilken min första chef introducerade för mig) som kan beskrivas på olika sätt.

 • Varumärkesambassadörer, ”super-fans” – De som är vår kommunikativa målgrupp och är de som bygger vår identitet.
 • Engagerade följare, aktiveringsmålgrupp– De vi fokuserar främst på att aktivera då dessa är de som mest troligt kommer interagera med oss i sociala medier.
 • Potentiella kunder, bred målgrupp– Vår breda kommunikativ målgrupp som kan ha intentionen att handla av oss och framförallt påverkas av våra engagerade följare och varumärkesambassadörer.

Dedikerade varumärkesambassadörer

Detta är de personer som vi kan hitta som de mest lojala varumärkesambassadörerna över flera kanaler, även utanför sociala medier. Dessa är de som vet vad vårt varumärke står för och som kan hjälpa oss skapa innehåll och förmedla det vidare till övriga följare i sociala medier. Förmodligen är denna grupp väldigt liten och du kan förmodligen lista 10 personer för ditt varumärke.

Att våga exkludera i din kommunikation ökar din möjlighet att vara relevant. I sociala medier är att vara relevant bland din viktigaste uppgift. Känner inte din målgrupp sig träffad kommer du inte komma ut med ditt innehåll.

Engagerade sociala medie-följare

Vår organiska räckvidd i sociala medier är väldigt begränsad. De vi når ut till utan att köpa räckvidd är de som är mest engagerade i vår aktivitet i sociala medier. Ser vi till ett snitt i sociala medier i Sverige är detta 10 % av våra följare.

Dessa följare är väldigt viktiga. Om dessa engagerar sig i vårt innehåll så kommer vårt innehåll sprida sig till en större del av våra följare. Därför bör vi ha denna grupp av följare i åtanke när vi skapar innehåll för sociala medier. Om inte denna grupp gillar innehållet så kommer inte den större gruppen följare att se innehållet.

Potentiella kunder

Det här är gruppen de flesta riktar sig till med sina inlägg i sociala medier idag, men som kanske inte är de som bäst kan hjälpa oss få en aktiveringseffekt i sociala medier.

Utöver våra mest engagerade följare så bör vi arbeta för att förstå vad våra potentiella kunder har för ”triggers” för att interagera med oss. Med detta menas vad som får just dessa att aktivera sig, interagera eller klicka sig vidare från vårt innehåll. Vi behöver förstå vilka andra typer av flöden de följer i sociala medier och hur de beter sig i sociala kanaler för att nå ut till dem med de budskap de anser vara relevanta för dem.

Att alltid ställa sig frågan ”vad vill jag att de ska ta åt sig av om jag bara får 3 sekunder av deras uppmärksamhet?” brukar vara användbart för att ta reda på hur du ska nå ut till det inte-lika-engagerade målgruppssegmentet i sociala medier.

Olika målgruppssegment – Olika mätpunkter, aktiveringsmoment och innehåll

Som jag beskrev under mål och mätpunkter är det viktigt att ha olika mål för olika typer av aktiviteter, och så även att mäta aktiviteter olika. Detta för att kunna använda en mängd olika aktiviteter för att uppnå ditt övergripande mål för sociala medier (något jag beskriver längre ner i det här inlägget). Vad som också är viktigt är att låta olika målgrupper driva olika typer av mål.

Även om du i praktiken når flera målgrupper med ett inlägg i sociala medier kan det underlätta din uppföljning om du vet vilket inlägg du ska göra mot vilken målgrupp, samt vilket resultat du förväntar dig.

Här är ett exempel på hur du kan tänka. Kom ihåg att hur du taktiskt väljer att lägga upp din kommunikation, och vilken typ av persona du definierar i varje målgruppssegment, påverkar vilken aktivering och vilket innehåll du kan använda dig av mot varje segment. Så även vilket resultat du kan förvänta dig och hur du ska mäta aktiviteten.

Exempel:

 

 

Personas – Att vara stereotypisk underlättar

Om vi bara har 1,7-3 sekunder på oss att få fram vårt budskap i sociala medier så behöver vi tänka att vi bara kan nå en person, med ett budskap för att få dem att göra en sak. Att ha en tydlig person i åtanke kan hjälpa oss i vårt innehållskapande. Då kan vi bättre förstå vad som triggar dem och hur vi behöver anpassa våra budskap för att underlätta vår kreativa process när vi tar fram innehåll. Att arbeta med att sätta mål för varje enskilt inlägg och veta vilket beteende vi är ute efter hos mottagaren hjälper oss även att ”felsöka” när vi följer upp våra mål.

Under det senaste presidentvalet i USA arbetade Trump-staben med 100 000 målgrupper, jag rekommenderar 3-4 stycken. Fler än så kan du inte kommunicera med i sociala medier.

Tittningstips: Psychographics and big data – Alexander Nix, Cambridge Analytica (7 veckor innan presidentvalet om Ted Cruz kampanj.

Så definierar du personas i sociala medier – Glöm inte beteende i sociala medier:

 • Demografi– Fokusera på faktorer som påverkar kulturella sammanhang snarare än specifik demografi. Exempel på detta kan vara åldersgrupper/generationer, småstad vs. Storstad, bransch och yrkeskategori istället för inkomst.
 • Intresse– Var så specifik som möjligt och försök urskilja communityt, exempelvis istället för ”löpning” specificera ”trail-löpning i grupp” och istället för ”fiske” specificera ”fiskeresor till fjällen med nära vänner”
 • Psychografi– När du inte kan göra en Cambridge Analytica och scrape’a Facebook-profil och kategorisera datapunkter för att urskilja OCEAN (big five)-modellen så får du vara stereotypisk. Jag brukar kategorisera in målgruppsbeteenden i:
  – ”Exhibionist” – bryr sig om att visa upp det perfekta i sociala medier och vill vara centurm av Internet
  – ”Taggare” – Använder taggning för att vara i centrum för sina vänner
  – ”Lyssnare” (okej, vi kallar den ”lurker” under mina kurser) – Den som snokar runt, utan att säga något, och delar privat för att stärka relationen till sina vänner
  – ”Aktivist” – Personen som bara interagerar om det rör sina sak/intressefrågor
  – ”Oversharer” – Typen vi som företag tror att i alla vår målgrupp är; Den som delar ALLT och triggas av #feels (undertecknad)
 • Engagemang– Definiera också i vilken grad den här personan kommer interagera med dig i förhållandet 1-5 (1-sällan, 5-alltid)

4. Aktivering – Arbetet med sociala medier

För att underlätta arbetet med sociala medier bör vi i vår strategi definiera hur vi arbetar med olika former av aktivering. Gör vi det kan vi skapa rutiner och innehållsplaner som samtliga i gruppen som berörs av arbetet med sociala medier kan arbeta efter. Det kan exempel vara beskrivning på hur ni arbetar med:

 • Löpande varumärkesarbete– Det vi gör varje dag för att engagera och stärka bilden av vår verksamhet, det community vi verkar inom och den livsstil vi lever med.
 • Kampanjarbete– Särskilda aktiviteter med tydlig början och slut med ett särskilt mål för aktivering.
 • Trafikdivande aktiviteter– Kan vara aktuellt om vi arbetar med mycket redaktionellt arbete på vår egen sajt eller om vi driver trafik till produkt- och kategorisidor.
 • Kundservice/community underhåll– Jag har sagt det förr och säger det igen; Lyckas vi med vår närvaro i sociala medier ska 50 % av aktiviteten i sociala medier bestå av service/support och omhändertagande av vårt community. Skapa en plan för det!

För att veta vilka typer av aktivering du ska planera för behöver du kartlägga vilken typ av aktivering du bör och kan göra. Det här är modellen jag tagit fram för att kartlägga vilka aktiviteter ni kan arbeta med. Modellen är till för att strukturera den komplexa världen vi verkar inom när vi skapar aktiviteter för sociala medier och hjälper oss att se hur vissa aktiviteter driver konvertering medan vissa stöttar vår övergripande varumärkesidentitet och stärker vårt community.

I sin helhet ser den ut såhär, som ni ser är jag ingen grafiker:

 

Egentligen skulle jag vilja rita pilar åt alla håll, men det får ni göra själva beroende på hur er taktik för hur era aktiviteter kan hänga ihop.

Nedan förklarar jag modellen steg för steg, men innan du börjar bör du fundera på följande frågor:

 • Hur ser din affärut? – Vad vill du tjäna på din aktivitet i sociala medier och hur hänger sociala medier ihop med din övergripande aktivitet för att rekrytera nya kunder?
 • Vilken är din omvärld? – Hur ställer du dig mot dina konkurrenter i den sociala kontexten? Vilka andra relationer bör du ta i beaktning?
 • Vilka kulturellafaktorer har du att förhålla dig till? – Inte bara när det kommer till ditt community utan även din bransch och dess beteenden med formella och informella regler.
 • Hur är ditt förtroende hos kunder idag och vad vill du att det ska vara? – Det påverkar i högsta grad dina följares villighet att driva din närvaro i sociala medier framåt.

Dessa är faktorer som påverkar kontexten för hur du kan lyckas med sociala medier. Kontexten, som tidigare nämnt, styr din möjlighet att lyckas förändra strukturer och beteenden.

En tratt som med hjälp av dynamik och funktioner i sociala medier blir en tratt till ett timglas

Om vi isolerar den aktivering vi gör för att driva en kund genom en tilltänkt kundresa, från att uppmärksamma till en konvertering (köp, sign-up, följande) samt att skapa en bibehållen relation och få dem att dela sin upplevelse, kan vi se det som en klassisk konverteringstratt. Eller, snarare ett timglas med många kontakter i toppen och botten av timglaset. I den övre delen är det du som genererar kontakterna, utifrån dina affärsmål, och i botten av timglaset är det dina kunder som genererat kontakterna.

Är verkligen en tratt/timglas en bra modell för aktivitet i sociala medier? Nja, kanske är den något linjär, men med påbyggnaden kring varumärkeskommunikation och varumärkesidentitet kan vi nysta i vilka mönster beteenden i sociala medier skapar.

När vi listar vår aktivering tycker jag vi för varje fas ska fundera över:

 • Syfte
 • Mål
 • Mätpunkter
 • Målgrupp
 • Budskap
 • Aktiviteter för fas

Medvetenhet

Beroende på hur vi taktiskt lagt upp vår marknadsföringsaktivitet kan vi få den första kontakten med potentiella kunder, och andra intresserade av vårt varumärke olika tidigt. Kanske når vi dem genom köpt annonsering eller organisk spridning. Vi behöver oavsett veta hur vi kan göra för att få in de första interaktionerna med personer i sociala medier.

Såhär hanterar vi medvetenhetssfasen:

 • Syfte: Uppmärksamma potentiella kunder
 • Mål: Generera räckvidd
 • Mätpunkter: Räckvidd, frekvens, exponeringar
 • Målgrupp: De vi inte har kontakt med redan idag
 • Budskap: Trigger kring den gemensamma nämnaren i din målgrupp
 • Aktiviteter för räckvidd: Kortare videos, livsstilsbilder, pressaktivering, köpt spridning kring kampanjer, löpande varumärkeskommunikation

Intention

De flesta som rörs av vår aktivitet i sociala medier bryr sig inte särskilt mycket om oss. Åtminstone inte tillräckligt för att engagera sig. Det gör att 95 % av den aktivitet vi gör kommer att anses som aktivering för medvetenhet. Vad som står för 95 % av effekten av sociala medier däremot är aktivering för intention.

Såhär hanterar vi intentionsfasen:

 • Syfte: Urskilja de som bryr sig om vad vi gör
 • Mål: Generera interaktioner
 • Mätpunkter: Klick (i sociala medier), gilla, kommentera, titta (+ 25 % av video
 • Målgrupp: Aktiveringsmålgrupp, potentiella kunder som på något vis interagerat med oss.
 • Budskap: Trigger som gör det lätt att interagera
 • Aktiviteter för intention: Redaktionellt innehåll (i sociala medier), längre videos på Facebook, Instagram Stories

Aktivering

Kärnan i sociala medier är att generera aktiva följare som interagerar med oss frekvent och är nyfikna på vad vi gör. Dessa har vi störst möjlighet att aktivera för att visa på potential för en fördjupad relation även efter en konvertering.

Såhär hanterar vi aktiveringssfasen:

 • Syfte: Få våra följare att aktivt interagera med oss, eventuellt lämna sociala medier för att besöka våra andra plattformar
 • Mål: Trafik, engagemang i sociala medier
 • Mätpunkter: Klick (från sociala medier), kommentarer, delningar
 • Målgrupp: Engagerade följare
 • Budskap: Insiktsfullt kring den relaterarbara kärnan
 • Aktiviteter för räckvidd: Redaktionellt innehåll (på vår sajt),

Konvertering

När du konverterar till något rör du dig från ett stadie till ett annat. Det kan exempelvis innebära att göra ett köp, eller att skriva upp dig för något.

Såhär hanterar vi konverteringsfasen:

 • Syfte: Generera affär, få kontakt med person på andra (egna) plattformar
 • Mål: Köp, leads, sign-up
 • Mätpunkter: Konverteringsgrad, genererade leads eller signäups
 • Målgrupp: De vi haft återkommande kontakt med
 • Budskap: Livsstillsbekräftande, produktspecifikationer
 • Aktiviteter för kovertering: Produktkommunikation, produkt+livsstilskommunikation

Relation

Att en kund handlat av dig behöver inte betyda att ni kommer ha en fördjupad relation. Du har däremot alla möjligheter att se till att det händer. Detta kanske är det mest kritiska momentet i sociala medier då det är kärnan i att få din kund att hjälpa dig generera kontakt med fler. Först vid det här momentet kan arbete sociala medier bli lönsamt.

Såhär hanterar vi relationsfasen:

 • Syfte: Se till att kontakten efter ett köp förankras till en relation
 • Mål: Retention (ofta mål för aktivitet viss tid efter konvertering)
 • Mätpunkter: Kontakt, klick på e-post efter köpt, följande i sociala medier
 • Målgrupp: Ambassadörer (kunder) och vänner till ambassadörer
 • Budskap: Personligt och bekräftande
 • Aktiviteter för relation:

Recensera

En ”recension” behöver nödvändigtvis inte betyda en faktiskt nyttjad funktion av att recensera, snarare att kunden delar sin upplevelse av sin relation med dig. Det behöver inte heller betyda att de rekommenderar dig till en vän/flera vänner utan att de vill bekräfta sitt val av att handla av dig.

Såhär hanterar vi recensionsfasen:

 • Syfte: Få våra aktiva kunder att referera
 • Mål: Delningar, hänvisningar
 • Mätpunkter: Recensioner och rekommendationer
 • Målgrupp: Kunder med fördjupad relation
 • Budskap: Triggar kärleken till produkt, tjänst, varumärke
 • Aktiviteter för recension: Visa upp andras recensioner, ”user generated content” (UGC på branschslang)

Dela/rekommendera

Magin i sociala medier ligger i möjligheten i att andra hänvisar till dig som rätt val. Att någon väljer att rekommendera dig till sina vänner visar på förtroende du lyckats skapa i den bransch du är verksam inom.  Att någon delar din produkt/tjänst/varumärke är långt ifrån en självklarhet, det kräver en kontinuerlig närvaro som bit för bit bygger upp förtroende. Ändå har många företag det som primärt mål dör sociala medier

Såhär hanterar vi delningsfasen:

 • Syfte: Öka och visa på förtroende för varumärke/produkt/tjänst
 • Mål: Delningar, hänvisningar
 • Mätpunkter: Recensioner och rekommendationer
 • Målgrupp: Kunder med fördjupad relation och personer som rörts av kunders recensioner
 • Budskap: Sammanhanget och nyttan av varumärke/produkt/tjänst
 • Aktiviteter för recension: Visa upp andras recensioner, ”user generated content” (UGC på branschslang)

5. Varumärkesbyggande i sociala medier

Tillbaka till komplexiteten av sociala medier. Det som beskrivs ovan är väldigt statiskt, något vi kan jobba med genom att följa en taktisk plan för sociala medier. Utmaningen när vi försöker kartlägga verkligheten vi verkar inom i sociala medier är att vi behöver se det ur ett holistiskt perspektiv där de som följer oss inte nödvändigtvis kommer att bli våra kunder, därmed ”hoppar ur” tratten, men kan vara våra varumärkesbärare och generera spridning ändå.

Generera värderingar – Från varumärkeskommunikation till innehåll

Tydlighet i din kommunikation är viktigt för att skapa igenkänning hos dina följare i sociala medier. Att försöka härma alla andra har inte gjort någon framgångsrik någonsin, inte heller när det kommer till att få effekt utav sociala medier.

Mest troligt har ditt företag tagit fram någon form av riktlinjer för ert varumärke, med definierad visuella riktlinjer samt beskrivning av varumärkets tonalitet. Detta är väldigt användbart när du fundererar över hur ditt varumärke ska kommuniceras i sociala medier.

Utifrån din varumäkeskommunikation genererar du innehåll. Innehållet i sociala medier bör ge en bred men tydlig bild över vad du står för och kan erbjuda. Hur du kan tänka när du skapar innehåll för sociala medier ska jag gå igenom längre ned, men viktigt är att vågar hålla dig till din övergripande kommunikation, även om du anpassar innehållet efter sociala medier.

Genom ditt innehåll kommunicerar du värdet av ditt varumärke för din målgrupp. Som jag beskrev i inledning är värdet något du kontinuerligt måste utveckla tillsammans med dina följare eftersom värdet av innehåll devalverar ju mer innehåll du skapar. Lyckas du med att hitta strukturen hur du möjliggör att nytt värde förmedlas genom vårt innehåll kommer du få en självgenererande kärna som bidrar till stärkandet av din varumärkeskommunikation.

Community-värderingar vs. Ditt varumärkes värderingar

Oavsett om du är en aktiv kund eller hängiven följare i sociala medier följer du mest troligt ett företag för att du gillar livsstilen de representerar i sociala medier. Det värde du genererat med ditt innehåll hjälper till att stärka detta perspektiv bland dina följare och bygga ditt community.

Ditt community sköter i bästa fall din aktivitet i sociala medier till dig. Tillsammans skapar ni bilden av ditt varumärke, vad det står för och hur det kan bidra till deras sammanhang. Att planera för aktivering som syftar till att stärka ditt community är därför väldigt viktigt för att lyckas med din närvaro i sociala medier.

Det är lätt att tro att varumärkesidentitet är något vi kan styra över helt själv, i alla fall är bilden sådan hos alla oss marknadsförare som lever för att påverka vår målgrupps bild av oss. Din varumärkesidentitet består däremot av den sammansatta bilden som du, dina kunder, ditt community och din omvälrld skapat av dig. I sociala medier kan du påverka bilden, men aldrig helt styra den. Det vill till att du vet inom vilka kulturella strukturer du verkar och kartlägger vilken bild dina följare, och deras vänner, har av dig.

Ta fram aktiveringsmoment

När du kartlagt dina mål och möjligheter till aktivering i de olika delarna av aktiveringsmodellen kan du börja mappa in olika typer av aktiviteter. Gör det genom att ställa dig frågan: ”Vad vill mina olika målgrupper ha här?”

Det här är >jätte<generella förslag:

6. Innehåll i sociala medier – Styrda av mål

Puh.. hänger du kvar? Vem skulle ens kunna jobba såhär? Lugn. Att strukturera hur du arbetar med aktiveringen hjälper dig i att förstå hur dina sociala medier samverkar, vilket underlättar när du följer upp aktiviteten i sociala medier. I praktiken handlar det (enligt mina planer) om tre innehållsytper; Innehåll för att generera räckvidd, innehåll för att skapa engagemangoch innehåll för att driva trafik. Däremot behöver du förstå hur du ska anpassa innehållet beroende på målgruppssegment.

Kortfattat syftar de olika innehållstyperna till följande:

 • Räckvidd– Fokuserar på medvetenhet snarare än engagemang. Mäts i räckvidd, exponeringar och frekvens.
 • Engagemang– Göra det så lätt som möjligt för mottagaren att interagera. Mäts i interaktioner.
 • Trafik– Prata om livsstilen kring samt specifikationer för att påminna mottagaren om produkter/tjänster.

Vad vill varje målgruppssegment ha av dig?

För att göra det lite mer komplicerat behöver vi fundera på hur din kommunikation bör anpassas beroende på vilken målgrupp du riktar dig till med beroende på vilken typ av dessa innehållstyper du vill dela. Som jag beskrev i framtagningen av personas påverkar hur vi triggas av hur vi tar emot olika typer av budskap. Desto mer relevant vi kan bli med dessa innehållstyper ju mer ökar chansen att de vi riktar oss till interagerar med oss.

Jag brukar tvinga alla, kunder och studenter, att fylla i den här som hjälp att fundera ut vad varje målgruppssegment vill ha av dem. Det hjälper oss framförallt när vi planerar för framtagandet av innehåll:

Kreativt koncept – Din röda tråd i sociala medier

En lyckad närvaro i sociala medier kräver att du lyckas sy ihop alla de olika aktiveringarna och innehållsdelarna, som du skapar för att nå olika mål för din närvaro, för att ge följarna en enhetlig bild. Du måste därför hitta din röda tråd genom sociala medier. Jag brukar kalla det för ”kreativt koncept”.

Vad vi oftast tenderar att vilja följa i sociala medier är konton som har en berättelse att följa. Vi är inte intresserade av enstaka inlägg, även om de är välproducerade enligt konstens regler. Allt vi gör i sociala medier, oavsett vem i vår målgrupp vi pratar med, måste ha ett sammanhang som bygger relationen med våra följare. Se till de som har det största följandet i sociala medier idag; Influencers. De lyckas med berättandet i en stor skala, oavsett plattform.

Det är lättare för en influencer. En individ kan bygga berättandet kring sig själv. Som företag i sociala medier behöver vi hitta något annat som kan leda kommunikationen i sociala medier. Somliga väljer att följa årscykelns olika möjligheter till teman, somliga sin övergripande kampanjplan, men oavsett behöver du hitta ett koncept som fokuserar på att genera värde för dina följare men samtidigt gör att du aldrig får slut på idéer på innehåll. Du behöver hitta ”den stora idén”, som oftast är väldigt enkel, som gör att du enkelt kan upprepa och skala ditt innehåll.

Vad är ett kreativt koncept?

Ett kreativt koncept är den enkla idén vi kan kommunicera kring. Nikes senaste års koncept ”It’s only crazy until you do it”, Klarnas ”Get smooth”, succéns Humble Brush ”There is no planet B”eller Humans of New Yorks enkla berättande koncept. De kan sätta olika innehåll i formatet och fortfarande hålla sig till samma koncept.

Att ta fram ett kreativt koncept kräver sin djupdykning i essensen av vad vi vill kommunicera. Ser du till de flesta kreativa koncept idag är det väldigt intetsägande. Det är för att de inte hittat kryddan som ger det lilla extra. Ska du prata om att stå upp för jämlikhet behöver du definiera exakt vad jämlikhet betyder för dig, och våga exkludera vad det inte är.

Hur hittar du ditt kreativa koncept?

Den största rädslan företag har när de ska skapa innehåll för sociala medier är att göra bort sig. Detta är en obefogad rädsla så länge du fokuserar på de gemensamma värderingarna och de oskrivna reglerna i ditt community. Det är också i dem du mest troligt hittar svaret på ditt kreativa koncept. Din uppgift är att hitta den gemensamma nämneran i kärnan i ditt community.

 

7. Kanalstrategi – Hur du tar dig an plattformarnas algoritmer

Det viktigaste att komma ihåg när du tar fram en strategi för dina sociala kanaler är att det inte bara handlar om din relation till dina (potentiella) följare utan även om deras relation till alla andra de följer. Vilket innehåll och vilken frekvens påverkas därför inte bara av vad du har möjlighet att säga utan även av vad din målgrupps community gör.

Att få ut sitt innehåll på en plattform är ett spel med algoritmer. Du behöver därför kartlägga hur din mest engagerade målgrupp interagerar med andra konton och användare samt vilket innehåll de konsumerar. För att kunna spela med algoritmen bör du se varje inlägg i sociala medier som en möjlighet att generera relation genom interaktioner.

Ta Instagram som exempel. Du kanske tycker att att du har möjlighet att skapa ett kvalitetsinlägg i veckan till Instagram, din målgrupp skulle inte engagera sig i det innehåll du skulle kunna skapa om du sänkte kvaliteten och ökade frekvensen. Riktar du dig däremot mot en målgrupp som följer konton som inte bara har en högre frekvens i sin postning, och därmed möjliggör fler interaktioner. Följer din målgrupp dessutom personer som postar på Stories, och därmed aktivt går in och spenderar några sekunder här och där under dagen med ett konto, så ställer de sig ännu högre i rankingen för att placera sig i din målgruppsflöde. Du behöver alltså inte bara öka din tilltänkta frekvens utan även fundera på hur du ska använda Instagram Stories för att nå ut till din målgrupp.

För att bemästra en kanal och dess algortimer behöver du skapa en strategi för:

 • Funktioner– Vilken typ av inlägg eller aktivitet du ska göra (bild, video, länk, live, händelser, event osv)
 • Interaktioner– Vilken typ av interaktioner du är ute efter (3-sekundersvisning, like, delning, klick)
 • Frekvens– Hur ofta du ska göra inlägg (2-14 inlägg vecka)
 • Format– Vilka format ett inlägg ska ha (9:16 video på 15-60 sekunder, slideshow, 16:16 bild)

 

Vilken typ av funktion?

Funktioner är lösningar de olika plattformarna tagit fram för oss för att möjliggöra interaktion. Beroende på vilken funktion vi använder formaterar vi innehållet annorlunda och kan få ut olika typer av interaktioner.

När du bestämmer dig för vilka funktioner du ska använda behöver du, såklart, fundera på vad du vill ha sagt men även hur du tror din målgrupp vill interagera med dig. Gå till vad du listat som beteenden i sociala medier i de personas du tagit fram. Kanske vill en följare helst klicka sig vidare och läsa en artikel via en länk, en annan vill ha en bild att tagga sina vänner i medan den tredje vill interagera med dig på Instagram Stories.

Kom ihåg; Plattformarna är en efterkonstruktion för att speglade av våra sociala beteenden. Det är upp till dig att vara kreativ i hur du använder dem.

Vilken typ av interaktion?

När du planerar för ditt innehåll i sociala medier behöver du fundera över vilken typ av interaktion du vill ha av dina följare. Framförallt sett till algoritmen utifrån vilken funktion du planerar att använda. Vill du ha den minsta möjliga interaktionen? Då ska du fokusera på att skapa ett inlägg som får mottagaren att klicka på ”visa mer”. Vill du visa på fördjupad relation? Då kanske du ska ta fram en video som får mottagaren att titta längre än 25 % av videon.

Jag brukar använda mig av den här kartan när jag planerar för vilka interaktioner jag vill åt:

Vilken frekvens?

Den frekvensen du beslutar ha i dina sociala medier bör vara en kombination av:

 • Hur hög grad av inlägg du har kapacitet att producera
 • Hur ofta dina följare vill ha kontakt med dig
 • Hur ofta dina följare

Det kommer vara en kompromiss mellan dessa tre. Mest troligt kommer du se att du inte har kapacitet att producera så mycket innehåll som dina följare kräver i förhållande till dem de följer. Du kommer därför mest troligt anpassa idealfrekvensen efter vad du har kapacitet till. Det är ok, så länge du planerar ditt resultat därefter.

Kom ihåg att nyckeln till framgång i att producera innehåll för sociala medier är att dela upp ditt tilltänkta innehåll i flera delar. Ett budskap, en mottagare, ett mål. Rätt snart inser du att vad du vill kommunicera i ett enskilt inlägg är för mycket för vad formatet kan hjälpa dig med. Så, dela upp det tilltänkta inlägget i flera inlägg och du har skapat tre inlägg av ett inlägg!

Vilken typ av format?

Vad de flesta menar när de ber om en beskrivning på hur de ska lyckas i sociala medier är ”kan du snälla bara berätta hur jag ska utforma mitt innehåll?”. 5500 ord lästa senare anser jag att du är redo att ta åt dig av hur du ska anpassa innehåll för sociala medier.

Har du svaret jag är ute efter? Formatet är det enkla.

Vill du veta vilka format som är bäst lämpade kan du läsa om det i Facebooks tips för företag. Utmaningen ligger inte i att formatera inlägg korrekt; Det ligger i vad du fyller formatet med.

8. Roller och ansvar

Organisaera sig kring sociala medier kan innebära vissa föränderingar i arbetssätt hos din marknadsavdelning. Att veta vem som involveras av vilka delar av sociala medier är viktigt för att arbetet med sociala medier ska kunna hålla den höga takt det kräver. Hur du kan tänka i denna roll- och ansvarsfördelning har jag skrivit om här.

 

Applicera denna guide för hur du tar fram en strategi för sociala medier hos dig

Hoppas det här gav dig några tankar på hur du kan göra din strategi för sociala medier mer social! Berätta gärna om det var aanvändbart.

 

Detta behöver du i din organisation för att kunna arbeta med sociala medier

Sociala medier, ett begrepp som gett de flesta marknadschefer lika mycket huvudbry som det väckt nyfikenhet. Några har anammat det helhjärtat sedan dag ett, utforskat och byggt upp processer för hantering av plattformarna medan någon har slagit det ifrån sig i största möjliga mån. Gemensamt för båda fallen är att arbetet med sociala medier sträcker sig över växande antal individer och funktioner och frågeställningen kring organisering verkar aldrig få en optimal lösning.

Då jag allt mer ofta får jobba med organisering i sociala medier, samt hjälpa till med rekrytering och kompetensutveckling, tänkte jag att det var läge att skriva ner några tankar kring vilka kapabiliteter som behövs i en organisation för att kunna jobba med sociala medier. Detta är mina generella tankar från att ha satt mig in i uppåt 300 organisationers utmaningar med sociala medier.

Låt oss se om du känner igen dig!

En tillbakablick som hjälper oss titta framåt

Jag firar snart 10 års jubileum i att ha jobbat med sociala medier och oj så mitt arbete förändrats genom åren. Från att ha gjort precis allt till att göra punktinsatser. Min resa tycker jag att säger en hel del om hur organisationers arbete med sociala medier växt fram, hur de mognat samt om vilka krav som ställs på dem idag. Därför vill jag dela mina upplevelser med er för att ge er perspektiv på vad som krävs för att klara arbetet med digitala kanaler imorgon.

Ni som inte behöver den här genomgången kan scrolla ner till kapitlet om kapabiliteter nedan.

2009

När jag tänker tillbaka på första gången då jag kom i kontakt med en organisationsnärvaro på Facebook och Twitter såg saker lite annorulunda ut, men var rätt mycket detsamma. Jag var ansvarig för Ekonomihögskolans studentrekrytering och vi skulle genom närvaro på mässor fånga upp studenter till vår ”kampanjsida” på Facebook. Erik, som då var informatör på Växjö Universitet (Linnéuniversitetet numer), var ”tidigt ute” och visade vägen.

2010

När studietiden var över flyttade jag till Stockholm, fick jobb på en reklambyrå som skulle vara den första att på riktigt integrera kampanjer digitalt. ”Gör det du gör för dig själv för våra kunder” sa chefen. Det året lanserades annonsering på Facebook, en kund var tidigt ute och jag minns första mötet på Mediabyrån när jag och Sandra träffades första gången. De yngsta på respektive byrå som skulle ta hand om det här.

2012

Ett år senare, på en ny byrå, springer jag ut på Sveavägen en lunch och ropar till hela världen att Facebook-sidor har kommit! Wow. Så mycket kul det ska gå att göra nu.

2013

Dock är kunderna fortfarande tveksamma och få vill börja använda sociala medier. Jag försöker hitta min plats och känner mig osäker på inkomstformen ”anställning” då företag gärna vill ha en social media manager men inte ser nyttan av en, så jag bestämmer mig för att starta eget.  En fullservice-tjänst i en person som tar hand om allt från strategi, planering, innehållsframtagning, administration, annonsering och analys. Väldigt poppis hos de som saknar kompetens men inte kan ta in en heltidsanställd.

2017

”Social first” vill kunderna beställa. Byråerna sliter sitt hår. ”Hur fungerar egentligen algoritmen?”, ”Måste vi klippa videos för sociala medier annorlunda än de som ska visas på TV och bio?”, ”Varför engagerar folk sig?” och ”Vi kanske ska starta en distributions-enhet som också gör online PR och Facebook- annonsering”. Stressen över att anamma ett arbetsätt som går i synk med digitala kanaler har aldrig varit större. Förutom att hjälpa byråer ”täcka upp” och styra upp kundernas processer och hjälpa dem bli bättre beställare (internt och externt) så utbildar jag mer än någonsin hos företag, på öppna kurser samt på YH-skolor. Att sköta sociala medier operativt och ta fram innehåll till sociala kanaler sköter företagens redaktörer själva (med min input och kick-ass innehållsplaner styrda efter specifika KPI’er integrerade med strategin, såklart).

2019

Vi har just avslutat januari, och aldrig har jag fått så många frågor kring vad kompetens för digitala kanaler, genomgång av rollbeskrivningar och marknadsteam. En annan vanlig fråga är ”behöver vi verkligen en byrå?”. Det är inte längre en fråga OM sociala medier (aktivitet och innehåll i digitala kanaler) utan hur stor ansats (hur många som behövs i ett team) och vem som ska göra det (inhouse eller byrå).

Så jag tänkte att det var läge för ett blogginlägg om vilka kompetenser och vilket ansvar som behövs för att kunna arbeta med sociala medier.

9 kapabiliteter för att jobba med sociala medier

Oavsett om du hittar en person som kan köra en one-man-show, vill sprida ut ansvaret i ett helt team oavsett roll eller lägga ut allt på en byrå så finns det några kapabiliteter och ansvarsområden som behövs för en närvaro i sociala medier.

För mig är dessa kapabiliteter

 • Strategi: Omvärdera mål och övergripande planera aktivering
 • Leda: Projektleda och/eller produktionsleda arbetet med sociala medier
 • Planera: Sätta upp genomför plan för sociala medier, taktisk och praktisk
 • Skapa: Bild, video, text, sajt
 • Administrera: Posta och hantera
 • Community/support: Besvara inkommande kommentarer, generera diskussion och göra outreach
 • (Eventuellt) influencer-management: I bästa fall närbesläktat med community management (kanske även med annonsering) skillnaden är koppling till marknad och varumärke och inte kundsupport.
 • Annonsera: Hantera social annonsering, optimera målgrupper, bygga upp kontostruktur
 • Analysera: Sätta upp mätning, samla in data och följa upp aktivitet

Vi går igenom dem i lite mer detalj.

Strategi

Ett strategiskt angreppssätt på sociala medier är viktigit oavsett om ditt syfte med närvaron är att låta sociala medier leda, supporta eller följa upp er marknadsaktivitet. Utan en strategi och ett taktiskt angreppssätt så vet inte de personer som ska arbeta med sociala medier vad de ska jobba mot. De behöver ramar att verka inom.

Jag tror de flesta marknadsansvariga är kapabla att ta fram en strategi för sociala medier. Om inte research helt på egen hand så med input från en kollega eller en konsult som är insatt i spelplanen som sociala medier innebär.

Min åsikt är att en social media manager ska vara bidragande men inte ska vara ansvarig för sociala media strategin. Social media managern största värde är att kunna bidra med förståelsen för plattformarna. Med risk för att skjuta mig själv och mitt arbete i foten så anser jag att ett mer övergripande perspektiv kring delvis marknad och varumärke samt målgrupp och beteenden är viktiga för en social media strategi, snarare än dyka in i plattformsspecifika detaljfaktorer. Det är främst i de plattformsspecifika frågorna en social media manager kan bidra, det är också viktigt att få med som underlag i en social media strategi. Dock tycker jag att strategin ska integreras ur ett bredare marknads-, varumärke och säljperspektiv.

Roller för strategi

 • Marknadsansvarig
 • Head of Social Media

Projektledning och produktionsledning

Oavsett om du väljer att ha dina kapabiliteter för sociala medier internt eller om du vill lägga ut arbetet på en byrå så kommer du internt behöva någon form av projektledning, i bästa fall även produktionsledning. Du behöver ha förståelse för det arbete som krävs för att ta fram innehåll och du behöver utifrån detta kunna koordinera aktiviteten i sociala medier med dina andra marknadsaktiviteter. Det är ditt jobb att ha

Roller för ledning

 • Marknaskoordinator/-assistent
 • Kommunikationsansvarig
 • Social Media Manager

Planering

Planering och adminsitration är vad jag idag tycker är en social media managers främsta roll. Anledningen att jag vill skilja dessa kapabiliteter åt är för att planering även kan göras av en extern funktion alternativt en strategks projektledningsfunktiont internt. Planeringen för sociala medier idag är extra viktig. Delvis för att kraven på kvantiteten av innehåll är stor vilket medför stora produktionsvolymer att planera för, men även för att vi behöver veta vad vi vill ha ut av varje enskild post för att kunna följa upp och veta vilken effekt vi får av sociala medier.

Roller för planering

 • Marknadskoordinator/-assistent
 • Social media Manager

Produktion av innehåll

När det finns en strategi för sociala medier samt en tydlig plan men specifikationer på innehåll är det enklaste i arbetet med sociala medier att producera innehåll. Yrkeskategorierna för att ta fram innehåll har växt fram till fantastiska hantverkare som vet precis hur innehållet ska produceras om de får en tydlig beställning. Däremot behöver vi komma ihåg att det inte alls är samma sak att ta fram en välskriven och precis text för webben som att skriva copy för sociala medier. Inte heller är det samma typ av kompetenser som arbetar med att ta fram video som är duktiga på grafisk design.

Du behöver alltså se över vem som gör vad. För produktion av innehåll ser jag för de flesta organisationer det största värdet att ta in externa resurser, om din innehållsproduktion inte är så pass stor att den sträcker sig över flera enheter i organisationen eller din affär bygger på innehållsproduktion.

Roller för produktion

 • Content Manager/redaktör
 • Copy/textredaktör
 • Videoproducent
 • Grafisk designer

Externt

 • Frilansare (grafisk designer, videoproducent eller/och skribent)
 • Sociala media byrå
 • Videoproduktionsbyrå

Adminsitration

Administration av sociala medier innebär hantering av konton, förhoppningsvis går det nära i hand med även community management. Detta är också, likt namnet antyder, en klassisk kapabilitet hos en social media manager. Administration kan också innebära uppföljning av redaktionell (organisk) aktivitet i sociala medier och eventuell insamling av statistik till personen som ska analysera sociala medier.

Roller för administration

 • Marknadskoordinator/-assistent
 • Social media manager
 • Content manager
 • Redaktör
 • Community manager

Community Management och kundsupport

50 % av alla aktivitet i sociala medier bör bestå av community management eller kundsupport. Det här tycker i alla fall plattformarna. Din närvaro i sociala medier handlar om att ta hand om dina kunder och bygga relationer i ditt community. Gör du din sociala media närvaro rätt så kommer du ha många frågor att hantera i dina sociala kanaler – Då vill du ha en relationsperson hos dig som tar hand om dem, i nära samspel med marknad.

Roller för community och support

 • Community manager
 • Influencer Manager
 • Kundsupport

(Alltså inte marknadskoordinator, om inte en liten organisation, ellercontent manager)

Influencer Management

En del av dessa 50 % av din närvaro i sociala medier som består av andras aktivitet i sociala medier kan tilldelas influencers. Att jobba med Influencers idag består delvis av att förhandla ersättning och komma på kreativa idéer, som passar in i både influencers kanaler men även i din marknasplan, men även av att hantera relationerna med influencers löpande. Det är ett PR-arbete som pågår 24/7 där du i bästa fall har en relationsperson på plats som både kan bygga och upprätthålla relationer.

Roller för influencer management

 • PR-ansvarig
 • Community Manager
 • Influencer Manager
 • Social media manager (beroende på typ av person)

Social annonsering

Nu kommer vi till en klurig bit. Klurig för att de flesta organisationer idag underskattar kompetensen som krävs för att hantera annonsplattformarna i sociala medier. I takt med att organisationer blir bättre på att förstå att olika personligheter och de anställdas kapabiliteter börjar de bli bra på att se hur arbetsuppgifter kan kategoriseras i olika dicsipliner. Att hantera marknads- och varumärkesfrågor och kreativt ta fram innehåll som ligger nära vad ens målgrupp vill konsumera är inte detsamma som att kunna hantera Facebooks budförarande av annonser och kunna optimera målgrupper och budget därefter. Däremot kan de personerna ansvariga för sociala medier lära sig! De behöver bara få hjälp med uppsättning och förstå vilka KPI’er de ska optimera för. En konsult eller en byrå kan hjälpa till med detta.

Det kan också finnas en risk att lämna allt ifrån sig till en byrå och sätta en ”checkbox” på allt. Många företag som jag träffar är besvikna på samarbetet med de byråer som sköter deras social-annonsering. I 75 % av fallen tycker jag ”felet” ligger hos kundernas beställlning. Social-annonsering är mer dynamiskt än traditionell reklam, vilket gör att alternativen för annonseringen är fler. För att lyckas med annonsering i sociala medier behöver du vara duktig på att ställa frågor kring vad plattformen kan göra och anpassa din beställning därefter.

Roller för annonsering

 • Digital/Onlinemarknadsförare
 • Paid media manager

Externt

 • Digital media-byrå
 • Social media-byrå
 • Frilanskonsulter

Social media-analys

Det fantastiska med sociala medier är att du kan få så många detaljerade svar kring din målgrupp och deras beteenden. Nu tänker jag inte bara på det Mark Zuckerberg får stå till svars för i senaten angående exemplevis Audience Insights, jag tänker istället på att varenda inlägg du gör i sociala medier är en fråga till målgruppen om vad de tycker och tänker. Hanterar du din insiktsprocess rätt kan du få svar som kan spela roll både för din marknadsaktivitet och din affärsutveckling.

Att arbeta med analys är en kapabilitet i sig. Du kanske har ett team som analyserar media, trafik och kunddata. Däremot tror jag det krävs ett ytterligare lager av marknadsmässiga och strategiska frågeställningar för att analysera framång och målgruppensbeteenden i sociala medier. Förmodligen behöver du fler personer som arbetar med att ta fram insikter för din sociala media-analys; Någon som är bra på att ställa frågorna och någon som är bra på att ta fram datan med svaren.

Roller för analys

 • Webbanalytiker
 • Data Manager
 • Social media manager
 • (Marknadskoordinator, marknadsansvarig)

Externt

 • Digital media-byrå
 • Social media-byrå
 • Frilanskonsulter

Fördela kapabiliteterna i organisationen

Jag tror du kan hitta och utveckla många av dessa kapabiliteter i din organisation. Viktigast är att komma ihåg att en person inte kan göra allt. Sociala medier består av plattformar med tydliga funktioner och till större delen användargenererat innehåll. Varumärken har bjudits in att medverka, och de flesta användare vill faktiskt interagera med dem.

Berätta gärna om dina goda erfarenheter i att utveckla din organisation i arbetet med sociala medier.

 

Ladda ned – 7 tips för att lyckas med Instagram Stories

Instagram Stories är kanske mitt favoritintresse sedan ett år tillbaka. Jag har labbat med kunder, jag har labbat med kompisars (företags)konton och jag har framförallt labbat med mitt eget konto. Dels för att det är kul, jag älskar samhörigheten som kommer från att dela men även för att se hur vårt beteende kring den typen av format ser ut. Du kommer ju en användare mycket närmre.

Medan Stories-konsumtionen blomstrar och Insta ännu inte stramat åt algon allt för hårt tänkte jag ge er mina bästa tips. Den här bilden kan ni ladda ned och dela med era kollegor/blivande Instagram Stories Stjärnor, om ni vill.

Det här är mina 7 tips på hur du framgångsrikt arbetar med Instagram Stories.

 1. Frekvens – Minst 10 om dagen för att både algon och dina följare ska se dig i flödet. Upp till 25 stories/dag ökar bara tittarantalet.
 2. Öppningsgrad – För att du ska hålla dig långt framme med din avatar och få personer att se att du lagt upp en story är det viktigt att de väljer att öppna din story direkt när de kommer in på Instagram. Därför behöver du se till att bygga en nyfikenhet kring vad du lägger upp.
 3. Story – För att bygga en nyfikenhet behöver du bygga ett narrativ kring dina Stories som gör att de som följer dig vill hänga med i din berättelse. Det gör du enklast genom att alltid bygga vidare och följa upp saker du delat, istället för att dela sporadiska inlägg om vad som är framför dig precis just nu.
 4. Variation – För att du ska bygga en nyfikenhet behöver du även variera ditt innehåll. Inte bara när det kommer till inom vilka ämnen du delar saker (ex träning, jobb, andra intressen) utan även formaten som video, stillbilder eller boomerangs.
 5. Öppenhet – Det allra lättaste sättet är att bygga innehållet på öppenhet i en grad du inte delar på andra ställen. Stories är ett mer ”intimt” medium där du kan bjuda dina följare ”behind the scenes”. För företag innebär det dela med av kontoret/lagret, för individer mer vardagliga tankar som andra kan känna igen sig i.
 6. Andra människor – Någonstans har vi alla en skvallertant i oss, och likt i andra sociala kanaler gillar vi att socialisera. Vi vill också inte bara veta vad andra gör utan även vem de gör det med. Att få med andra i din story är också ett sätt att bygga nyfikenhet kring vad du gör.
 7. Humor – Glimten i ögat, underhållande och med självdistans. Vi tittar för att det är lättsamt och pepp fungerar mycket bättre än emo.

Listan på saker du INTE ska göra i Instagram Stories är desto längre. Det kanske känns läskigt, men glöm inte att våga laborera och ha kul med formatet! Använd funktionerna som erbjuds, skapa omröstningar, tagga kompisar, hashtags och framförallt platser. Rätt städer kan ge dig + 500 views.

Vilka är dina erfarenheter av Instagram Stories?

 

4 faser av företags mognad i sociala medier

Hur många företag kan du komma på som INTE arbetar med sociala medier idag? Antagligen kan du av de företag du känner till identifiera ytterst få företag som varken arbetar med sociala medier i form av närvaro i egna redaktionella kanaler, annonsering i sociala medier eller i form av ambassadörskap. Förmodligen är det ungefär en lika liten andel som saknar närvaro som den andel av dina vänner som saknar närvaro i sociala medier för privat bruk.

Även om de flesta företag på något vis är aktiva i sociala medier idag (nej, jag har ingen källa på detta) så har olika företag kommit olika långt i sin mognad i sin närvaro på sociala medier. Det är väldigt få företag som är nyttjar den fulla potentialen med sociala medier i det digitala ekosystemet.

Ha lite tålamod med mig, det var ett tag sedan jag skrev ett längre stycke än ett LinkedIn-inlägg. Jag har varit nerborrad i mina kunders värld och har halvdålig koll på vad ni andra jobbar med. Här kommer i alla fall en spaning kring vilka faser av mognad ett företag genomgår i arbetet med sociala medier, skrivet på planet ner till Web Summit i Lissabon.

Faser i företags arbete med sociala medier sociala medier

För min spaning har jag identifierat följande fyra faser i mognadsgrad:

 • Fas 1 – Kommunicerar med fokus på storytelling, värdeskapande och relationsbygge
 • Fas 2 – Specifik kommunikation med ett syfte per aktivitet
 • Fas 3 – Arbetar sekventiellt och datdrivet
 • Fas 4 – Agerar i centrum av det digitala ekosystemet

Fundera på var du befinner dig.

Fas 1 – Kommunicera med fokus på storytelling och relationsbyggande

Nivå: Intressebaserad aktivering

Det var 2008 och vi hade precis börjat tillåtas att som företag skapa grupper på Facebook. Tekniken möjliggjorde att vi kunde motta och vara på andra användares kommentarer och här tog företagens närvaro i sociala medier på riktigt språng. 2012 fick vi sedan en egen arena på Facebook kallat Sidor/Pages, vilket gjorde det hela mycket tydligare. Möjligheterna på Facebook gjorde att företag började se hur de på andra sätt kunde nyttja detta organiska medium likväl som andra och många började arbeta fram strategier och guidelines för sociala medier. Storytelling förstod vi att bör stå i centrum för kommunikation 2.0 om vi skulle lyckas bygga relationer i sociala medier.

Enligt min känsla, till viss del empirisk men absolut icke vetenskaplig, skulle jag uppskatta att 70 % av alla företag fortfarande kämpar med att lära sig kommunicera i sociala medier – På god väg på att lära sig att sociala medier är som en stor gruppchat där du inte kan komma ut med hela din historia på en gång utan har 3 sekunder på att få ut ditt budskap till en användare i sociala medier.

Kännetecken Fas 1:

 • Vet att målgruppen i sociala medier är viktigare att definiera utifrån intressen, även om demografi och geografi spelar viss roll
 • Avsatta resurser för att jobba med sociala medier
 • Pratar om värden för användaren snarare än klassiska USP:ar
 • Ställer frågor i sina inlägg
 • Särskilt anpassade format till sociala medie-inlägg
 • Har någon form av innehållsplan för sociala medier

Förbered dig för fas 2

Börjar du få grepp om vem som gör vad i din organisation och har börjat ta fram innehåll som en viss del av användarna responderar på? Då är det dags att börja få in fler och ge dem chansen att interagera ditt företag/varumärke!

Börja med att se över din aktivitet i sociala medier det senaste året och dela in aktiviteter (kampanjer eller enskilda inlägg) och dela in dem vad som gått bra och mindre bra.

Ställ dig frågorna:

 • Vad var syftet med den här aktiviteten? (Hade du inget särskilt syfte med aktiviteten kan du utgå från vad det resulterade med värdemässigt)
 • Utifrån syftet, såhär i efterhand; Vad visar bäst på aktivitetens framgång? Räckvidd, engagemang (interaktion/lästid/visningstid) eller konvertering (låt oss säga klick, sign-up eller köp)
 • Vad är särskilt tydligt med den här aktiviteten, och vad är mindre tydligt?
 • Skulle jag om jag skrollade igenom flödet på 2 sekunder uppfatta vad avsändaren vill säga mig?
 • Om jag skulle dela upp det här aktiviteten i flera aktiviteter, hur hade jag delat upp det då?

Fas 2 – Ett budskap per post

Nivå : Beteendebaserad aktivering

Informationsöversvämning och filtrerade bubblor. Åratal av producerat kvalitetsinnehåll för oss sociala användare att konsumera. Företag i fas 2 inser konkurrensen och vet att de bara har två sekunder på sig att attrahera en användare. Därför har företag i fas 2 börjat fundera på hur de kan dela upp en aktivitet i sociala medier i flera delar för att göra det lättare för användare i sociala medier att ta åt sig av budskapet.

Kännetecken Fas 2

 • Vet att målgruppen i sociala medier inte bara är viktigt att definiera utifrån intressen (samt demografi och geografi) utan fokuserar även på att studera användare efter beteendemönster i digitala kanaler
 • Avsatta resurser för att jobba med sociala medier OCH framtagning av innehåll till sociala medier
 • Har en innehållsplan utifrån posttyper samt specifika syften för varje post
 • Optimerar innehåll utifrån kanal
 • Delvis koll på hur algoritmen fungerar

Förbered dig för fas 3

Nu när du vet hur du skapar ett visst inlägg i sociala medier för att uppnå räckvidd, engagemang eller vidare konvertering är det dags att börja bli mer datasmart. Börja lista vilka interaktioner du kan spåra vid varje aktivitet och vilken data du kan extrahera från det för att nyttja i nästa steg. Tycker också du ska se den här dragningen från SocialView på Internet i Fokus och läsa Jespers bok.

Fas 3 – Arbetar sekventiell och datadrivet

Nivå: Databaserad aktivering

Hallå! Här finns ju massa data att hämta à la Cambridge Analytica och Trump. AdWords-folket har börjat se värdet i Facebook-annonsering och skapar preformance marketing team som växer allt mer ihop med det redaktionella földet i sociala kanaler. Företag nyttjar messenger och Instastories för att placera sig bättre i relation till algoritmen och har för användaren/följaren/kunden en mer sammasydd närvaro i sociala medier.

Kännetecken Fas 3

 • Studerar målgruppens beteende i sociala medier och jobbar med submålgrupper utifrån beteendetyper i sociala medier
 • Optimerar innehållsplanen utifrån specifikt innehållssyfte, övergripande storytelling samt algoritmerna
 • Vet hur kundservice, redaktionellt och annonsering i sociala medier samspelar för en enskild kanal och låter dessa planer synkas med varandra

Förbered dig för fas 4

Våra egna sociala kanaler (redaktionellt och köpt) är bara en del av sociala medier. Vad våra följare, kunder, samarbetspartners och ambassadörer/influencers gör i sociala kanaler har även inverkan på aktivitet i sociala medier. Den sammanlagda inputen från all denna aktivering är idag en viktig drivande del av vår affär, med potentialen att vara ännu mer kraftfull.

Släng ut allt du gör, börja på ett vitt papper.

 • Om du kunde kasta ut alla system och processer du har i din verksamhet idag:
 • Hur skulle du vilja att det fungerade?
 • Vad skulle du vilja kunna spåra?
 • På vilka plattformar?

Känns detta svårt?

Börja med den enkla vanliga köpresan för din kund (åtminstone en av dina personas) och rita ut:

 • Vilken informationsinput behöver en individ i vardera steg? Och i vilken frekvens?
 • Vad triggar en individ i vardera steg?
 • Vilken datainput och -output behöver du ha i varje steg?
 • Vilka kanaler behöver du att spela med?
 • Vilka aktiviteter behöver du skapa?

Fas 4 – I centrum av digitala ekosystemet

Nivå: Alltseende Zeus (eller kanske Heimdal, för er som förstår den referensen)

Sociala medier är ett kärnfullt vapen som tillåter oss jobba organiskt för att generera dynamisk närvaro, oavsett vad rykten säger gällande räckvidd på vissa av plattformarna. Det finns extremt mycket att data att hämta om vår målgrupp, potentiella kundgrupp och faktiska kunder, som kan utveckla vår affär och marknadsföring i andra kanaler. På gott och ont (se det här klippet, gör det bara. Begreppet ”social first” innebär för mig så mycket mer än att optimera innehåll (exempel videos) för sociala medier. För mig är ”social first” är att låta hela vår marknadaktivitet (preformance, branding, influencers) ta språng från sociala medier.

Det här är vår stora utmaning inför 2018.

Kännetecken fas 4

 • Pratar inte bara om customer/user acquisition, customer/user activation, customer/user relations, Ett synkat team som rapporterar beställer datainput och levererar dataoutput på daglig basis.
 • Processer på plats där knapparna är redo att tryckas på när en avsatt triggerpunkt berörs.
 • Fullkomlig koll på hur Facebook använder de viktigaste 300 datapunkterna om vardera användare för att välja ut ett inlägg 1500 att visa för en användare
 • Diskuterar dagligen frekvens i kommunikation över flera kanaler och livslängd hos följare samt kunder
 • Jobbar med parallella kommunikationsflöden för specifika syften och har även optimerat dem för olika sub-målgrupper (baserade på beteendetyper eller intresse)

Är du i fas 4?

Grattis, vilken dröm! Jag vill jättegärna bjuda dig på lunch, eller rockkonsert. I min värld är detta någon slags utopi där jag inte ännu förenat teori med praktik. Dock tror jag inte att det är tekniken som begränsar oss att uppnå detta längre.

Trots att jag fått jobba med att, i olika omfattning, få utveckla över 100 företags närvaro i sociala medier så har jag fått jobba med ytterst få företag i fas 3 och fas 4. Det är där jag vill vara för att utmanas, lära och hitta processer som hjälper organisationer att klättra i mognadsgrad.

Känner du igen dig i att du:

 • Vet du redan hur du uttrycker dig i sociala medier?
 • Har en fungerande checklista på hur man tar fram ett sociala medie-vänligt inlägg?
 • Har respekt för dina följares uppmärksamhetsspann?
 • Produktion för innehåll och landningssidor på plats?

Kom igen då, ge mig något att bita i! Låt oss gräva och nyttja potentialen i det här. Just nu har jag tid över i januari, vi bokar en workshop till att börja med! (Innan dess har jag endast några (knappa) timmar över att hjälpa dig optimera din julkampanjer).

Sammanfattningsvis

Läraren kommer finnas där när du är redo, som det japanska talesättet säger. Stressa inte över att du inte kommit längre utan ha respekt för allt ni har att lära er i er oganisation. När du vet vad du har att lära är då du kan utvecklas som bäst.

 

Kring Internet och kärlek förenas kommunikation och UX

kommunikation och UX

Jag är förtjust i internationella temadagar som förenar hela världen kring ämne – Särskilt Alla hjärtans dag då allt samlas kring kärlek. Det må vara ostigt och kommersiellt, men just idag gillar jag geléhjärtan och rosor som väcker barndomsminnen kring fika med mormor och hemmagjorda Alla hjärtans dags-kort. Därför tänkte jag bjuda på ett inlägg på kärlekstemat.

För tre år sedan bokade jag en AW med en person jag gillade att diskutera Internetutveckling och socialafenomen med på Twitter, av misstag den 14 februari. Även om de blev en smula pinsamt, då romans ej låg i våra planer, så tog vi oss igenom den torftiga AWn och fortsatte våra diskussioner på Twitter. Nu såhär tre år senare bor vi ihop.

Trots vår ibland skilda syn på Internet så går det rätt bra. Jag är djävulen som vill sälja, sälja, sälja och han är interaktionsdesignern och utvecklaren som vill lära. Så, hur får vi det att fungera?

Jag nyttjade en slot på SSMX till att prata om detta då temat för konferensen var UX – Hur man förhållandet mellan kommunikation och UX att fungera. Med lite ironi använde jag mitt och min UX-sambos förhållande för att förklara hur kommunikatören och UX-ansvarige behöver arbeta ihop för att skapa digitala tjänster för de olika drivkrafterna som finns hos användarna. Det är ju nämligen så att ”Content IS the interface” som min partner Jesper Bylund brukar säga.

Vi avslutade med en liten lek/workshop med uppdraget att designa om vår favoritchoklads-sajt! Jag delade upp gruppen i 4 mindre grupper som fick varsin persona att arbeta med. Nivån var hög – På 5 minuter hade vardera grupp lagt fram en kommunikations- och designstrategi! Det är sådant som händer på en un-conference när man samlar ett gäng sjukt kompetenta personer i ett litet rum.

..och Jesper!

Jag är väldigt glad att vi försökte oss på det här med att dejta igen. Väldigt glad varje dag jag får ha dig som partner!

 

Innehållsmarknadsföring – Så arbetar du för att sprida ditt innehåll

 arbeta med att sprida innehåll i sociala medier

Även om du tar fram världens bästa innehåll är det inte säkert att det kommer börja sprida sig av sig själv, för att det ska göra det krävs en hel del tur i de sociala mediernas timing-spel. Du kan inte heller räkna med att dina inlägg i sociala medier kommer ses av alla dina följare och redan efter 10 minuter är ditt inlägg påväg att bli uppslukad av övrigt brus. Av dessa anledningar är det viktigt att arbeta proaktivt med att sprida ditt innehåll för att på så vis skapa för att innehållet ska få sitt eget liv och börja spridas organiskt.

Ni som har följt mitt bloggande och tittande ett tag vet att det här är mitt favoritämne. Minst en gång per år skriver om varför och hur man kan arbeta med att sprida innehåll. Efter min föreläsning hos Medieinstitutet idag kände jag att jag behövde modifiera presentationen något och lägga upp den till er.

 För att ni ska kunna följa med i presentationen finner ni en kortare sammanfattning av mina tankar kring spridning nedan.

Egna kanaler – Så många (bra) kontaktytor som möjligt

växa sociala medier

”Fällor” för prenumeranter

Att plantera fällor där nya prenumeranter kan trilla in är en god idé för att samla in nya följare till dina sociala kanaler. Genom att placera ut nyhetsbrevsformulär och like-knappar på dina sajter i kombination med ditt innehåll kan hjälpa växa dina kanaler över tid. Ge besökarna möjligheten att ta del av och följa ditt innehåll på det sätt de gillar bäst.

3 saker att veta om sociala medier

Lyckas du engagera dina följare i dina sociala kanaler kommer ditt innehåll börja sprida sig organiskt. Sociala medier är inte svårt – Det gäller bara att få grepp om tre saker; Timing, postuppbyggnad och call-to-actions.

 1. Timimg – Att lyckas träffa den tidpunkten då störst antal av dina följare är aktiva är oerhört viktigt för att få den första schvungen som kan göra ditt innehåll viralt.
 2. Påstående + fråga – Påståenden gör att vi reagerar, frågor gör att vi hajar till. Dem båda för att vi förhoppningsvis engagerar oss – Åtminstone med en liten tumme-upp.
 3. Call-to-action – Utgå från att dina följare i de flesta fall inte kan läsa dina tankar, var därför tydlig mot dem och berätta vad det är du vill att de ska göra. Det behöver inte vara svårare än ett ”klicka här”, ”läs mer” eller ”agera nu”.

Konversera!

Att bara prata om sig själv i sociala kanaler kan knappast ses som en framgångsrik taktik. Viktigt är därför att fokusera på att konversera! Peronligen brukar jag ha som regler att det går 9 interaktioner på ett ego-inlägg.

Saknar du vänner att konversera? Använd omvärldsbevakningsverktyg för att hitta konversationerna. Var snabb med att svara och ge värdefull information till de som pratar om dina ämnen för att på så vis hjälpa dem att hitta till dig.

Andras kanaler – Bygg relation, vårda och hjälp

pitcha till bloggare

Tipsa utan att spamma

Inget är mer avtändande än ett orelevant meddelande av någon som åberopar vår uppmärksamhet. Det gör pitchen till det allra viktigaste när vi kontaktar någon i syfte att då låna utrymme i deras kanaler. Pitchen måste vara kort, personlig och innehålla en tydlig presentation av värdet mottagaren kan få av ett eventuellt samarbete. Längre diskussioner kan tas när intresse påvisats.

Skaffa många vänner

Vi är alldeles för rädd för att be våra vänner om hjälp till att sprida vårt innehåll. Vi vill inte störa och är oroliga över att de ska känna sig utnyttjade. Däremot tror jag att våra vänner ofta gärna hjälper oss – Om vi frågar dem på rätt sätt.

Tycker du att du saknar vänner inom det område du ska sprida innehåll inom? Skaffa nya vänner och bekanta! Lägg tid på att bygga relationer och våga låta din person vara framstående. När vi kontaktar personer för att sprida vårt innehåll så är vi tilliten till oss som avsändare det allra viktigaste, se därför till att skapa en personlig relation med fler typer av kontakter.

Satsa på 1 %-aren – Lägg mest tid på 9 %-aren

1 % av oss är superstjärnor, 9 % är spridningsgeneratorer och 90 % av oss är mest publik. Ofta drömmer vi om att de superstjärnorna ska sprida vara med och sprida vårt innehåll, och visst är det värt att satsa på – Men lägg mest tid på att bearbeta 9 %-arna!

bloggoutreach kontakta bloggare

Värdera med flera parametrar i åtanke

Det är lätt att vi stirrar oss blinda på räckvidd och följare när vi försöker värdera ett samarbete med exempelvis en bloggare. Dock finns det andra parametrar som också kan vara värdefulla för oss i samarbeten med bloggare, exempelvis hur bra bloggaren kan representera vårt varumärke, hur bra bloggaren kan hjälpa vår sökmotor-ranking eller hur vårt inlägg kommer kunna leva hos bloggaren.

Köpta kanaler – Boosta för extra kraft

Liten budget tar dig en bra bit på vägen

Vi sliter vårt hår när Facebook (och andra sociala verktyg) tvingar oss att betala för sådant vi tidigare kunde få organiskt. Hur irriterande det än må vara så är det viktigt att inse att de system som Facebook (och andra sociala verktyg) har skapat för att hjälpa oss hitta vår målgrupp blivit fantastiskt mycket bättre! Det krävs sällan en särskilt stor budget för att du ska kunna se resultat av din annonsering och en liten budget kan ge dig bra resultat. Våga testa!

Annonsering som inte ser ut som annonsering

Allt mer ofta ser vi annonser som inte riktigt ser ut som annonser. Dessa brukar gå under ”advertorials” och är redaktionellt innehåll som är framtagna i annonssyfte. Ofta är det de stora mediahusen med stora volymer av trafik som erbjuder denna typ av annonsering. Med stora volymer av trafik kan man skaffa många insikter om besökarna vilket gör att man kan skapa smarta annonslösningar för de annonsörer som vill nå ut med sitt innehåll till en bredare skara.

Nedan finner ni ett exempel från Vecko Revyn och Damernasvärld:

advertorials exempel

Facebook visar vägen

Vill du lära dig om hur mågrupper beter sig och hur smarta verktyg kan se ut för attDen senaste omdesignen av Facebooks annonseringsverktyg är så bra att en 5-åring kan lära sig använda det – Med goda resultat!

Skärmavbild 2014-02-10 kl. 21.31.02

Låt kanalerna arbeta tillsammans

skapa tipping point

Genom att arbeta för att sprida ditt innehåll över samtliga former av kanaler och nyttja dina kontaktytor kan du öka chanserna för god timing. Ge ditt innehåll förutsättningarna för att få den tur” som är så viktigt för att din innehåll ska spridas organiskt!

Hur mycket tid lägger du på att sprida ditt innehåll?

 

Driva trafik med hjälp sociala medier

driva trafik med sociala medier

Sociala medier och innehållsmarknadsföring beskylls ofta för att inte vara särskilt effektiva som trafik- och säljdrivare. Snarare ses de som välfungerande varumärkesförstärkare. Så, ska vi sluta arbeta med att driva trafik från sociala medier? Nej, nej! Visst är det svårt, men med envishet går det alldeles utmärkt.

Såhär driver du trafik med hjälp av sociala medier

1. Du behöver stor kvantitet

Varje liten bild, text eller video är en möjlighet att generera klick till din sajt – Så se till att producera mycket innehåll till dina sociala kanaler! Om du trodde att du kunde satsa alla dina kort på en ”viral” film så trodde du fel. Välproducerat material i all ära, men ibland måste du bestämma dig för vad som är ”good enough” köra ut det. Det är viktigare att upprätthålla aktivitet kanalerna än god kvalitet på varje post. Hur mycket du än tror dig veta vad din följargrupp vill ha kan du aldrig veta vad som det är som sprider sig. Våga släppa taget om ditt innehåll och producera mer!

2. Se till att skapa kontinuitet

Vi är vanedjur som gillar rutiner och kontinuitet. Gör det lätt för dig själv genom att skapa en kontinuitet i dina posteringar och lär samtidigt din följarskara vad de kan förvänta sig av dig. En uppmuntrande helgpost varje fredagseftermiddag eller ett express-erbjudande varje söndagkväll? Varva rutininlägg med regelbundna överraskningar för att skapa engagemang och aktivitet hos dina följare över tid! När dina följare väl har klickat på en av dina länkar ökar sannolikheten att de gör det igen, så ge inte upp i första taget!

Sätt dig ner nu på direkten och skapa dynamiska planer!

3. Sponsra smart

Sluta stånga huvudet i väggen och öppna upp dig för möjligheten att ta hjälp av annonsering i sociala kanaler. Nog för att Facebook varit elaka och dragit ner på vår organiska räckvidd, men deras annonssystem har blivit så mycket bättre den senaste tiden! Du kan komma långt på en liten budget om du arbetar smart med din annonsering. Sponsra de poster du får högt engagemang och driv like-kampanjer mot en smal målgrupp. Denna kombinerade boost kommer ge din kanaler ökad räckvidd även organiskt.

4. Använd nishade-kanaler

budskap i sociala medier

Alla finns på Facebook, det är det enda vi vet säkert om sociala kanaler. Instagram är snart där samt är en kanal som är lätt att växa organiskt (men  är svårare att driva trafik från). Twitter är en möjlighet för dig att finnas närvarande i konversationen med dina kunder och LinkedIn blir alltmer interaktivt. Dock finns det mängder av kanaler för dig att testa om du vågar arbeta mot en mer nishad målgrupp. Pinterest, tumblr, flickr, imgur – Alternativen är många! Lär dig kulturen i kanalerna och skapa innehåll för dem. På en mindre plattform är det lättare att nå den kritiska massa som krävs för att få upp trafiken från dessa kanaler.

..och skippa dela-knapparna

De som vill dela kommer att dela ändå. Utgår du dessutom från att de flesta som besöker dina sajter gör det via mobilen så har de en annan navigationsväg för att dela länkar till sociala kanaler.

Hur fungerar ditt trafikdriv från sociala kanaler?

 

 

3 presentationer som gör dig till en bättre Innehållsmarknadsförare

3 presentationer på temat content marketing

2013 har funnit sin ända och året har sannerligen präglats av begreppet ”content marketing”. Min bakgrund till ”content marketing” är att arbeta som stöd i skiftet som gjort att marknadsavdelningarna behöver öka sin produktion av  material (rejält) samt anpassa det till digitala kanaler. Denna bakgrund har gett mig många insikter jag fått möjligheten att dela med mig utav under några konferenser den senaste tiden.

Här nedanför hittar du mina senaste dragningar på temat innehållsmarknadsföring – Du säkerligen kommer att känna igen dig i dem!

Handlingsplan för Content Marketing – Reality Check 19 november 2013

På Reality Check samlades marknadsförare, redaktioner och redaktörer för att under en heldag gå igenom vad content marketing handlar om. Reality Check anordnades av DF Kompetens, Internetworld och Computer Sweden. Jag fick vara med och runda av dagen genom att ge deltagarna en handlingsplan som skulle ge dem möjlighet att sätta igång med content marketing efter dagens slut.

En innehållsskapares vardag – Internetdagarna 26 november 2013


Under 2013 upplaga av Internetdagarna anordnades ”Det är innehållet som räknas” för oss som tycker innehållet är bland det viktigaste med Internet. Dagen präglades av olika perspektiv på innehåll och dess syfte på nätet och jag gav en inblick i en innehållsskapares vardag.

13 vanliga fel vi gör när vi arbetar med innehållsmarknadsföring – Content Meatup 5 december 2013

En gång i månaden samlas svenska content marketing entusiaster för att diskutera ämnet under mer intima former över ett glas och lite tilltugg. Tre kortare sessioner om content marketing hålls och däremellan är diskussionen fri. Under 2013 sista ”Meatup” (ja, som ”meat” som i kött) gav jag 13 tankar om vanliga fel som vi gör inom vår innehållsmarknadsföring.

Vilken ”content marketing” presentation gillade du bäst?

 

Publicerade artiklar relaterade till eventen

Läs även mina andra inlägg om innehållsmarknadsföring

 

Vad du har att vinna på att vara personlig i sociala medier

personlig i sociala medier

Rätt ofta står jag vid gränsen för ”oversharing” och mina kanalers utrymme är nyttjade maximalt. Mest troligt delar jag mer än vad vänner och följare tycker att är ok, några av dem har jag säkert lyckats irritera över åren i sociala medier och vissa av dessa kallar mig gärna uppmärksamhetsjunkie. Dock har jag mer än en tanke bakom att leva som jag gör i den virtuella världen – Framförallt tror jag att om jag vågar dela, och vågar dela ofta, så kommer andra känna sig mindre obekväma vid att dela med sig av både deras vardag och särskilda tillfällen. Jag tycker nämligen att dela, små och stora ting, gör världen lite bättre. Idéer sprids och vi uppmuntras till utveckling.

Jag har även en högst egocentrisk avsikt i mitt delande. För att slippa ”stänga av” vissa intresse områden och istället växa min bekantskapskrets över samtliga kanaler har jag insett att jag behöver hitta en balans av de saker jag pratar om. För att kunna vara jag hela vägen ut behöver jag vänja vänner och familj vid branschsnack på Facebook, den twittrande branschen vid träningssnack och mina fitness-instagrammare vid vin, rock och branschkonferenser. Något jag kan bara göra, och leva med, om jag delar det mesta över samtliga kanaler.

Många är vi som har våra sociala medier till att öka våra möjligheter karriärmässigt, så även jag. Sociala medier har gett mig de flesta av mina jobb och uppdrag. Våra sociala medier är det  mest vassa verktyget för att sälja in vilka vi är till potentiella framtida uppdragsgivare – Det är vår största möjlighet till att visa upp en mångfacetterad bild av oss själva samt att få berätta vår historia, något vi inte alltid lyckas med i möten och i anställningsintervjuer. Så, varför inte nyttja det?

Diskussioner kring personligt varumärke, karriär och sociala medier sträcker sig ofta till LinkedIn, Twitter och möjligtvis till en personlig hemsida eller blogg. Vi talar om att dela intressanta insikter och att framställa vårt ”jobb-jag” på rätt sätt. Jag tror att vi behöver tänka mycket bredare än så. En välutformad LinkedIn-profil och optimerade biografier i sociala medier är en hygienfaktor – Men det är inte din meritlista som får dig anlitad utan din person. Av denna anledning tror jag det är viktigt att bjuda in dina karriärmässiga följare till din mer personliga flöden. Trots allt; Det är deras ansvar att välja hur mycket de vill lära känna dig.

Jag tror jag inte att jag upplevts lika intressant utan mitt Instagramkonto. Jag hade definitivt inte haft lika många som kommit fram till mig för att prata om träning lika ofta på branschkonferenser eller potentiella kunder som ringer upp och säger ”Jag följer dig, jag vet att du förstår vår målgrupp”.

Du måste ha tyngd i dina kanaler

Öppna upp ditt dolda Instagram-konto och våga släppa in arbetslivskontakter på Facebook. Låt den virtuella världen lära känna dig och nyttja kanalernas mekanik! Kom bara ihåg att du måste behålla din tyngd. Att vara trevlig och spännande i sociala medier är inte allt utan du måste fortfarande ha din plattform där du kan visa upp din kompetens, dela insikter på Twitter, ha en optimerad LinkedIn-profil och helst en välskriven blogg. Sedan kan du visa upp din mångfacetterade person!

Har du några bra exempel på hur man kan tänka för att vara personlig i sociala medier?

 

Sociala medier är inte det viktiga

sociala medier är inte viktigt

Sociala medier är bara kanaler. Som TV, radio, direktreklam, tidningsannonser fast med annorlunda egenskaper. De har sina för- och nackdelar och du behöver anpassa ditt material därefter. Men likt med alla kanaler så är även sociala kanaler sekundära – Det är vad du väljer att göra där som spelar roll.

Att jobba med sociala medier som verktyg blir därför väldigt tvetydigt. Ofta kommer kunder till mig eftersom de vill bli bättre på att använda sociala medier – Utan någon egentligen idé om vilket innehåll de vill ha i sina sociala medier eller hur de ska producera innehållet. Lika ofta hör jag även om företag som ”konstaterat att sociala medier inte fungerar” med grund i ett försök att posta lite länkar på Facebook 2 gånger i veckan. Även om sociala medier bara är kanaler så ställer de särskilt höga krav på vad du stoppar där, hur du gör det och när du gör det. Ofta rör det sig om en högre kvantitet med högre kvalitet på innehållet, något som gör arbetet med själva kanalerna bara utgör 20 % av själva jobbet – 80 % bör utgöra innehållsstrategi, -planering och -produktion.

Ändå pratar vi fortfarande sociala medier när vi borde prata om hur vi skapar innehåll och var vi förvarar det. Vi borde fokusera mer på att skapa effektiva och tydliga arbetsprocesser för innehåll vilket kommer göra arbetet med sociala medier så mycket mer lönsamt. Att hantera kanalerna är inte utmaningen – Att bilda om marknadsavdelningen till en redaktion av publicister är det svåra.

Lösningen?

Detta är ingen revolutionerande insikt, flera av er har säkert redan nått den. Trots detta pratar vi ofta om sociala medier som ett separat affärsområde och inte innehållsmarknadsföring i stort. Så, vad ska vi göra för att börja lyfta blicken från våra separata kanaler? Här är mina tips på vad du ska göra för att komma igång i arbetet med ditt innehåll.

1. Vad har du som är intressant i din verksamhet?

Produktkunskap, branschkunskap, företagskultur eller kanske ett intressant nätverk är alla saker som skulle kunna intressera en potentiell följargrupp. Hur ska du göra för att berätta detta på ett spännande sätt som får dem att haka sig fast i din verksamhet?  Skriv en lista och spåna kring material du kan skapa kring dessa områden.

2. Börja testa

För att skapa insikter om vad din potentiella följarskara är intresserad av måste du börja testa. Allt för ofta lägger vi mängder av tid på att planera istället för att faktiskt se hur en typ av text, bild eller video går hem.

3. Se över behov, budget och resurser

När du har testat att få igång din innehållsmarknadsföring på egen hand är det dags att tänka över vad du egentligen vill och behöver uppnå med din innehållsmarknadsföring. Se till din kärnstrategi för dina affärer och fundera över var innehållsmarknadsföringssatsningen kan stärka dig.

4. Bygg dig en plattform

Innan du börjar skala upp din innehållsproduktion behöver du en stabil plattform att stå på. Innehållsmarknadsföring och sociala medier kommer inte lösa problemen i din onlinenärvaro om du inte har en stabil plats där din potentiella intressegrupp kan landa. Det finns ingen vits med att ha allt ditt innehåll på Facebook, inte heller i en blogg, om du inte kan guida dina följare till en inspirerande resa på din sajt. Se därför till att det finns utrymme att jobba med även på din hemma-arena på nätet – Och att dina besökare kan få en trevlig upplevelse på din sajt oavsett vilken plattform de kommer från!

5. Skala produktionen

Kan du hantera produktionen som krävs för att lyckas internt? Skönt. Annars har marknaden sett till att finns det många proffs som flexibelt kan göra det åt dig i större skala. Viktigt är att du hittar en nivå som passar dig samtidigt som du vågar ta klivet för att lyckas.

6. Slipa innehållet

En innehållskampanj är inget du gör en gång – Det är ett ständigt optimeringsarbete. Byte av ord, bild och video för att lyckas skapa innehåll som är attraktivt för din målgrupp samt gör att ditt budskap fastnar. Analysera-> Skapa -> Dela -> Upprepa!

3 steg för innehåll

7. Skapa din egna spridningskanon

Det allra viktigaste för att lyckas med sin innehållsmarknadsföring är att lyckas med att sprida innehållet. Därför behöver du fokusera på att bygga upp en spridningskanon med optimarade kanaler och etablerade kontakter med grupper som kan tänka sig att sprida ditt innehåll. Organiskt likt väl som köpt. Börja med att rita ut alla de personer/grupper som du har i ditt fysiska nätverk och börja arbeta upp en relation till deras sociala media-närvaro för att sedan gå vidare till andra onlinepersoner/-communityn som kan tänkas vara intresserad av ditt innehåll. Använd annonsering för att nå din ”tipping point”.

 Vad tror du om det framtida arbetet med sociala medier?