Vi vill höra: ”Genom att…”

Författare:

|

Datum:

|

,

Människor är inte svåra, vi alla vill ha konkreta exempel för att fatta beslut. Tomma ord kommer man inte långt med, varken jag eller politiker. Känslor fungerar heller inte ultimat för att övertala, hur gärna jag än vill tro det.

Tackvare min medverkan under Digitala Statens nätverksträff idag fick jag tillfället att fundera över vad jag förväntar mig av offentlig förvaltning. Förutom att jag kom fram till att jag förväntar mig väldigt lite (telefonkö till skatteverket, medelålders damer i receptionen hos Försäkringskassan och att studera.nu krashar när jag är sen med att söka kurser) tog jag mig även för att analysera statensdirektiv förvaltningspolitiken.

Det finns inte en chans att någon politiker eller tänsteman når fram till mig genom ord som dessa:
politik_84530638.jpg

Skulle detta vara något nytt? Hur ska de lyckas nå mig, en kritisk och ung “entreprenör”? Jag vill höra tillägget “..genom att göra såhär”

Tänk er att mitt informationsflöde ser ut likt detta under varje vaken minut:

infoflde_84530464.jpg

Det talades mycket om sociala medier och individers vilja att nyttja sociala medier. Så ofta tröttnar jag på begreppet sociala medier och hypen kring det. Jag tvivlar på att jag är ensam. Ändå rör dessa diskussioner en stor del av min vardag, men min insikt är den att alla säger samma sak. Vad har jag då att göra i detta? Jag kan ge konkreta exempel, prata om mina känslor för det, dock krävs något mer. Mest troligt incitament för användning av sociala medier i det dagliga arbetet. (@chrisjangelov gav ett bra exempel om att börja genom gammal hederlig omvärldbevakning) Det vill säga: “Genom att…”

Jag älskar att prata om generationsskillnader! Under lunchen var val och beslut i fokus från diskussionen, detta i förhållande till ungas förmåga att söka information. Min generations lahtet i informationsförsörjningen ifrågasättes och påstods, för en gångsskull (!) vara bekväma egoister som inte bryr sig om sina val. Vad jag ville påstå i denna diskussion var att vi nog är den generation som genomför mest välgrundade och medvetna val. Kanske är det därför vi vill att det ska gå fort när vi administrerar annan information. Dessutom; Vi gillar att göra val.

Det var en hemskt intressant dag och jag fick lära mig mycket nytt. Bland annat om hur Riksantikvarieämbetet arbetar med sociala medier och runor (?) och om Karlshamns Kommun aktiverar medborgarna och försöker tänka nytt. Jag fick även, trots luddiga ord, veta hur direktiven från EU-delegationen implementeras. Sammanfattningsvis: Det görs så mycket för att utveckla servicen oss medborgare utan att jag bryr mig om att tänka på det. Detta vet jag tack vare de goda exemplen jag fick presenterade för mig.

Tjao, min presentation kanske inte passade riktigt bra in i diskussionen, men ni finner den nedan:

View more presentations from Sara Öhman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *