Lucka 17 – Kristina Alsér, Landshövding

Författare:

|

Datum:

|

, ,

Vikten av entreprenöriellt tänkande är stor i de flesta sammanhang – inte minst inom kommuner, länsstyrelser och regeringen. Kristina Alsér, Landshövdingen hos Länsstyrelsen Kronobergs län, berättar hur hon har nytta av entreprenörellt tänkande i sitt dagliga arbete samt om bakgrunden till det som driver henne.

Jag som skriver i dagens inlägg heter Kristina Alsér och är sedan 1 oktober 2007 Landshövding i Kronobergs Län. Min bakgrund är företagare och entreprenör. I och med utnämningen till Landshövding har jag bytt hemmet och gården Solliden mot Residenset vid Stortorget i Växjö och det lilla företaget mot den stora myndigheten.
Vägen till det spännande Landshövdingeuppdraget har gått via ett brett samhällsengagemang, som tog ordentlig fart under tidigt 90-tal när våra tre barn var små. Den lilla byskolan, som låg ett stenkast från gården, hotades av nedläggning, men med engagemang, nya fakta och hårt arbete lyckades vi få politikerna på annat spår. Kanske var det här någonstans jag förstod att entreprenörskap inte bara handlar om att driva företag.

Entreprenörskap handlar om att leta och finna nya vägar att lösa problem på, att tänka utifrån och in, att våga testa och att våga misslyckas. Den positiva upplevelsen av det lyckade arbetet med skolan gav mersmak. Och jag har fortsatt driva frågor som gör skillnad. Främst har det handlat om strategiskt viktiga frågor för små och medelstora företag. Alltid med egna erfarenheter och det egna bolaget som utgångspunkt.

Vi lever i ett fantastiskt land med många möjligheter, men det ska till mycket kreativitet, mod och envishet om man ska våga och vilja växa. Incitamenten är få och riskerna stora. Vår vision var tydlig och förankrad i organisationen – vi ville bli större! Med strategier för ökad internationalisering, kompetensförsörjning och FoU har tillväxtresan i det lilla miljöteknikbolaget uppmärksammats.

Erfarenheterna från tiden som familjeföretagare är guld värd i min nya roll. Kunskapen hur man driver processer mot en gemensam vision har jag nytta av varje dag. Inte minst i det interna arbetet, på myndigheten, att skapa en modern, flexibel och attraktiv organisation. Länsstyrelsen ska vara en arbetsplats som kännetecknas av företagsamma och tillgängliga människor, som med både bredd och spets arbetar för en hållbar samhällsutveckling.

Nyttan från tiden som företagare är också värdefull i varselsamordningsarbetet, där jag tillsammans med Regionförbundets ordförande har att samordna länets resurser för att minska effekterna av finanskris och lågkonjunktur. I det arbetet är det gott att ha en fysiskt, innovativ och varm mötesplats – Residenset. När jag flyttade in i det vackra huset vid Stortorget var visionen tydlig – Residenset skulle öppnas upp för länets medborgare. Miljön är fantastisk och har verkligen blivit den kreativa mötesplatsen för omöjliga och möjliga möten som jag önskade. Här träffas företagsamma människor från näringslivet, samhället och nationella och regionala offentliga aktörer. Vi för strategiska samtal med teman som för länets utveckling framåt.

Idag mer än någonsin behöver vi alla modiga, kaxiga och driftiga människor. På alla nivåer. I alla typer av organisationer. Vi har allt för länge levt med Jantelagen, med tron eller hoppet att någon annan gör. Ju fler som vågar ta ansvar, driva och finna nya lösningar desto större är förutsättningar att vi hänger med i utvecklingen och minimerar risken att bli omsprungna av länder som Indien och Kina. Där frodas entreprenörskapet. Låt oss ta upp kampen, låt oss skapa miljöer där innovationskraften får fäste och där det sunda får råda.

Bästa hälsningar
Kristina Alsér
Landshövding Länsstyrelsen i Kronobergs län
kristina_alser_17041535892_65026110.jpg
Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Läs mer om Kristina Alsér i hennes blogg och ta del av fler av hennes tankar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *