Sociala medier – kunskap eller kontext?

Författare:

|

Datum:

|

Jag har svårt att sätta fingret på vad jag kan när det kommer till sociala medier.  Kan jag något eller ingenting inom något så omfattande? Något måste jag kunna – för vad är det som gör att mitt nätverk växer och att jag allt lättare når fram med mitt budskap? Vad består kunskapen om sociala medier av egentligen? Kunskap om verktygen eller hur man kommunicerar? Ja, vad är sociala medier? Något du kan utveckla kunskap för eller en kontext du använder för att uttrycka din kunskap?

Jag ser inte sociala medier som något du kan ha kunskap om utan snarare som en kunskapskontext. Vilken vinkel du har på din aktivitet i sociala medie-rummet beror på syftet du har att delta: Marknadsföringssyfte, kunskapsgenereringssyfte eller kanske syftet att hålla kontakt med dina vänner. Inom kontexten av sociala medier gäller samma regler som i de andra rummen du befinner dig i för att uppnå ditt syfte. Förståelse för psykologi, gruppdynamik och kommunikation för är viktigt precis som när du agerar i andra rum .För mig är sociala media-rummet är multifunktionellt. Det innehåller torget lämpat för event, TV för att låta andra ta del av din aktivitet, konferensrummet för diskussion, brevlådan för reklam eller fiket för socialisering. Du anpassar de verktyg du normalt använder i dessa rum efter förhållandet i sociala medierna – men din kompetens är fortfarande densamma.

”Kan du sociala medier?”– Vad betyder det? Eftersom sociala medier för mig är något naturligt har jag svårt att uttrycka.  Tekniken för det vardagliga användandet är något som till och med min 80 åriga farmor är bekväm med. Så, vad är det jag kan? För mig är mina andra kompetenser mer betydande i mitt användande av sociala medier, oavsett om det gäller nätverksbyggande eller marknadsföringsrelaterande aktiviteter. Förmåga att uttrycka sig, kreativitet, engagemang och intresse – personliga egenskaper som öppenhet, hög moral och etik väger mer än kunskap om verktygen, något som också är svårare att lära sig och lära ut.

För många är sociala medier något märkligt och svårt och att kunna sociala medier är något eftersträvansvärt. Mitt problem är då följande: Mitt svar på frågan ”Kan du sociala medier?” blir ”Mjo, det kan jag väl.. men jag kan det här och det här också” Inte direkt säljande. Det är ju inte sociala medier jag kan, det är marknadsföringsstrategier, kommunicera, skriva och framförallt hur verktygen hänger samman.

Så, berätta för mig: Vad är det kunskap om sociala medier består av?

Ett svar till “Sociala medier – kunskap eller kontext?”

  1. Jag tror det du beskriver kan sammanfattas som tyst kunskap. Om någon ställer en fråga till dig om sociala medier kan du antagligen svara på den. Du har växt upp med och använt sociala medier så pass mycket att det blivit naturligt. Du kan inte lära någon allt du kan om sociala medier eftersom det är till stor del kunskap som du fått genom att prova dig fram. Det är således inte textboks kunskap. Learning by doing eller tyst kunskap är vad du innehar.Det har jag med, därför kan inte jag säga vad jag kan om sociala medier, men ställ en fråga så kan jag säkert svara.

    Det är mitt svar i alla fall! Kanske är det bara andra ord på det du uttrycker som kunskapskontext.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *