Digitala marknadsförings-tips – 12: Återfånga

Författare:

|

Datum:

|

Att arbeta med digitala kanaler är egentligen mest en jakt på interaktioner. Utan interaktioner > Ingen möjlighet att växa. Det påverkar både när vi arbetar för att nå organisk spridning eller när vi arbetar med köpta annonsplatser. Google tycker om trafik till vår sajt, vilket i några led kan påverka vår quality score i AdWords. Facebook tycker om engagemang på våra inlägg och annonser vilket kan påverka räckvidd och relevance score för våra annonser. Omnämning av bloggare kan trigga visningen av en display-annons, och så vidare.

I sin mista möjliga form är en interaktion ett klick på en bild, supportande länk eller en video som spelats i minst 3 sekunder. Det är steget från att ha utlöst en ”impression” till att på något sätt medvetet interagera med det digitala materialet.

För att få interaktioner kan vi arbeta med innehåll och timing. I många fall kan vi även öka interaktionen genom att arbeta med segmentering och målgruppsanpassning för att bli mer relevanta för den specifika målgruppen. Det krävs både en hög dos av kreativitet kring innehåll och koncept som sådant, men även god kännedom om plattformarnas funktion, algoritmer och analys av datan de kan ge oss.

Det är sällan första interaktionen som får en användare att skapa en relation till dig, även om plattformarna kan se en antydan till det. Kanske krävs det två eller tre interaktioner för att du ska få en plats i användarens medvetande. Återfånga-fasen blir avgörande då du faktiskt tar volymen interaktioner i aktivera-fasen för att göra något konkret av dem, som för användarna i digitala kanaler närmre konvertering.

Övning: Lista det arbete du behöver göra i återfånga-fasen

I aktivera-fasen arbetar vi för att nå de initiala interaktionerna, i återfånga-fasen arbetar vi med att nyttja dem. För att återfånga vår målgrupp i digitala kanaler vill vi sålla bland de interaktioner vi fått och se vad vi kan göra av dem. Här vill det till att vi haft vår spårning på plats. Beroende på vilken form av interaktioner vi fått kan vi arbeta för att generera och sprida nytt innehåll inom vårt kreativa koncept, samt våra budskap, för kampanjen.

Några exempel på hur interaktioner kan tas vidare i återfånga-fasen:

  • Klick till webbplats > Retargeting annons (klick) – Var noga med att särskilja budskapet beroende på från vilken källa trafiken kommit ifrån. Lös genom att ange målgrupp efter URL på särskild landningssida exempelvis.
  • Interaktion på Facebook >  Retargeting annons (bild/video/klick) – För att återfånga användare som interagerat men inte tagit sig vidare kan du skapa målgrupper baserade på interaktion med din Facebook-sida och erbjuda dem nytt  innehåll med anledning av visat intresse (dock inte enskilda poster… än).
  • Inslag av en influencer (kanske även kund) > Generera och sprida dennes material – Att andra tar fram material kring vårt varumärke/produkt/tjänst är drömmen för alla oss som arbetar med digital marknadsföring. Lyckas vi inspirera till detta har vi guldläge att generera ny interaktion i återfånga-fasen av våra kampanjer.

Varsågod, bli kreativ!

Tidigare inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *