Visar: 1 - 10 av 21 RESULTAT
Digitala Marknadsföringstips

Digitala marknadsförings-tips – 20: Utbildande innehåll

Det är härligt att lära och få nya insikter. När vi lär oss något upplever vi att vi utvecklas och känner vi oss lite bättre. Nyttan av innehållet vi just konsumerat blir tydligt och vi får en positiv inställning till innehållet. Sannolikheten att vi delar innehållet till våra vänner ökar. Detta ställer också kravet på …

Digitala Marknadsföringstips

Digitala marknadsförings-tips – 19: Underhållande innehåll

Att underhålla är en konst. Det kräver träffsäkerhet både i form av meddelande och formen för hur du meddelar. Underhållande innehåll är sådant som får oss att på någon millisekund rygga tillbaka, brista ut i skratt eller le varmt och igenkännande. Blir vi underhållna delar vi gärna med andra. Särskilt om det inbyggda meddelandet är …

Digitala Marknadsföringstips

Digitala marknadsförings-tips – 18: Berättande innehåll

Är inte allt innehåll berättande? På sätt och vis. Jag skulle vilja definiera berättande innehåll som sätter en berättelse i fokus för att berätta en stor del av den i samma innehåll. Även om det enskilda innehållet är ett avsnitt av en längre berättelse får det ett sammanhang som enskild enhet. Berättande innehåll är något …

Digitala Marknadsföringstips

Digitala marknadsförings-tips – 17: Innehållstyper

Ditt kreativa koncept ska vara motorn som driver din aktivitet i digitala kanaler. När du går igenom de olika faserna kan du använda det som ledstjärna när du prioriterar och gör val. Nästa beslut du behöver ta, efter att du tagit fram ditt övergripande kreativa koncept, är vilka innehållstyper du vill bygga din digitala aktivitet …

Digitala Marknadsföringstips

Digitala marknadsförings-tips – 16: Receptet på bra innehåll

”Vad är det magiska allra bästa innehållet som flyger och alla älskar?” det är frågan jag fått mest ofta i hela livet. Det är en högst relevant fråga. Hittar vi svaret väntar oss aktualitet och rikedom. Innan vi går vidare och diskuterar vilka innehållstyper du har att välja mellan inom ditt kreativa koncept tänkte jag ge …

Digitala Marknadsföringstips

Digitala marknadsförings-tips – 14: Följa upp

Allt du gör i digitala kanaler bygger ditt arv. Interaktioner, kontaktpunkter (negativa/förlorade kontaktpunkter) och uppfattningen hos användarna tar du med dig från en aktivitet eller kampanj till nästa. Det är inget du kommer undan, och det är heller inget du vill komma undan. Det är ju det fina med att arbeta med digital marknadsföring. Följer …

Digitala Marknadsföringstips

Digitala marknadsförings-tips – 13: Konvertera

”Hoppa!  Våga > Vinn! Du vet att du vill..” Dags att möta dina potentiella kunders/användares/fans djupaste rädslor! Nu vill du få de som så långt varit osäkra att utföra det du vill att de ska utföra. Mest troligt är det bara att hoppa. Det ska inte behövas mer än några betryggande ord om de tagit …

Digitala Marknadsföringstips

Digitala marknadsförings-tips – 12: Återfånga

Att arbeta med digitala kanaler är egentligen mest en jakt på interaktioner. Utan interaktioner > Ingen möjlighet att växa. Det påverkar både när vi arbetar för att nå organisk spridning eller när vi arbetar med köpta annonsplatser. Google tycker om trafik till vår sajt, vilket i några led kan påverka vår quality score i AdWords. Facebook …